Club Geschiedenis

DE PITZEMBURG BASKETBALSTORY

door Eddy CASSEUR.
 
Nu de club in 2009 haar zestigjarig bestaan vierde, lijkt het mij het ideale moment om een blik in het verleden te werpen, oude herinneringen op te halen maar ook de huidige gang van zaken vast te leggen. Ik heb inderdaad ondervonden, bij het maken van dit stuk hoeveel informatie er verloren gaat, hoeveel er vergeten wordt, hoeveel gebeurtenissen men soms in een totaal verkeerde periode, jaar of basketbalseizoen plaatst. Daar probeer ik hiermee wat aan te doen.
 
Laat ik vooraf duidelijk stellen dat dit geen officieel relaas is uitgaande van de club zelf, maar van mij persoonlijk, en vanaf het seizoen 2002-2003 voeg ik er soms een kleine persoonlijke noot aan toe, waarmee niet iedereen het eens moet zijn natuurlijk.
 
 
 
Wat hier op de volgende pagina's te lezen staat is geen fantasie. Alles werd door mij persoonlijk meegemaakt als bestuurslid en/of supporter, werd opgezocht in jaarboeken, oude clubbladen, krantenartikels, artikels allerlei, en voor echt verklaarde tips en informatie (dit alles met toestemming tot publicatie) van: Wim Cluytens (+), Carl De Meyer, Jan en Martha De Smet, Bob Geuens (+), Sonia Janssens, John Knops, Kurt Mollekens, Rudi Moortgat, Jos Nys, Dimmy Parms, Mark Potums, Fons Renders (+), Miel Robbens, Raymond Rombout, André Rottenbourg, Paul Swinnen, Freddy Van Boxem (+), Paul Van Boxem,  Raymond Van Eeckhout, Frank Van Herteryck, Jan Van der Sande, Piet Vankerckhoven, Tom Van Loo, Ludo Verdeyen, Ivan Verdoodt, Jean Vuegen, Jean “Jolle” Willems, Jeff Willems en last but not least: Studieprefect Guillaume Crols (+).
 
Uiteraard sta ik altijd open voor terechte en gefundeerde opmerkingen, verbeteringen, vervolledigingen
 
Niets van dit artikel mag door middel van elektronische, mechanische of andere middelen, met inbegrip van automatische informatiesystemen worden gewijzigd, vereenvoudigd, gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt zonder mijn  voorafgaande schriftelijke toestemming.
 
eddy casseur (01-01-2017)
 
25 januari 1946
25 januari 1946
Aansluitingsformulier 1949