Praktische informatie

Enkele praktische afspraken

Goede afspraken maken goede vrienden...
een oude volkswijsheid die we ook bij Kon. Basketclub Pitzemburg in stand houden.
Daarom willen we met onze spelers een aantal praktische afspraken maken.

Wedstrijdkledij:
De wedstrijdkledij is één van de belangrijkste elementen voor de uitstraling van de club. Er wordt dan ook extra zorg aan besteed. De uitrusting die door de club wordt aangeboden wordt door iedere speler compleet en uniform gedragen.
Het reglement schrijft voor dat de truitjes in de broek moeten blijven tijdens de wedstrijd. Een ondertruitje mag, op voorwaarde dat dit dezelfde kleur heeft als de hoofdkleur van de spelersuitrusting. Na de wedstrijd wordt de clubuitrusting verzameld zoals de afgevaardigde het voorschrijft.
Op de training draag je sportkledij naar eigen keuze.
Kies voor degelijke sportschoenen. Tijdens de wedstrijd en op trainingen loop je niet alleen vooruit, je maakt ook zijdelingse en sprongbewegingen. Het meest geschikt hiervoor zijn hoge schoenen met vetersluiting die tot bovenaan worden dichtgeknoopt. Zij hebben bij voorkeur een schokabsorberende zool die gewrichten, pezen en spieren spaart. De onderzijde van de zool is antislip zodatje niet uitglijdt. Zij laat geen sporen na op de sportvloer.(Non marking)
Je mag de sportvloer enkel betreden met je sportschoenen, vrijetijdspantoffels waarmee je zowel binnen als buiten loopt worden niet toegelaten.
 
Trainingen:
Iedereen is in uitrusting aanwezig op het terrein voor de aanvang van de training Er wordt hard gewerkt binnen de opdrachten en richtlijnen van de trainer. Zichzelf corrigeren na een tip van de trainer is een must. Zichzelf blijven corrigeren een eigenschap van de betere basketbalspelers. Trainingen worden niet nodeloos gestoord of zinloos onderbroken. Meningsverschillen worden uitgepraat voor of na de training. Respecteer het materiaal van de club, evenals de accommodatie die je gebruikt.
Niemand verlaat de training zonder toestemming van de coach.
Verwittig de trainer of ploegafgevaardigde van zodra je weet dat je een training niet kan bijwonen.
 
Wedstrijden:
Verwittig tijdig, zodat een vervanger kan aangeduid worden, je trainer of ploegafgevaardigde indien je niet aanwezig kan zijn op de wedstrijd. Je laat je ploeg niet in de steek.
De verplaatsingen voor uitwedstrijden gebeuren steeds in groep, uitzonderingen worden enkel aanvaard in samenspraak met de ploegafgevaardigde. We verzamelen op een afgesproken plaats en vertrekken op het tijdstip afgesproken door de coach (afgevaardigde).
Vijftien minuten na terugkomst eindigt de verantwoordelijkheid van de club.
Dertig minuten voor aanvang van de wedstrijd is de voltallige ploeg in wedstrijduitrusting aanwezig in de kleedkamer.
Eens op het terrein gaat alle aandacht naar het basketbal, er wordt geen contact meer gezocht met de omgeving. Onder geen beding wordt de groep nog verlaten. Iedereen neemt actief deel aan de opwarming die de spelers fysisch en mentaal moet voorbereiden op de wedstrijd.
De trainer duidt een vijftal aan om de wedstrijd te starten, zij zullen zowel de scheidsrechters als starters van de tegenpartij de hand drukken voor de opworp bij wijze van begroeting.
Wie op de bank achterblijft volgt aandachtig de wedstrijd en moedigt zijn medespelers aan.
Vervangingen kaderen in de visie van onze jeugdopleiding, de speler die het terrein verlaat geeft zijn vervanger de nodige informatie en moedigt hem aan om de vervanging doeltreffend te kunnen doorvoeren. Bij een time-out verzamelen de spelers zo snel mogelijk bij de coach. Iedereen, ook de bankzitters, luisteren aandachtig naar zijn richtlijnen.
Tijdens de rust gaat iedereen naar de kleedkamer. Het is de plaats waar de ganse ploeg tot rust komt. Aldus krijgt de coach de kans om de eerste helft te evalueren en alles op een rijtje te zetten om de tweede helft in de beste omstandigheden te starten.
Na de wedstrijd zal het voltallige team, coach en begeleider incluis. de scheidsrechters, de tafelfunctionarissen en de tegenpartij de hand drukken om de partij in alle sportiviteit af te sluiten.
Ook nu begeeft iedereen zich naar de kleedkamer om er tot rust te komen, de overwinning te relativeren, het verlies te verwerken. De wedstrijduitrusting wordt verzameld, zoals afgesproken met de ploegafgevaardigde. Iedereen neemt een douche.
 
Eventuele tuchtmaatregelen:
Tijdens wedstrijden en trainingen berust de verantwoordelijkheid bij de trainer-coach. Voor daden gesteld buiten de wedstrijden of trainingen kan ieder lid van het jeugdbestuur een vergadering bijeenroepen om over te gaan tot het opleggen van sancties.
Wie in herhaling valt (recidiveert), riskeert een zwaardere straf. Jij wordt gestraft, de club wordt gestraft, het kost een pak geld.

BEHEERSING is goud waard!

Zowel de club als de basketbalbond hebben een aantal regels waaraan hun leden zich dienen te houden.
Als club wensen wij een positieve uitstraling van onze jeugdspelers binnen het basket gebeuren. Daarom vinden wij een correcte houding zoals beschreven in de "gedragscode voor de speler", onontbeerlijk. Bij het niet naleven van deze basisgedragsregels zal de club zich steeds genoodzaakt zien om de spelers erop te wijzen en eventueel maatregelen te treffen. De betrokken ouders zullen daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.
Ook de basketbalbond wenst, ten overstaan van zijn leden, een tuchtreglement te handhaven. Heel wat mensen en spelers hebben geen vermoeden van wat hen en de club boven het hoofd hangt wanneer zij op het strafboekje van de scheidsrechter komen.
Hierbij wordt speciaal opgemerkt dat, wanneer een speler bij onsportieve houding ten overstaan van de arbiter wenst verhoord te worden, Kon. Basketclub Pitzemburg de onkosten die hieruit voortvloeien ten laste van deze speler, lid of coach kan leggen. De uitgesproken straf kan een voorwaardelijke schorsing tot een effectieve straf zijn. De ernst van het vergrijp is bepalend voor de strafmaat. Het verdict kan dus zeer licht zijn, maar ook zeer zwaar, zelfs tot levenslange schorsing.