Club Geschiedenis

DE PITZEMBURG BASKETBALSTORY

door Eddy CASSEUR.
 
Nu de club in 2009 haar zestigjarig bestaan vierde, lijkt het mij het ideale moment om een blik in het verleden te werpen, oude herinneringen op te halen maar ook de huidige gang van zaken vast te leggen. Ik heb inderdaad ondervonden, bij het maken van dit stuk hoeveel informatie er verloren gaat, hoeveel er vergeten wordt, hoeveel gebeurtenissen men soms in een totaal verkeerde periode, jaar of basketbalseizoen plaatst. Daar probeer ik hiermee wat aan te doen.
 
Laat ik vooraf duidelijk stellen dat dit geen officieel relaas is uitgaande van de club zelf, maar van mij persoonlijk, en vanaf het seizoen 2002-2003 voeg ik er soms een kleine persoonlijke noot aan toe, waarmee niet iedereen het eens moet zijn natuurlijk.
 
Dit relaas gaat hem in hoofdzaak over de “1e ploeg”, de herenploeg, Pitzemburg A, in mindere mate over de dames, B of C- ploeg, veteranenteam of schoolploeg, maar niet over de jeugd: dat is een hoofdstuk apart en zou ons echt te ver leiden. Over de jeugd alleen al kan een boek geschreven worden waarbij “Oorlog en Vrede” een paperback lijkt.
Toch wil ik een oprecht “statement” doen: Pitzemburg heeft altijd heel veel belang gehecht aan de jeugd, steeds probeert het de beste jeugdtrainers aan te trekken die de jongeren niet alleen leren basketbal spelen, maar hen ook andere dingen proberen bij te brengen: kameraadschap, fair-play, sportiviteit, respect voor tegenstander en scheidsrechters. Het bewijs daar van zijn de talrijke gewestelijke, provinciale en nationale titels die de Pitzemburgjeugd in de loop der jaren vergaart heeft. Daarnaast is er de constante en tomeloze inzet van de tientallen jeugtrainers/sters, verantwoordelijken, voorzitters, bestuursleden en anonieme werkers en werksters. Dit mag ook wel eens gezegd worden.
De opsomming van de feiten is soms summier, vertoont waarschijnlijk vele hiaten, en is voorlopig onvolledig. De bronnen zijn oude club- en Bondsbladen, jaarboeken, competitiekalenders, getuigenissen van betrokkenen en eigen herinneringen. Lees in dit verband de laatste paragraaf van de laatste bladzijde. Ik schrijf uiteraard ook niet alles wat ik weet, gezien of  meegemaakt heb, sommige zaken liggen te gevoelig, zijn te delicaat of te persoonlijk.
Bewust heb ik ervoor gekozen geen foto’s te publiceren. Niet alleen zou dat een grote capaciteit in beslag nemen, maar ik heb ondervonden dat, zeker bij oudere foto’s, de spelers of speelsters niet meer weten over welk basketseizoen het gaat, zelfs de reeks waarin ze speelden of de namen van hun medespelers/medespeelsters niet meer kennen, of er helemaal naast zitten!
Toch kan deze opsomming misschien ooit wel nuttig zijn om als basis te dienen voor het geval er ooit iemand met nog meer informatie de bedoeling zou hebben een volledige, nog meer uitgebreide en officiële historiek van de club te maken.
Van september 1952 af ging ik reeds als eerstejaarsleerling van het Pitzemburg Atheneum elke week naar de wedstrijden van de dames en de heren kijken.
Deze vonden toen plaats op zondagmorgen op de speelplaats. Ik beschouw mezelf dan ook als een van de oudste supporters van onze club. Dit terzijde. Later was er de verhuis naar de Groentehal, blijkbaar weet niemand nog in welk jaar dat gebeurde.
Clublokaal werd dan  “Café Albert”. Daar werden ook de vergaderingen gehouden en de kleedkamers waren in de kelder. Bestuursleden waren o.a. Paul Swinnen (zie verder) en Georges Hendrickx, later brandweercommandant.
De oorspronkelijke geschiedenis van de club gaat terug tot de oorlogsjaren 1940-45.
Tijdens deze periode, toen er van ontspanning weinig sprake was, werd er op het Pitzemburg Atheneum onder leiding van de toenmalige turnleerkrachten, de heren Arschodt, Fernand Henzen (later mijn turnleraar in de jaren ’56-58) en Verhaege (eveneens turnleraar in de RMS en vader van Oscar-enkele seizoenen 10e man bij Racing-Basket) veel basketbal gespeeld. Dhr. Arschodt gaf basketbalinitiatie van 7u30 tot 8u15!! Later werd hij vervangen door Lic. Paul Swinnen, leraar LO., nadien de rest van zijn carrière Inspecteur L.O. Deze gaf gedurende een tiental jaren ook basketinitiatie, maar na 16u! Paul Swinnen was ook enkele schooljaren mijn turnleerkracht; ik zie hem soms nog bij speciale gelegenheden op school en hij vertelt nog met veel animo over de "pionierstijd". Kortom, de  resultaten van deze opleiding zouden niet uitblijven en onmiddellijk na de bevrijding staken dhr. Henzen en enkele leerlingen de koppen bij mekaar, richtten een vriendenkring op en speelden hun eerste “echte” wedstrijden tegen Amerikaanse soldaten, gekazerneerd in Hofstade. Tijdens deze periode waren onze bevrijders ook bijna wekelijks te gast in de turnzaal van het Atheneum. Later werd er gespeeld tegen ploegen uit de omgeving bv. Lyra en Lierse.
In februari 2009 bezorgt het echtpaar Matton-Van Leuven (oud-leerlingen 1942-1948!) de school een ganse verzameling brieven, affiches en studentenbladen uit de directe naoorlogse periode.
Daartussen ook “Sporting-Pitzemburg”, 1e jaargang nr.1 op 4 maart 1946. Redactie: Fernand Van de Werf, zelf nog leerling, later jarenlang onze clubvoorzitter. Drijvende kracht is wel dhr. Henzen.
Na enkele nummers verandert de naam in “Verleden en Toekomst”. Interessante lectuur: op vrijdag 22 maart 1946 wint de schoolploeg tegen een selectie van Racing met 26-23. Bij Racing speelt Louis Spruyt mee met wie ik door allerlei omstandigheden redelijk goed bevriend werd. Hij is ondertussen overleden. Hij was fruit-en groentenhandelaar en later eigenaar en uitbater van Camping Paradiso. Wie ooit de Lesse heeft afgevaren (en wie heeft dat niet gedaan) is daar ’s middags wel eens gestopt om het inwendige te versterken. Deze persoonlijke noot even terzijde.
Op school werd er, in ieder geval al eind 1949, tijdens de middagpauze een baskettornooi gespeeld tussen de hoogste klassen en de leerkrachten. De lerarenploeg bestond uit Cesar Steyaert, Fernand Henzen, Emiel Matterne, Paul Swinnen en de versterking van RMS: Sooi Wouters. Later kwamen erbij: Julien Breckpot, Emile Robbens en Hugo Laurent.
Deze gelegenheidsploeg had natuurlijk niets te maken met de eerste ploeg die in competitie zou spelen.
De leerlingenschoolploeg werd al in het seizoen 1945-1946 Inter-Atheneakampioen van België na een 39-9 overwinning tegen het Atheneum van Jodoigne.
Spelers in die periode: Simonis, Pepermans, Biesemans, Segers, Vergaelen, Matthys, Buntinckx en Thielemans. Van die spelers is alleen Matthys “officieel” beginnen spelen met de club in 1949.
De “juffrouwen” (allen leerlingen) hadden ook een ploeg en deden het helemaal niet slecht: Frieda De Wachter, Elly Nauwelaerts, Ida Van den Broeck, Mariette en Thea Peeters, Marie-José Bauwens, Lydia Van den Bosch, Mariette Perremans en Denise De Weerdt (inderdaad de actrice) waren de jongedames van dienst. Later met de officiële ploeg vanaf 1949 spelen alleen Bauwens, Van den Bosch en De Weerdt mee.
In de loop van het jaar 1948 klampte dhr. Henzen het bestuur van de Vriendenkring aan, samengesteld uit de heren Vaeck (voorzitter), Lapeysen (schatbewaarder), Fernand Van de Werf (secretaris), Valentijn, Mathijs en mej. Deheusch. Dhr. Henzen wou de door de school geleverde inspanningen op basketbalgebied niet laten teloorgaan. De schoolploeg, de eigenlijke  “kweekschool”, wou het proberen in een officiële competitie en aansluiten bij de Basketbalbond. De nodige stappen werden gezet en begin mei 1949 werd onderhandeld met de B.B.B.  (toen stond er nog geen “K” voor).
Nog geen maand later werden de eerste contacten gelegd met het Provinciaal Comité Antwerpen dat toestemming gaf de nieuwe club te laten starten met zes ploegen en stamnummer 0459. Kortom, wie er nog aan twijfelde: BBC Pitzemburg heeft wel degelijk zijn roots in het Atheneum.
In 1964 werd in de school trouwens ook een volleybalclub opgericht. Ze heeft 17 jaar in de nationale afdelingen gespeeld, nu gewestelijk in de sporthal van de vroegere Iham. In 2014 vieren ze hun 50-jarig bestaan. Fernand Van de Werf, de voorzitter van de basketploeg was de eerste maanden van het bestaan ook voorzitter van Pitzemburg volleybal.
In de uitgave: 100 jaar oud-leerlingenbond 1892-1992 lees ik op blz. 21 van het voorwoord: "Er zijn waarschijnlijk niet veel Mechelaars die nog weten dat Racing Club Mechelen (voetbal) in het Atheneum geboren werd en in de eerste jaren in het Pitzemburg blauw-wit speelde."
 
Terug naar het basketbal.
Ook onze stadsgenoten Racing, die van onze plannen op de hoogte waren, startten samen met ons, nadat ze eerder in de competitie van de Tennisfederatie speelden (1941-1949).
Dat eerste seizoen begon Pitzemburg met een eerste ploeg en een reserveteam met o.a. Bogaerts, Lapeysen, Valentijn, Schoensetters, Matthijs en Steyaert (mijn oud-leraar Nederlands/Duits en vader van Marina – dames 63/64). Twee scholierenploegen met o.a. Coremans, Mergaerts, Van der Sande en Hellemans, een kadettenploeg met o.a. Vandenbergh, Van der Veken, Brouwers en Heetters en twee damesploegen met o.a. Deheusch, Bauwens en Denise De Weerdt.
Het oudste bestuurslid was 28 jaar!
De spelers van de eerste ploeg en de reserven schenen de zaken nogal licht op te nemen. Hoewel ze graag competitiebasketbal speelden, was training, inzet en fysieke conditie niet aan hen besteed. Dhr. Van de Werf vertelde me ooit dat spelers soms recht van een of ander bal kwamen, zelfs één keer in carnavalkledij! De jongeren daarentegen deden het beter en wisten reeds het eerste seizoen merkwaardige resultaten te behalen.
Wanneer we verhuisden van de speelplaats van het Atheneum naar de Groentehal kan ik niet exact achterhalen. Wat wel vaststaat is dat de palen en borden voor de Groentehal geschonken werden door de oud-leerlingenbond. De opwarming bestond er in rond de Mechelse vesten te lopen! De eerste trainer-coach toen werd ene De Veirman, een Brusselaar en lid van het toen bekende Semailles. Ons eerste seizoen in de Sporthal Winketkaai is 68/69.
Dames: geen info.
1949-1950:  Dit eerste competitiejaar wordt Pitzemburg slechts 9e met 10 punten uit 20 wedstrijden. Racing is 2e na kampioen Fellows.
Er is ook al een derby tegen Racing. Winnaar mij onbekend.
Spelers: zie hierboven.
1950-1951:  Reeds verbetering: 6e met 23 punten uit 22 partijen. Racing is 4e. Pitzemburg klopt op het tornooi van Racing toenmalig kampioen van bevordering Kangoeroes met 34-27.
De ploeg: Coremans, Bogaerts, Hellemans, Timmermans, Jan Van der Sande en Huyghe.
Dames: geen info.
1951-1952:  Rubo Niel wordt kampioen, maar verliest in Mechelen met 36-31. Pitzemburg wordt uiteindelijk 3e. Goovaerts speelt voor het eerst in de eerste ploeg.
Dames: geen info.
1952-1953:  Racing wordt kampioen en Pitzemburg moet vrede nemen met een 3e plaats.
Tijdens het tornooi op de tweejaarlijkse Fancy-Fair van het Atheneum wordt Lyra (kampioen van eerste afdeling) geklopt met 42-24. De jeugdspelers René Vandenbergh (V) en “Mille” Van der Veken komen de eerste ploeg versterken. Het actieve jeugdbeleid begint vruchten af te werpen.
Dames: geen info.
1953-1954:  Zaziko verovert de titel, Tunnel is 2e en Pitzemburg natuurlijk…….3e !
Ploeg: (waarschijnlijk onvolledig) Bogaerts, Goovaerts, Van der Veken, Vandenbergh, Jan Van der Sande, Dis Cremie (V), Jean “Jolle” Willems (jeugdspeler). Ook Jan Bourguignon (nog kadet !) mag even meespelen met het fanionteam.
Jean Willems zal nog twee seizoenen in Pitzemburg spelen, dan naar Lierse transfereren en terugkeren naar Pitzemburg in het seizoen 57-58. Hij speelt in de 1e ploeg en ook in Excelsior Pitzemburg. Later wordt hij trainer-coach bij Bonheiden en Mc Culloch, assistent-trainer bij Bavi, is twee jaar trainer-coach bij Panters Vilvoorde en houdt dan het basket voor bekeken. Soms komt hij  nog wel eens supporteren voor de 1e ploeg.
Dames: geen info.
1954-1955:  Brabo wordt kampioen, maar verliest wel tweemaal tegen de 2e: Pitzemburg !
De jonge Jan Bourguignon begint zijn lange en schitterende carrière in de eerste ploeg.
Dames: geen info.
1955-1956:  Antwerp Giants verovert de titel. De laatste partij moet de kampioen aanduiden; Pitzemburg verliest deze memorabele wedstrijd in haar eigen groentehal met 51-56 … na 43-26 te hebben voorgestaan !
Dames: geen info.
1956-1957:  Eindelijk en voor de eerste maal … KAMPIOEN met volgende ploeg: Bogaerts, Vandenbergh, Goovaerts, Bourguignon, Van der Sande en Van der Veken.
Dames: 2e Provinciale: 6e en laatste met 0 punten.
1957-1958:  Bevordering B:  Weer … KAMPIOEN  en zelfs NATIONAAL kampioen van de be-vorderingsreeksen. We promoveren na verdiende winst op Congres (Luik), 2e in de stand en die ons wel in Mechelen een nederlaag komt toedienen.
In de beker van België kloppen we Tunnel, V.G. Oostende en Daring om in de kwartfinale te sneu-velen tegen X.L.City.
Onze club wint ook twee tornooien: Hasselt (finale tegen Dusseldorf) en Eburonen Tongeren.
Op het tornooi van Perron Luik kloppen we weer V.G. Oostende, maar verliezen de finale tegen de nationale ploeg van de Luchtmacht.
Basisploeg: Bogaerts, Jan Van der Sande, René Vandenbergh, Renaat Verbeemen, Mille Van der Veken, Goovaerts, Jan Bourguignon, Sooi Wouters en Jean Willems.
Reserven: Julien Van Buggenhout, Julien Put (V 29/12/2005), Goossens, Sooi Wouters (V), Wim Cluytens (V 24/08/2014), Raymond Vanderwaeren, Julien Van den Broeck (V 20/05/2005), Dré  Brouwers, Mergaerts en Van Poppel.
En Pitzemburg heeft zijn eerste senior-internationaal: Jan Bourguignon bij de Nationale Belgische B-ploeg!
Dames:  2e Provinciale:  3e (op 6) met 12 punten uit 10 wedstrijden.
Ploeg: Gilberte (Lea) Kerremans (later mevrouw  “Mille” Robbens), Lisette De Poorter,  Nicole Jacobs(V), Lea Muyldermans, Diane Van Hoey (V 14/11/1988), Lizette Mareels (de toekomstige mevrouw Jan Bourguignon), Magda Secretin, Van den Brande, Gronert en Saerens.
1958-1959:  Pitzemburg kent voor het eerste jaar in wat men toen “Eerste afdeling” noemt, hoog-ten en laagten, betaalt veel leergeld, maar behaalt tenslotte toch een verdienstelijke 5e plaats.
De verschillende trainers en coaches van de voorbije jaren zijn: De Veirman, Ferket, Van den Broeck, Van den Dwey en “Sooi” Wouters.
Dames: 2e Provinciale: kampioen na een testmatch tegen Herentals: wij behalen de overwinning met 16-14!
Nationale selecties: Bourguignon met de Belgische Militaire Ploeg in Nice verliezend finalist van het onklopbare U.S.A.
Jean Masui: in Mannheim Europees kampioen 1959 met de Nationale Jongerenploeg.
Later zal ook Remi Haleyt in de Nationale Jongerenploeg spelen.
Verdere titels: - Provinciaal scholierenkampioen 1958, in de nationale finale verslagen door Esneux met 29-31.
- Miniemen en dames eveneens provinciaal kampioen in 1959.
1959-1960:  3e Afdeling: 6e met 23 punten.
Dames: geen info.
1960-1961:  3e Afdeling: kampioen! 1e met 36 punten en promotie naar 2e afdeling.
Dames: inactief.
1961-1962:  2e Afdeling: Pitzemburg behaalt een verdienstelijke 3e plaats na Cuesmes en Union.
Ploeg: Jan Bourguignon, René Vandenbergh(V), Mille Van der Veken, Marc Vanhoey(V), Jean Masui, Dis Janssens, Remi Haleyt, Jan Spruyt(V), Govaerts, Willot en Hernot.
Dames:  spelen ook dit seizoen geen competitie.
1962-1963:  2e Afdeling: weer 3e achter Perron Luik en Vilvoorde.
Trainer: Van den Dwey, coach: Jan Van der Sande
Jan zal coach blijven tot de komst van Louis Ceulemans (65-66).
Exacte samenstelling van de ploeg mij onbekend.
Op 1 juli wordt ons lokaal: Café Welkom (bij Cécile).
Café “Welkom” was reeds jaren voordien het lokaal van Pitzemburg. Het had wel een andere naam: “Café Albert”, en andere uitbaters: Jeanne Fosté (zus van Swa en Dore Fosté) en Staf Van Buggenhout. Zoon Julien speelt handbal bij “Malinois” en basket bij Excelsior Pitzemburg (zie verder).
Er speelt ook een “satellietploeg”: Excelsior Pitzemburg (apart stamnummer) in 3e, 2e en 1e provinciale (4e provinciale bestaat nog niet). Zij doen het niet slecht en zijn voornamelijk samengesteld uit spelers van de (goede) reservenploeg. Enkele namen die ons nog bekend in de oren klinken: Jos Nys, Miel Robbens, Julien Van den Broeck (V), Raymond Vanderwaeren, Sooi Wouters (V 21/05/2007), Carl De Becker (V 1989), Guy Leyers, Julien Van Buggenhout, de broers Brouwers, Julien Put (V), Jean Willems, André Gullentops, Renckens, Roger Mergaerts en Christiaens. Ik twijfel er niet aan dat deze lijst onvolledig is. Coaches: Jan Bogaerts, Sooi Wouters (V), Roger Mergaerts, Swa Fosté (V), Wim Cluytens (V)-(ook speler)-waarschijnlijk een onvolledige spelers- en coacheslijst.
De verplaatsingen worden gedaan met de legendarische VW-bus van de al even legendarische Swatje Goeyers (V). Exacte begin-en einddatum vind ik nergens, ook oud-spelers weten het niet zeker of spreken mekaar tegen.
Uit oude clubbladen meen ik op te maken dat Excelsior startte in het seizoen 1959-1960.
Wim Cluytens vertelt me dat ze slechts drie of maximum vier seizoenen bestaan hebben.
De laatste wedstrijd van het kampioenschap in 1e provinciale is beslissend: Excelsior moet winnen om te promoveren naar 4e nationale (de 1e ploeg speelde toen in 3e nationale).
Wint de tegenstrever, Haantjes Antwerpen, dan degradeert deze ploeg niet naar 2e provinciale.
Kan u het zich inbeelden in de jaren zestig: twee ploegen van dezelfde familie in nationale !
Excelsior Pitzemburg verliest.
Scheidsrechter: Jan Van der Sande.
Wim Cluytens is ook iemand van wie het leven beheerst wordt door het basketbal. Jeugdspeler bij Pitzemburg, speler bij Excelsior en later vele jaren trainer-coach bij allerlei ploegen in alle reeksen, o.a. Castors Braine, Rubo Niel en verschillende ploegen uit het Mechelse. Ook assistent-coach van Giovanni Bozzi bij de nationale beloften -22j. Lesgever (trainerscursussen), auteur van 4 boeken over basketbal en schrijver van honderden artikels in binnen- en buitenlandse basketmagazines, (allemaal over technische en tactische onderwerpen), jeugdcoördinator en organisator van clinics.
Hij is vijf jaar voorzitter van de BBCA (Belgian Basketbalcoaches Association) maar wegens gezondheidsredenen legt hij zijn mandaat neer op 2 juni 2012. Raymond Van Eeckhout is ondervoorzitter maar stelt zijn kandidatuur niet om Wim op te volgen: hij heeft andere prioriteiten.
Nochtans geeft Wim de moed niet op, want hij schrijft nog altijd voor het BBCA-blad “Rebound” en hij wil ook nog altijd (als zijn gezondheid het enigzins toelaat) specialisatiecursussen geven: shot en/of center aan jeugd en seniors. Zo ver komt het echter niet.
Waarlijk een geslaagde en welgevulde basketbalcarrière die veel te vroeg eindigt.
Na Jan Bourguignon, Jean Masui en Remi Haleyt heeft onze club zijn vijfde internationale speler.
Eddy Cautaert maakt deel uit van de Nationale Militaire Basketploeg.
Dames:  4e Afdeling C: zij worden 6e op 11 ploegen met 21 punten.
Trainer: Jos Nys – Coach: Jan Spruyt.
Speelsters: Gilberte Kerremans, M.Beckers, Lea Muyldermans, Suzanne Thues, Nicole Jacobs, Annie Lambrechts, Marina Steyaert, Annie De Prins, Jeannine Schoeters, Monnoyer, Magda Secretin.
1963-1964:  2e Nationale.
Eindelijk gelukt: 2e plaats achter Standard Luik en promotie naar 1e Nationale!
Trainer: Van den Dwey - coach: Jan Van der Sande.
De spelers die het doen: Bourguignon, Janssens, Haleyt, John Eeckeleers (V 06/08/2002), Vandenbergh, Van der Veken, Spruyt, Van de Weyer, en vier transfers: Eddy Cautaert, Willy Desmedt, Marcel Rottiers en Albert Pluym.
Jan Bourguignon, indertijd mijn collega, zegt me dat hij waarschijnlijk de stap naar 1e nationale niet zal wagen. Hij denkt dat hij daar te licht zal uitvallen. Van bescheidenheid gesproken: Jan zal in 1e nationale nog vele jaren een van de beste Belgische basketbalspelers zijn.
Zondag 23 juni is een grote dag voor het Mechels basketbal. In de voormiddag worden vier Mechelse basketclubs op het Stadhuis ontvangen en gelauwerd: Pitzemburg, Racing, Battel en Venak. Drie van de vier promoveren en één wint de "Beker van België".
Dames: 4e Afdeling; ook zij promoveren, van 4e naar 3e afdeling. De speelsters die daar voor zorgen: Nicole Jacobs, Lea Muyldermans, Annie De Prins, Gilberte Kerremans (echtgenote van Miel Robbens),  Jeannine Schoeters, Agnès Lambrechts, Micheline Beckers en Marina Steyaert (dochter van Cesar-zie het eerste seizoen).
Dit alles wordt uitgebreid gevierd: op 25/04/64 met een receptie bij de firma Renglet (van onze sponsor Stock), gevolgd door een surprise-party bij dhr. en mevr. Cautaert, en op 02/05/64 een receptie van “Stock” in de Oude Stadsfeestzaal, gevolgd door een geweldige en eindeloze “promotienacht” waar ik (en ik niet alleen) nog steeds met veel plezier aan terugdenk.
Dames: Geen info, alleen enkele namen van speelsters: Kerremans, Muyldermans, Steyaert, Lambrechts, Schoeters, Beckers, De Prins.
1964-1965:  1e Nationale.

Trainer: Van den Dwey- Coach: Jan Van der Sande.

Transfers:”Gibbe” Ibens en Oliver Howell.
8e plaats op 12 met 16 punten; vier wedstrijden worden verloren met 2 punten, waaronder 3 thuis !
Ploeg: Cautaert, Bourguignon, Janssens, Ibens, Haleyt, Howell, Spruyt, De Meyer, Eeckeleers, Rottiers en Pluym. Carl De Meyer (echtgenoot van Denise Mergay) en John Eeckeleers zijn neven.
In de Beker van België verliezen we in halve finale van stadsgenoot Racing met 65-89 (zonder de gekwetste Ibens).
Ons fanionteam neemt in 64-65 ook deel aan het befaamde tornooi in Amsterdam met als gastspeler Ger Kok. Wij spelen de finale en verliezen deze tegen de Universiteitsploeg van Alaska.
Dames:  3e Afdeling: behoud. Namen van speelsters: Lea Muyldermans, Jeannine Schoeters,Terry Schuermans, Micheline Beckers, Gilberte Kerremans, Annie De Prins, Van Kasegem, Beckers en een nieuw gezicht: Denise Mergeay.
Datzelfde seizoen worden onze scholieren kampioen: Carl De Meyer, J.P. Van der Zanden, Hubert Van der Zanden, Jan Adelaere, Guido Frans, Gilbert Coppens, Staf Poels, Robert Schuermans, Paul Van Rompaey, Eddy Op de Beeck, Jozef Dumon en Eddy Verheyen.
1965-1966:  1e Nationale.
Trainer-coach: Louis Ceulemans (nieuw).
Andere aanwinsten:  Theo Van Oeckelen (Adlers) en Mertens (Bob Danny’s).
Verlaten de club: Marcel Rottiers (Beveren) en Willy Desmedt (Hermes).
Behoud in 1e: 9e op 12 met 15 punten.
Ploeg: Bourguignon, Ibens, Cautaert, Janssens, Haleyt, Van Oeckelen, Mertens, Van de Weyer, Carl de Meyer, John Eeckeleers.
Wat er met Albert Pluym gebeurt, weet ik niet. Waarschijnlijk verlaat ook hij de club maar daar wordt nergens gewag van gemaakt.
Pitzemburg wint het kersttornooi van Battel.
Bij onze miniemen, pupillen en kadetten vinden we enkele veelbelovende namen: Nason(V), Wittocx, Harzé, Bijloos, Leo Meyers (V 04/08/2002), Somers, Roeckaerts (V 1981), Verheyen, Barber.
Het leven van onze nieuwe coach: Louis Ceulemans leest ook als een boek. Geboren in de Seefhoek voelde hij zich van jongsaf aangetrokken tot de bokssport. Vanaf zijn 16 jaar mocht hij kampen leveren onder de naam "Luis Charles". Hij werd kampioen bij de liefhebbers, bij het leger en werd ook provinciaal kampioen. Leverde 96 kampen en verloor er slechts zeven! Ondertussen was hij beginnend journalist en zag meer beroepstoekomst in het basketbal. Hij sticht in 1948 met enkel vrienden de club 'Fellows", waar hij zelf speelt. Speelt dan bij Pinguins, terug Fellows en wordt speler-trainer bij Lierse, nadien Oxaco.
Volgens zijn eigen woorden: "Pitzemburg is mijn eerste grote club".
Dames: 3e Afdeling: ze doen het minder goed, ze eindigen als laatste met nul punten.
Enkele beloftevolle krachten komen de ploeg versterken: Terry Schueremans, Jenny Meel (de toekomstige moeder van Paul Verhavert -zie 96/97 en Ellen Verhavert -zie 91/92) en de zussen Annemie en Janine Janssens (V ).
Terry Schueremans was in haar jonge jaren één van de beste Belgische atleten. Zo werd ze o.a. nationaal kampioen op de 100m in ‘61,’63 en ’64; op de 200m in ‘62 en ’63 en in de vijfkamp in ‘62. Zij verwierf 29 selecties voor de nationale atletiekploeg en in 1965 kreeg zij van de K.B.A.B. de “Feminaprijs”, wat men nu de “Gouden Spike” noemt.
Zij zal later, als tweede Pitzemburger na Raymond Rombout (zie 1981-1982), de VTM-quiz “De vraag van 1 miljoen” winnen met als onderwerp: “Voetbalclub Racing Mechelen ”.
1966-1967:  1e Nationale.
Trainer-coach: Louis Ceulemans.
Ploeg: Bourguignon, Ibens, Van Oeckelen, Haleyt, Cautaert, Eeckeleers, Dis Janssens, John Knops.
9e op 12: acht overwinningen, dertien nederlagen, één drawn. Racing werd kampioen met één verliesmatch,
Royal IV 2e, Brabo 11e en Gilly 12e en laatste.
Op 2 maart 1967 overlijdt de 18-jarige Jozef Dumon, een zeer zeer ijverig iemand, ondanks zijn jonge leeftijd. Hij was jeugdtrainer, jeugdcoach, aspirant-scheidsrechter en bestuurslid.
We verlaten ook ”Café Welkom” en hebben een nieuw clublokaal: het bekende en beruchte “Café Fregat” in de Hanswijkstraat.
Dames:  3e  Nationale afdeling.
Trainer: Miel Robbens - coach: Jos Nys.
6e op tien ploegen met 15 punten. Diepenbeek kampioen.
Ploeg: Jenny Meel, Jenny Burgos, Janine Janssens, Annemie Janssens, Henderickx, Denise
Mergaey, Gilberte Kerremans  en Lea Muyldermans (echtgenote van Georges Dupon, bestuurslid).
1967-1968:  1e Nationale.
Trainer-coach: Louis Ceulemans.
Een seizoen om nooit te vergeten ! Aanwinsten: Kerkhofs (Hasselt) en Van Oevelen (Racing Mechelen). Verlaten de club: Cautaert (Bus Lier), Dis Janssens (Bornem), John Knops en Jan Spruyt (Venak), Georges Van de Weyer en Staf Poels (Blue Stars).
De ploeg: Bourguignon, Ibens, Van Oeckelen, Van Oevelen, Eeckeleers, Haleyt, Kerkhofs, Carl De Meyer, Ghislain Roeckaerts en Eddy Verheyen.
We behalen een 5e plaats met 22 punten. Standard ( met Korac ) wordt kampioen. We lijden slechts één thuisnederlaag (tegen het ongenaakbare Standard ). Ibens wordt de beste Belgische schutter: 638 punten. Een gemiddelde van 29 punten per wedstrijd !
Op zondag 19 november 1967 gebeurt het dan in de groentehal: Pitzemburg – Racing: 90-88.
Op enkele seconden voor het einde, bij een 88-88 stand, maakt Steveniers een vrijwillige en onnodige fout op Ibens.
Gibbe werpt natuurlijk de twee vrijworpen feilloos binnen en de ongenaakbare vedetten zijn verslagen.
Een oververdiende overwinning. De positieve perscommentaren liegen er niet om: “Keizerlijke fout op kroonprins”. “Racing Mechelen met al zijn vedetten: Van Kersschaever, Bustion,Loridon, Dierckx, Steveniers, Clarck, Hillen, Michelet en Jacobs geveld door 2 vrijworpen van Ibens op 5 seconden voor tijd”. “Theo, de Mechelse Vankers”. “Jan Bourguignon met ijskoude maar rake afstandworpen; rustig, zelfzeker en sober naar het voorbeeld van zijn club”. “Pitzemburg bewees dat vijf  kameraden als ploeg meer kunnen bereiken dan een verzameling vedetten”. “Eeckeleers als meester-verdediger”. “Ibens in een nooit geziene forme”. “Haleyt afwerkend tegen 50%”. “Louis Ceulemans had zijn voorbereidend werk goed gedaan”. ”Kerkhofs volwaardige 6e man” enz.
Er is bij Racing ook een onbegrijpelijk slechte coaching van Eddy Verswijvel, die dan ook nog, zoals Jan Bourguignon me ooit vertelde, het grootste gedeelte van de match een hoogoplopende ruzie heeft met Willy Steveniers. Maar dat doet niets af aan onze verdiende overwinning. Tevens tekent Eddy Verswijvel voorbehoud aan na de wedstrijd, volgens hem is er een probleem geweest met de (toenmalige) 30-secondenregel. Later wordt zijn klacht door de Belgische Basketbalbond onontvankelijk verklaard.
In de lente van  ’68 wordt Gibbe Ibens speler van het jaar, Eeckeleers  9e en Van Oeckelen op de 12e plaats. Louis Ceulemans wordt verkozen tot coach van het jaar.
Dit alles wordt door de club op passende wijze gevierd met een feestmaal.
Enkele jaren later zullen we nogmaals in een bekermatch Racing kloppen, datum en uitslag kan ik niet terugvinden of mij herinneren. Ik weet zeker dat het op een weekdag was, op een dinsdag denk ik, en er werd toen in “Café Fregat”, ons toenmalig clublokaal, zwaar gefeest tot een stuk in de nacht.
Dames:  3e Nationale: 7e op 12 met 16 punten, slechts met de zes vaste waarden: Mergeay, Meel, Burgos, de zussen Janssens en Kerremans.
1968-1969:  1e Nationale.
Trainer-coach: Louis Ceulemans.
1e seizoen in de Stedelijke Sporthal Winketkaai. Zelfde ploeg als vorig seizoen maar met de aanwinsten Robert Broeckaert en Slobodan Gordic.
Deze Bob Gordic (° 28/09/1937 in Cacac-Joegoslavië) is niet de eerste de beste: hij speelt eerst handbal, daarna basketbal bij O.K.K. Belgrado. Met de nationale Joegoslavische ploeg neemt hij deel aan vier Europese kampioenschappen, twee Olympische Spelen (in 1960 in Rome en in 1964 in Tokio) en hij wordt in 1963 wereldkampioen in Rio de Janeiro. Hij vergaart 117 nationale en  één Europese selectie.
Nieuw reglement: In 1e afdeling wordt er na de normale 22 wedstrijden tussen de eerste zes en laatste zes nog een competitie van tien wedstrijden gespeeld met behoud van de punten behaald in de eerste 22 matchen.
We winnen het tornooi van Bosvoorde (Gordic 38p.) en de jaarlijkse wedstrijd in de basisschool van de Ieperleestraat: Pitzemburg-Racing: 85-77. Op 10/01/69: Sportavond Rik Van Herp: Pitzemburg-Racing: 115-87. Bij Racing: Beatty : 31p.; bij Pitzemburg: Ibens: 50 punten ! De Gazet van Mechelen schrijft smalend: “Pitzemburg, de kampioen der vriendenwedstrijden”.
In de competitie eindigen we 8e (systeem van 32 wedstrijden).
Het is echter een seizoen van tegenslagen: uitsluiting Ibens, polsbreuk Bourguignon, kwetsuur Gordic, blindedarmoperatie Haleyt, en op 9 februari ’69: zware kniekwetsuur van John Eeckeleers na crash met Bryant (op Hyfima). Ik woonde deze wedstrijd bij, stond op enkele meters van het gebeuren. We moeten toegeven dat Bryant geen schuld treft. Hij maakte een fout, maar zo gebeuren er tientallen tijdens een wedstrijd. John heeft gewoon brute pech gehad. Deze kwetsuur komt nooit meer echt goed en is het vroegtijdige einde van zijn schitterende basketcarrière. Later zal hij nog wel op lager niveau “uitbollen” bij de basketafdeling van Racing Tennis. Hij heeft al een mooie basketloopbaan achter zich: tweemaal juniors-internationaal, éénmaal B-internationaal, vijfmaal Universitair internationaal (tweemaal Moskou, éénmaal Boedapest, Tokio en Chicago).
Tijdens een TV-demonstratiematch in het programma van “Nonkel Bob” verslaan Broeckaert, Bourguignon, Eeckeleers, Ibens en Van Oeckelen in een mini-match de Racingers Michelet, Loridon, Beatty, Cautaert en De Laet: 18-15.
Dames:  3e Nationale B: 4e op 12 met 29 punten (Duffel kampioen).
1969-1970:  1e Nationale.
Coach: Louis Ceulemans.
Nieuwe sponsor: Dits. Vertrek van Gordic naar Battel, Robert Kerckhofs  (Bonheiden )
Broeckaert (Lyra) en Eddy Verheyen (Blue Stars); aanwinsten: Howell (terug van Racing)
Jef Martinek (Bavi Vilvoorde) en ook terug: Eddy Cautaert. Ook Luc Van den Broeck (Racing) en Dirk Somers (Baeyens).
In augustus spelen we de klassieke vriendenwedstrijd tegen Racing die we winnen met 52-49.
De ploeg: Bourguignon, Haleyt, Cautaert, Nason, Ibens, Howell, Martinek, Van Oeckelen, De Meyer, Kerkhofs, Luc Van den Broeck (° 21/10/49 - V 22/11/02). Deze laatste is ook zeer bekend als tennisser. Hij behaalt in verschillende tennisdisciplines en leeftijdscategorieën vele Belgische titels. In 1980 start hij samen met echtgenote Mady zijn eigen succesvolle tennisclub:  T.C.Wingfield.
Op 31/08 winnen we het tornooi van Le Logis. Finale: Pitzemburg-Racing White (+5): 107-91.
Het is, ondanks deze goede ploeg, een moeilijk seizoen en we moeten vechten tegen de degradatie. Ibens valt nog geruime tijd uit met een kwetsuur (vier gebroken ribben na een autocrash) maar een zichzelf overtreffende Howell en Bourguignon redden ons.
Na 32 wedstrijden: 10e op 12.
De periode “Dits Pits” was ook niet mis: voor de verplaatsingen huurde Pol Dits  een oude Engelse roodgelakte dubbeldekker, versierd met het Dits-logo. Het gevaarte reed niet snel, maar men geraakte toch steeds tijdig ter plaatse.
Ook tijdens de Ditsperiode waren er optredens tijdens de rust of na de wedstrijd. Er werd o.a. zelfs een catchwedstrijd georganiseerd. En ik herinner me alsof het gisteren was, een optreden van Roger Whittaker die zijn toenmalige hit zong: “If I were a rich man”. Memorabele tijden.
OP 30/05/70: Benefiet John Eeckeleers. Na zijn ernstige kniekwetsuur en operatie, trachtte hij terug te spelen met de Universitaire ploeg (op rondreis in de USA), meer kwetste zich daar opnieuw. Hij is nu wel degelijk verloren voor de basketsport, toch op degelijk niveau.
Er komt een Benefietwedstrijd van de Mechelse selectie tegen de Ligaselectie.
Mechelse selectie: coach: Van Heester, spelers: Martinek, Ibens, Bourguignon, Van Oeckelen, Haleyt, C.Bell, Gordic, Michelet, Hillen, Loridon.
Ligaploeg: coach Huysecom, spelers: (slechts vier spelers van hoogste klasse): Dillard, D'Hoir, Purkhisher, Dubois, Johnson, Hennes, De Koster, Geerts en Foster.
Mechelen wint met 123-118.
Dames: geen info.
1970-1971:  1e Nationale.
Trainer-coach: Sermeus.
Zeker het beste seizoen van “Dits Pits”. Howell weg, vervangen door “C.B.”: Corky Bell.
Trainer-coach Ceulemans vervangen door Sermeus. Tijdens de eerste 22 wedstrijden verliezenwe slechts één thuiswedstrijd tegen Royal IV met als coach: … Louis Ceulemans.
Op Royal IV gaan we echter winnen ! We zijn eindelijk bij de eerste zes.
Ploeg: Bourguignon, Ibens, Martinek, Van Oeckelen, Bell, Haleyt, Kerkhofs, Broeckaert, Alain Sermeus, Luc Van den Broeck. Na 32 wedstrijden: 5e plaats. Tumultueus einde van het seizoen:
Ibens wordt (even) geschorst door het bestuur- onvrede met een niet doorgegane transfer- en coach Sermeus de rest van het seizoen. Dits stopt als sponsor.
Corky Bell wordt winnaar van de Sunairselectie. Hij en Lesher (Bus Lier) hebben 125 punten, maar daar CB meer scoorde wordt hij de laureaat.
Dames: 3e Nationale C
Trainer-coach: Jan Van der Sande.
Ploeg: Denise Mergeay, Gilberte Kerremans, Els De Backer, Janine Janssens, Annemie Janssens, Erna Truyens, Mariette Roekens, Jenny Burgos, Jenny Meel, Gilberte Maes.
Onze dames winnen al hun wedstrijden, eindigen eerste en promoveren met 36 punten naar 2e nationale.
1971-1972:  1e Nationale.
Trainer-coach: Louis Ceulemans (terug).
Nieuwe sponsor: Hair Up.
Verlaten de club: Kerkhofs, Martinek, Broeckaert, Bell en Van Oeckelen.
Aanwinsten: Wernaers, Chuck Williams en Floyd Mc Millan, … evenals Battel dat met Pitzem-burg samensmelt, wat ons enkele geweldige versterkingen oplevert: Rudy  Moortgat, Kurt Molle-kens, Paul Vervaeck, Chris Delporte, Willy Kerckhove. Een V.Z.W. wordt opgericht. Officieel wordt de fusie ondertekend op 12 oktober 1971.
Vanaf nu heten we eigenlijk V.Z.W. Pitzemburg-Battel.
De degradatie uit 1e is echter onvermijdelijk: te veel goede spelers verlaten de club, de Amerikaanse aanwinsten zijn niet echt denderend en in het midden van het seizoen verdwijnt Mc Millan spoorloos. Chuck en Floyd woonden toen op een appartement in de Korte Ridderstraat 14. Elke middag kwam Williams naar het Atheneum warm eten met een oude koersfiets. Met zijn linkerhand stuurde hij, met zijn rechterhand dribbelde hij met zijn onafscheidelijke basketbal. Eten deed hij op zijn Amerikaans: zijn linkerhand ergens onder tafel en met zijn vork in de rechterhand schranste hij zijn bord leeg. Om nooit te vergeten. We eindigen laatste (12e) met 14 punten en degraderen naar 2e nationale afdeling.
Ploeg: Bourguignon, Williams, Steenmans, Ibens, Moortgat, Wernaers, Haleyt, Mc Millan, Ghislain Roeckaerts, Gommair De Laet, Lucien Huyghe, Luc Van den Broeck.
Maar laten we nu ook eens wat nieuws horen over de schoolploeg van het Pitzemburg Atheneum, de bakermat, de plaats waar alles begon.
Onder impuls van toenmalig studieprefect Crols doen we elk jaar mee aan de scholencompetitie. Schooljaar 1971-1972 is een bijzonder goed jaar: de ploeg bestaande uit Chris Delporte, Robert Lalous, Mark Potums, Roel Crols, Raymond Rombout, Van de Wijngaert (allen Pitzemburg) en Ludo Huyghe, Diels, Henry Moens en Van Eyken (allen Racing). Onder leiding van coach Miel Robbens  wordt ze eerst provinciaal kampioen dankzij een 62-52 overwinning tegen het Sint-Gommaruscollege van Lier.
Dan wordt ze kampioen van het Nederlandstalig landsgedeelte met een overwinning in de halve finale tegen het Sint-Jorisinstituut van Brussel (60-41) en met een overwinning in de finale tegen het Sint-Amandscollege van Kortrijk (70-56).
De finalewedstrijden voor de nationale titel grijpen plaats in het Nationaal Sportcentrum van Elsene. De halve finale wordt met 54-51 gewonnen van Karel Buls en de finale wordt met 85-58 gewonnen van het Institut Technique de l’Etat Namur. Zij winnen hiermee een zevendaagse vliegtuigreis naar Athene waar wordt deelgenomen aan een Internationaal Scholentornooi voor spelers tussen 16 en 19 jaar.
Daar worden ze ingedeeld in een reeks met Zweden, Italië en Israël. Ze winnen tegen Zweden (50-42) en tegen Italië (46-30), maar verliezen tegen Israël (45-59).
De Grieken winnen het tornooi en België, ons Pitzemburg Atheneum dus, eindigt nog op een zeer eervolle 7e plaats op 19 landen.
Daarbij wordt er ook aan de nodige sightseeing gedaan. Kortom, het wordt een prachtige sportieve en toeristische belevenis. Iedereen keert dan ook moe, maar meer dan voldaan huiswaarts.
Dames:  2e Nationale.
Trainer-coach: Jan Van der Sande.
Ploeg: Gilberte Maes, Jenny Meel, Annemie Janssens, Janine Janssens, Yvonne Post, Erna Truyens, Evelyne Van Alphen, Mariette Roekens, Gilberte Kerremans, Denise Mergeay, Monique Cordemans, Gina Van der Sande (dochter van Jan). Rangschikking mij onbekend.
1972-1973:  2e Nationale.
Trainer-coach: Louis Ceulemans.
Nieuwe sponsor: Lamot.
Verlaten de club: Mc Millan, Williams en Bourguignon (Bavi Vilvoorde).
Komen de club versterken: Dave Bell en Fons De Jongh. Nu in 2e afdeling: 5e plaats met 25 punten na enkele zeer nipte nederlagen.
Ploeg: Dave Bell, Moortgat, Steenmans, Ibens, Haleyt, Mollekens, Vervaeck, De Jongh, Wernaers, Delporte, Luc Van den Broeck, Willy Kerckhove.
Ik herinner me nog zeer goed dat we met enkele bestuursleden op 30 augustus 1972 Dave Bell installeerden in zijn appartement in de Bleekstraat. Die avond stond de “Schellekenstoren” van de Sint-Romboutskathedraal in brand en vanuit dat appartement hadden wij daar een geweldig zicht op. Dave zei toen laconiek dat Mechelen blijkbaar wel een stad was waar wat te beleven viel.
Jan Bourguignon verlaat ons, maar geeft het basketten nog niet op: hij speelt nog vier seizoenen bij Bavi Vilvoorde in 1e nationale, dan twee seizoenen bij Berkenhof in 2e provinciale en tot slot één seizoen bij Midi in 1e provinciale. Op 41-jarige leeftijd houdt hij het competitiebasket voor bekeken. Voorwaar een schitterende basketballoopbaan voor deze geweldige speler, collega en vriend, die voor Pitzemburg heel veel heeft betekend en ons nog regelmatig komt aanmoedigen.
Dave Bell: Amerikaan, ° 03/07/1950-203cm. Hij is afkomstig van Philadelphia en studeert  aan de Hofstra-Universiteit in New-York waar hij basisspeler is in het basketteam.
Jan Van der Sande debuteert als scheidsrechter in de hoogste afdeling. Zonder te willen mouw- vegen vind ik oprecht dat hij met Gust Mariën één van de beste scheidsrechterduo’s vormt die ik ooit op Belgische basketbalvelden aan het werk gezien heb. Samen met Jos Van de Cruys (V) wint Jan terecht tweemaal de “Gouden Fluit” als beste Belgische basketbalscheidsrechter.
Op 27 december 1972 overlijdt zeer onverwacht op 45-jarige leeftijd onze voorzitter Fernand Van de Werf. De avond ervoor had hij nog een bestuursvergadering in goede banen geleid, waar ik  bij was. Hij is oud-leerling van het Atheneum, medestichter van onze basketclub in 1949, speler, coach, bestuurslid, jarenlang voorzitter, lid van het Sportcomité Provincie Antwerpen en later lid van het nationaal bestuur van de Koninklijke Basketbalbond. De beheerraad stelt unaniem de heer Georges Vanhuynegem aan als nieuwe voorzitter.
Dames: 2e Nationale.
Trainer-coach: Jan Van der Sande.
Ploeg: Monique Cordemans, Erna Truyens, Yvonne Post, Gilberte Maes, Jenny Burgos, Gina Van der Sande, Denise Mergeay, Evelyne Van Alphen, Annemie en Janine Janssens.
Denise Mergeay en Jenny Burgos spelen geen volledig seizoen: de ooievaar is op komst !
Denise bevalt van een flinke dochter Britt (die later zelf in de 1e damesploeg zal spelen)
en Jenny krijgt een even flinke dochter: Cindy.
Rangschikking: 8e op 12.
1973-1974:  2e Nationale.
Trainer-coach Louis Ceulemans geeft zijn ontslag in februari 1974 en wordt vervangen door Fons Renders.
Dave Bell wordt vervangen door Herb Packer. Ibens voor één jaar naar Racing White, na negen jaar Pitzemburg. Van Oeckelen en Eddy Cautaert keren terug. Sponsor: Lamot.
Ploeg: Packer, Moortgat, Steenmans, Haleyt, Mollekens, Vervaeck, Wernaers, Delporte, Van Oeckelen, Willy Kerckhove, Francis Neutiens, Eddy Cautaert, Taffy Van den Broeck.
9e plaats met 20 punten.
Onze Amerikaanse aanwinst, Herb Packer is een stevige, degelijke speler van 1,94m.
De eerste drie oefenwedstrijden scoort hij 102 punten met een meer dan degelijk shotpercentage. Hij wordt in laatste instantie aangeworven om de vertrekkende Dave Bell te vervangen.
De Belgische Basketbalbond laat maar één buitenlander meer toe. Gevolg: enkele spelers waaronder Corky Bell en Vic Dheil worden vlug Belg, en spelen zelfs mee in de Nationale Ploeg.
Verlaten ons: Luc Van den Broeck (naar Racing Tennis waar hij zijn boezemvriend John Eeckeleers zal terugvinden), Ibens (Racing), Leo Meyers, Hugo Somers, Bob Janssens en Ghislain Roekaerts.
Fons Renders, ex-trainer-coach van Bus Lier, samen met de Amerikaan John Lesher, is een van de meest bekwame mensen die ik ooit in het basketbal als trainer-coach aan het werk heb gezien: op alle gebied een formidabele basketbalkennis, op trainingen en wedstrijden zeer consequent en streng maar rechtvaardig. Hij is zelf een goed basketspeler geweest en kan voordoen hoe het moet. In de gewone omgang is hij een zeer aimabel man, levensgenieter en notoir basketkenner die alles kan relativeren en over een grote dosis humor beschikt. Ik denk echt nog zeer dikwijls terug aan deze echt bijzondere man en zie hem jaarlijks na zijn verhuis naar Wenduine. (zie 2007/2008).
In april 2012 ziet Fons zijn goede vriend John Lesher terug. Deze komt een paar dagen naar Lier om samen met oud-spelers en oud-bestuursleden van Bus Lier ontvangen en gehuldigd te worden op het Stadhuis als verdienstelijke Lierenaar of moeten we zeggen “ex-Lierenaar”.
Dames: 2e Nationale.
Trainer-coach: Jan Van der Sande.
Kern: de vaste waarden: Janine Janssens, Denise Mergaey, Yvette Geeraerts (speelt in het seizoen 2007-2008 nog altijd in de 1e ploeg van B.C.Elewijt!) , Gilberte Maes, Evelyne Van Alphen (nicht van latere damescoach Piet Vankerckhoven) en Monique Cordemans.
Yvonne Post en Erna Truyens besluiten definitief te stoppen met basketten.
Jenny Burgos is opnieuw in verwachting en Annemie Janssens speelt slechts sporadisch mee, ze wil alles zetten op haar laatste jaar aan de universiteit.
Eindstand: 6e met 26 punten.ber 1973 overlijdt totaal onverwacht na een eerder banale operatie Annemie Geeraerts, de zus van Yvette. Zij is nauwelijks 14 jaar oud, een echte belofte en ze stond op de drempel van een mooie basketcarrière.
Op 17 januari 1974 wordt dan totaal onverwacht Roger d’Hoogh uit ons midden gerukt.
Hij is nauwelijks 53 jaar, jarenlang bestuurslid en penningmeester met ongekende zorg, correctheid en punctualiteit. Het heengaan van deze “gentleman” is het zoveelste groot verlies.
 
Terug naar de roots:
Schoolbasket. Schooljaar 1973-1974 hebben we weer, zoals in 1972 een zeer goede basketploeg in ons Pitzemburg Atheneum. Coach: Miel Robbens, assistant-coach: Oscar Verhaege.
Kern: Kurt Mollekens, Frank Van den Eynde, Etienne Plettinckx, Jean-Pierre Faes, Eric Moons, Marc Verboom, Frank Van Herteryck, Walter Troch, Eddy Verreth (vader van onze ex-Pitzemburg B-speler) en Stefaan Gysen.
In de Interscholencompetitie is Pitzemburg provinciaal en nationaal kampioen van de Rijksscholen. Tegen het Vrij Technisch Instituut Borgerhout wordt gespeeld voor de titel van kampioen van het Nederlandstalig landsgedeelte. We verliezen met twee punten. Een week later zijn er de Belgische finales in het “Palais des Expositions” in Namen. Met de bus trekken we er naartoe, studieprefect Crols op kop: coaches, spelers, een schare supporters en ikzelf uiteraard.
De eerste twee van het Nederlandstalig landsgedeelte spelen diagonaal tegen de eerste twee van het Franstalig landsgedeelte. De Pitzemburgploeg verslaat in de halve finale Soignies, de beste Waalse ploeg. Borgerhout wint van Montegnée, de tweede beste Waalse ploeg.
Dus is de grote finale een heruitgave van Pitzemburg – V.T.I. Borgerhout. Het is een zenuw-slopende, spannende maar sportieve wedstrijd, met beide ploegen beurtelings aan de leiding.
Onder impuls van Mollekens (28p.) en Van den Eynde (29p.) kunnen we op het einde een kleine kloof maken. Ondanks een ultieme en wanhopige pressing van Borgerhout houden we het hoofd koel en winnen we met 81-79 ! Grote ambiance achteraf. We mogen ook naar het 4e ISF Wereld- tornooi Basketbal voor schoolploegen in Barcelona.
Naar Barcelona gaat Kurt Mollekens niet mee, hij moet met de nationale juniors naar Israël.
De algemene teneur is dat zijn afwezigheid ons een tweetal plaatsen in de eindrangschikking kost, maar dit terzijde. Het tornooi loopt van 1 tot 6 april 1974 in Barcelona, maar onze eerste reeks spelen we in het prestigieuze La Salle College in Badalona. Over de tegenstrevers en de uitslagen bestaat geen eensgezindheid, niemand van de begeleiders of spelers weet het nog exact. We zouden eerst gelijk gespeeld hebben tegen Luxemburg (Lycée des Garçons, Luxembourg-Ville) 73-73 en wonnen dan (waarschijnlijk) tegen Denemarken, maar verliezen met 29 punten tegen de grote favoriet Joegoslavië (Gimnazija Vladimir Nazor uit Zadar).
Desondanks mogen we naar de tweede ronde die gespeeld wordt in de zaal van B.C. Badalona.
Er wordt nog tweemaal gespeeld maar tegen wie en met welke uitslag ? De meningen zijn verdeeld, niemand kan het zich nog met zekerheid herinneren. Alleszins eindigen we 7e, 8e of 9e. Dat is uiteraard een geweldige prestatie zonder Kurt.
De grote finale gaat tussen Spanje en Joegoslavië, en het thuisland wint.
Er wordt ook aan sightseeing gedaan, vooral de bars worden druk bezocht en de sangria vloeit rijkelijk! Zoals twee jaar eerder keert iedereen moe maar meer dan voldaan huiswaarts. Later ontvangen we ook nog de Trofee van Sportverdienste van de Stad Mechelen. We delen die onder-scheiding met biljarter Raymond Ceulemans en Racing Mechelen Basket.
Verschillende jaren daarna nemen we deel aan een internationaal scholentornooi in Den Helder.
Wat dat schoolbasketbal van spelers tussen 16 en 19 jaar betreft: er wordt daar blijkbaar heel wat gefraudeerd. Sommige spelers vertellen me later dat ze soms de indruk hadden tegen legerploegen te spelen. Het is duidelijk, zoals ook in 1972, dat veel “schoolploegen” zich versterkt hebben met nationale juniors of andere heel goede jeugdspelers uit nationale selecties. Vooral de Oostbloklanden blinken daar in uit en er is geen enkele controle op.
Zelf ben ik indertijd achter een poging tot bedrog van een Limburgse Sporthumaniora gekomen.
Een leerling, een zeer goed speler die echter te oud was om mogen meedoen, vervalste op zijn (oud model) identiteitskaart doodgewoon zijn geboortedatum met zwarte viltstift ! En dat met goedkeuring van zijn basketballeraar.
Die man werd ernstig onder handen genomen en uitgesloten voor alle schoolcompetities. En dat voor een Sporthumaniora die sportiviteit onder al zijn vormen hoog in het vaandel zou moeten voeren. Maar ja, we moeten ons al lang niet te veel illusies maken over het naleven van de Olympische gedachte.
Na 1974 hebben we nog een goede schoolploeg met o.a. Danny Van den Enden, Walter Nackaerts, Hans Carleer en Chris Troniseck. Danny woont nu al vele jaren in Bangkok, doet daar zaken en is er gehuwd met een plaatselijke schone. Sinds ook zijn vader overleden is, zie ik hem niet meer in Mechelen, wat vroeger al wel eens het geval was. Ik verneem zojuist (24/01/2005) dat hij even terug in zijn geboortestad is.
Walter speelt in 2006 als flinke veertiger nog altijd in de 1e ploeg van B.C. Bonheiden. Chris Troniseck is later (2009) succesvol jeugdtrainer-coach bij onze club.
Op woensdag 14/02/79 verliezen we de provinciale finale tegen Sito Mechelen. Onze ploeg: Peter Depuydt, Jo Van Dessel, Stephane Van den Eede, Eddy Goovaerts, Rudi Devis, Raoul Zwaan, Ronny Cornelis en Patrick Van Hoey.
In de jaren tachtig hebben we weer een goede ploeg met o.a. Patrick Heinderson en Dirk De Winné. Zij worden provinciaal kampioen. Dirk wordt later even jeugdtrainer bij Pitzemburg.
Daarna verwatert de schoolsport en na de pensionering van de onvergetelijke en nu al legendarische studieprefect Crols op 01/01/1986 is het helemaal gedaan. Tot september 2004: leraar L.O. Jan Lens tracht het schoolvoetbal nieuw leven in te blazen en Fred Vancronenburg start het schoolbasketbal weer op. Op woensdag 12/01/2005 worden de kadetten (met o.m. Nick Mollekens … inderdaad zoon van) provinciaal basketbalkampioen.
1974-1975:  2e Nationale.
Trainer-coach: Fons Renders.
Sponsor: Lamot.
Weer een serieuze aderlating: Steenmans (inactief), Haleyt (stopt definitief met basket) en Gibbe Ibens (definitief naar Racing Mechelen).
Ploeg: Dave Bell (opnieuw), Delporte, Mollekens, Moortgat, Wernaers, Van Oeckelen, Vervaeck, Bosmans, Kerckhove, Janssens, Neutiens en Oppers.
Beste seizoen in 2e afdeling tot hiertoe: 4e plaats met 26 punten en onverslagen op eigen terrein.
Enkele onvoorstelbare nederlagen op verplaatsing kosten ons de promotie naar 1e nationale.
Dames:  2e Nationale.
Coach: Jan Van der Sande.
Eindstand: 2e, samen met Waterloo. Een testwedstrijd in Aalst om eventueel te promoveren naar 1e nationale wordt echter verloren.
In de Belgische Beker stunten de dames. Ze bereiken de finale en spelen in de Simonetzaal in Brussel tegen de Belgische kampioen: Le Logis.
Het klasseverschil, samen met het feit dat onze dames verraden worden door de zenuwen, komt tot uiting in de eindstand: 96-53(+5).
Alleszins een prachtig seizoen van: Jenny Burgos, Rita De Fruyt, Yvette Geeraerts, Evelyne Van Alphen, Annemie Janssens, Janine Janssens, Denise Mergeay, Monique Cordemans, Erna Truyens (terug), Gilberte Maes en Hilde Schoeters.
Wetenswaardigheid: daar Le Logis Belgisch kampioen is en ook winnaar van de Belgische beker, mogen de Pitzemburgdames als verliezend finalist in de BVB, deelnemen aan de toenmalige Europese beker voor bekerwinnaars, bekend als de Ronchetti-cup. De eerste wedstrijd is tegen Moskou of Riga. Om allerlei redenen kan Pitzemburg echter niet deelnemen, en dat is misschien maar beter zo.
Intussen krijgen Miel Robbens en echtgenote Gilberte Kerremans (oud-speelster) een beloftevolle jeugdploeg in handen. Jongedames van miniem tot scholier vormen de scholierenploeg die allerlei titels behaalt maar tweemaal tegen Amical Gent de nationale titel mist.
Youngsters Patricia Van Doren, Yvette Geeraerts, de zussen Christel en Martine De Smet (dochters van Jan en Martha), Clara Gysen, Greet Vanderwaeren, Karin Van Loock en Carine Mayinckx winnen voor Pitzemburg allerlei trofeeën in de zomerkampen van het Brugse “Ter Groene Poorte”, toen de bakermat van het Belgisch jeugdbasket onder de kundige leiding van het toenmalig basketmonument René Mol, tevens trainer-coach van de nationale heren- en damesploeg.
Op 7 mei 1975 weer een overlijden: na een T-Dansant georganiseerd door onze damesploeg verongelukt de jeugdbelofte Herwig Dickmeis met zijn bromfiets, op amper een hondertal meter van zijn ouderlijk huis.
1975-1976:  2e Nationale.
Trainer-coach: Fons Renders.
Lamot laat het afweten als sponsor.
Op 1 september 1975 is er de officiële opening van een eigen clublokaal “’t Pitske”. Een oud café van brouwerij Chevalier Marin op de Winketkaai. Het wordt door bestuursleden, spelers, suppor-ters en sympathisanten helemaal opgeknapt. Hier zullen gedurende 18 jaar, tot 1993, heel wat activiteiten plaatsvinden. Gewoon wat drinken na wedstrijden of trainingen, vergaderingen, recepties, eetavonden en feestjes allerhande, de jaarlijkse quiz, carnavalbals, kaartavonden, sinterklaasfeestjes, communiefeesten, karaokeavonden, tafeltennistornooien, sjoelbakcompetities, je kan het zo gek niet bedenken, zelfs een Tupperwareavond (21/11/1984).
Over de activiteiten en festiviteiten in dit clublokaal alleen al kan  een boek worden geschreven.
Na een matig seizoen (slechts vijf overwinningen): 9e op 11.
Komen: Jerry Bellotti, een nieuwe Amerikaan (afkomstig van Oregon maar speelde bij de University of Santa Clara, Californië)) en Frank Van den Eynde (Racing).
Gaan: Theo Van Oeckelen (Luchtbal), John Eeckeleers (definitief Racing Tennis).
Ploeg: Mollekens, Moortgat, Wernaers, Delporte, Kerkhove, Frank Van den Eynde, Bosmans, Jerry Bellotti en Bob Janssens (broer van Jeannine en Annemie).
Paul Vervaeck vertrekt naar Racing Jette. Hij zal nog in verschillende clubs spelen vooraleer hij naar Pitzemburg terugkeert (84-85).
Nieuw reglement in 1e afdeling: na de normale competitie (22 wedstrijden) spelen de eerste acht clubs een eindronde maar de behaalde punten in de eerste cyclus tellen niet meer mee!
Wel zijn er opnieuw twee buitenlanders toegelaten.
Dames: 2e Nationale.
Coach: Louis Casteels.
Kern: Jenny Burgos, Evelyne Van Alphen, Yvette Geeraerts, Denise Mergaey, Janine Janssens, Monique Cordemans en Patricia Van Doren (nog kadet).
Serieuze aderlating: alhoewel Rita De Fruyt in Mechelen woont, eist Blankenberge, haar oorspron-kelijke club, haar weer op!
In de terugronde verschijnt miniem Christel De Smet (14j.) in de dameskern.
Eindstand: 7e met 22 punten.
Op 23 maart 1976 wordt de “Verstandhouding van Mechelse Provinciale Basketbalclubs” opgericht. Er wordt gestart met zeven leden. In november 1979 verandert de naam in: “ Verstandhouding van Mechelse Basketbalclubs” zodat ook “Nationalen” lid kunnen worden. In begin 1981 zijn de leden: All Sport, Battel, Bayens Stars, Centrumblad, Dijletrotters, Hojé, Maes Pils, Pitzem-burg, R.L.S., Scheppers, Sint-Katelijne-Waver en Telstar.
1976-1977:  2e Nationale.
Trainer-coach: Fons Renders.
Kern: Kurt Mollekens, Rudi Moortgat, Chris Delporte, Roger Wernaers, Bob Janssens, Willy Kerckhove, Walter Bosmans, Eddy Casteels en Johnny Fosté.
Van in het seizoenbegin rommelt het een beetje in het team, er zijn wat wrijvingen met het bestuur en Delporte, Mollekens en Moortgat. In het begin van het seizoen beslist JVDS op zijn eentje vlak voor het begin van een wedstrijd dat Mollekens en Moortgat zich niet moeten omkleden en uit de ploeg verwijderd worden. Reden: ze zouden te veel “met mekaar spelen” wat nefast zou zijn voor het ploegspel. Nooit iets van gemerkt, maar men vindt altijd wel een stok om de hond te slaan. Als ik ’s avonds de voorzitter (G.Vanhuynegem) bel, die met vakantie is in Menton, krijg ik te horen dat hij het zich allemaal niet erg aantrekt. Ik vind het kras dat zoiets kan gebeuren als solo-act, door één persoon op eigen houtje, zonder rekening te houden met de mening van andere bestuursleden of een stemming. Ik geef dan ook consequent onmiddellijk mijn ontslag uit het bestuur en de beheerraad.
Enkele dagen later verschijnt er in de pers het bericht: "Het bestuur van Pitzemburg heeft de spelers Moortgat en Mollekens geschorst voor een periode van een jaar, dit wegens hun onverschillige houding op training en hun herhaalde kritiek op het clubbestuur".
We eindigen op een 8e plaats op slechts 10 ploegen.
Beide geschorste spelers zullen nog een prachtige basketcarrière bijeenspelen: Rudi Moortgat speelt nog 11 jaar basketbal in 1e nationale: Sint-Truiden één jaar, Fleurus vier jaar, Macabbi twee jaar, Castors Braine vier jaar speler + één jaar manager.
Met Macabbi wint hij de Belgische beker en speelt hij Europees.
Tijdens het seizoen 80-81 bij Fleurus is hij de beste Belgische vrijworpnemer: 58/72 = 80,55% !
Kurt Mollekens speelt nog 18 jaar basketbal waarvan negen jaar in 1e nationale.
Ieper twee jaar, Fleurus drie jaar (daar speelt hij een tijd samen met Moortgat), Brugge één jaar, Willebroek drie jaar, Boom één jaar, terug Fleurus één jaar, Ternat vier jaar, en Berkenhof drie jaar. Als hij samen met Rudi Moortgat bij Fleurus speelt is de coach daar … Fons Renders. Ze spelen met hem zelfs Europees, tegen Izmir (Turkije). 
Jan Van der Sande ontvangt de “Gouden Fluit” als beste Belgische basketbalscheidsrechter.
Op het einde van het seizoen verlaat (in alle vriendschap) Fons Renders de club, zoals het was afgesproken: drie seizoenen en niet langer. Hij wordt terecht passend gevierd.
In het seizoen 77/78 zal hij stadsgenoot Racing coachen. Na één seizoen houdt hij het daar voor bekeken. De reden heeft hij me verteld maar zet ik liever niet op papier.
In maart winnen onze kadetten de Belgische Beker: Pitzemburg-Oxaco: 60-59.
Trainer-coach: Louis Casteels; spelers: Eddy Casteels, Danny Van den Enden, Johnny Fosté, Walter Nackaerts, Werner Schiets, Paul Segers, Patrick Sleeckx, Rudi Degrève, Mark Van de Kauter.
Op 24/04 winnen ze ook de Provinciale titel.
Dames: 2e Nationale.
Trainer-coach: Louis Casteels – assistent-coach: Ludo Pyis.
Kern: Jenny Burgos, Evelyne Van Alphen, Yvette Geeraerts, Denise Mergeay, Janine Janssens, Monique Cordemans, Patricia Van Doren plus de 190cm- rijzige kadet Carine Mayinckx.
Vijfde plaats met 22 punten.
1977-1978:  2e Nationale.
Coach: Louis Casteels (komt over van de dames).
Na de eerste competitiewedstrijd (die wordt verloren) neemt Louis Casteels ontslag.
Pitzemburg wil hem vervangen door Sam Buelens, reeds trainer-coach van de scholieren en de dames. Deze laatste is echter reeds in onderhandeling met Antwerpse waar hij trouwens naar toe gaat. Sooi Wouters neemt de coaching en trainingen over. De laatste zes wedstrijden van het seizoen is Carl De Meyer trainer-coach.
In: de Amerikaan Larry Hunt, Jaak Van der Veken (Racing Jette), Eddy Van de Voorde en Hans Carleer (terug van weggeweest).
Kern: Larry Hunt, Johnny Fosté, Jaak Van der Veken, Chris Delporte, Roger Wernaers, Patrick Grauwels, Hans Carleer, Eddy Van de Voorde, Willy Kerckhove, Walter Bosmans, Bob Janssens, Eddy Casteels.
Verlaten uiteraard de club: Mollekens en Moortgat.
Dames: 2e Nationale.
Coach: eerst Sam Buelens die na enkele wedstrijden vertrekt om een herenploeg te coachen. Hij wordt vervangen door Marc Koreman die in de loop van het seizoen nationaal damescoach wordt.
Kern: Christel De Smet, Evelyne Van Alphen, Denise Mergaey, Patricia Van Doren, Yvette Geeraerts, Monique Cordemans, Clara Gysen, Carine Mayinckx, Jenny Burgos en de kadetten: Martine De Smet, Karin Grauwels en Mieke Buelens (dochter van Sam),-allen 14 jaar.
Verlaten ons: Janine Janssens (Strombeek) en Annemie Janssens (Rubo Niel).
Eindstand: 4e plaats met 26 punten.
Op dinsdag 7 februari 1978, na een lange en slepende ziekte, overlijdt Ria Baeken (°1945).
Zij werkt ook op het stadhuis en wordt daar met het basketvirus besmet door Jan Van der Sande.
Jongeren en nieuwe leden kennen haar natuurlijk niet, maar ze begint met het typen van het club-blad, wordt bestuurslid en wordt op den duur in het ganse Belgische basketland vereenzelvigd met onze club. Zij is ongelooflijk actief, een echte duivel-doet-al: bestuurslid, werken voor de 1e ploeg, de jeugdafdeling en “’t Pitske”. Een groot verlies.
Vele jaren lang zullen we haar nog herdenken met een “Ria Baeken-memorial”.
1978-1979:  2e Nationale.
Coach: Georges Vael.
Kern: Roger Wernaers, Patrick Grauwels, Paul Segers, John Loridon, Paul Vos, Chris Delporte, Johnny Fosté, Danny Van den Enden, Paul Andries, Eddy Casteels, Walter Nackaerts, Hans Carleer, Willy Kerckhove.
Eindstand: een knappe 4e plaats met 32 punten.
Dit seizoen verliep tumultueus. Als gevolg van het decreet Declerck, decreet van de niet-betaalde sportman van 1975 hadden de clubs van 1e en 2e nationale afdeling een onderlinge regeling getroffen betreffende transfers. Wie zich daar niet aan hield was Racing Antwerpse in verband met de overgang van Hector en Pedro Vermeersch van Bus Fruit naar Antwerpen.
De clubs in 1e en 2e afdeling beslisten dan elke wedstrijd tegen Antwerpse forfair te geven.
Dat viel niet in goede aarde en bij gerechterlijk besluit konden deurwaarders wedstrijden stilleggen of niet laten beginnen, zelf meegemaakt. In een Kortgeding van de rechtbank van 1e aanleg van Antwerpen dd. 9/2/1979 werd beslist dat het opstellen van de broers Vermeersch door v.z.w. Racing Antwerpse Basketbalclub volkomen legaal was en men zich daar niet mocht tegen verzetten.  Deze zaak en het decreet Declerck heeft uiteraard niets te maken met het fameuze  Bosman-arrest van 15/12/1995.
Een paar passages uit dat "Kortgeding" wil ik u toch niet ontzeggen: "De bepalingen van het Decreet werden ingegeven door belangrijke billijkheidsoverwegingen."
Reeds in 1974 maakten kranten gewag van misbruiken begaan door scholen en instellingen die onder het mom van bevordering van de gezondheid van leerlingen en oud-leerlingen, spelertjes van elf-, twaalfjarige leeftijd recruteren, zoals de gebroeders VERMEERSCH, ze argeloos laten aansluiten bij verweerster zodat ze op latere leeftijd tot de pijnlijke vaststelling komen dat ze slechts naar een andere club hunner keuze kunnen overgaan, mits betaling van een belangrijke transferprijs als losgeld. Men noemde zulks destijds een koehandel met jeugdbasketballspelers die de keuze hadden zich te laten verkopen, zich te verhuren of de basketballmicrobe te laten afsterven.
Het is dus hoogst onrechtvaardig dat verweerster haar medewerking en morele steun zou verlenen aan de voortzetting van dergelijke kwalijke praktijken.
Men moet niet teveel nadruk leggen op de opofferingen in verband met jeugdzorg. De kosten van uitrusting en dergelijke worden in grote mate door de ouders zelf gedragen. De aanwezigheid van de jeugdige spelers is eenvoudig noodzakelijk om meestal de club toe te laten haar commercieel of publicitair doel te verwezenlijken en tussen de jonge spelertjes er enkele te ontdekken die boven de middelmaat uitsteken om ze aan de meest biedende af te staan.
Het is echter een feit dat de club aan de spelers de mogelijkheid biedt zijn talent en zijn hiermee gepaard gaande handelswaarde te ontwikkelen. De gewezen club lijdt een verlies door zijn vertrek.
De nieuwe doet een winst waarin de transfertspeler onbetwistbaar deelt.
Het Decreet verbiedt het betalen van een transfertprijs niet. Het ganse verschil ligt hierin dat de speler thans vrij mede beslist over de bepaling van de waarde en de aansluiting bij de nieuwe club.
Het belangrijkste probleem voor de gezondmaking van de basketballsport ligt dus in de billijke en vrije bepaling van deze transfertprijs, aangepast aan de nieuwe toestand die tot stand is gekomen door het Decreet.
Duidelijke taal, iedereen denkt er het zijne van.
Dames:  2e Nationale.
Kern: Patricia Van Doren, Denise Mergaey, Monique Cordemans, Clara Gysen, Evelyne Van Alphen, Yvette Geeraerts, Nadine Tierens, Carine Mayinckx, Karin Grauwels ( dochter van damesvoorzitter Fernand ), Christel De Smet, Linda Van der Sande (niet verwarren met Gina -zie 71/72).
Onze dames behalen een zeer verdienstelijke 3e plaats met 32 punten.
Christel De Smet wordt nationaal kadet met onder meer deelname aan het Europees Kampioen-schap in Cuenca (Spanje). Inmiddels is ze ook de eerste vrouwelijke Pitzemburgscheidsrechter en fluit ze samen met Armand de Keyzer de finale van de Beker van Antwerpen in Lier.
In 1979 bestaat de club 30 jaar.
Verspreid over het ganse jaar wordt een resem activiteiten georganiseerd: carnavalbal, Hard-rock TD, Paastornooi, Lotto-avond, tornooi Ria Baeken, veteranenwed-strijd, autorally, tornooi RLS, “pekenskermis”, toneelavond, quiz, bal en de uitgave van een jubileumboek (dat echter, voor zover ik het weet, nooit verschijnt).
De veteranenwedstrijden in het kader van “Pitz 30” lokken veel belangstelling.
Eerst is er de match Pitzemburg (+35) – Racing (+35): 87 - 60
Pitzemburg: coaches John Eeckeleers en Van den Dwey.
Spelers: Jan Van der Sande, Paul Govaert, René Vandenbergh, Dis Janssens, Albert Pluym, Jan Bourguignon, Julien Put en Gilbert Schoeters.
Racing: coach Staf Mariën.
Spelers: Jaak Maes, Fernand Grauwels, Achiel Grauwels, Maurice Lauwers, Jan Van Daele, Eddy Cautaert, Raymond Vanderwaeren en Robert Marchant.
De tweede wedstrijd: Pitzemburg 1969 – Racing 1969:  115 - 138
Pitzemburg: Theo Van Oeckelen, Robert Broeckaert, Gibbe Ibens, John Eeckeleers, Jan Bour-guignon, Robert Kerkhofs, Albert Pluym, Luc Van den Broeck, Carl De Meyer.
Racing: coach Charles Van Heester
Ploeg: Willy Steveniers, John Loridon, Theo Hillen, Lucien Michelet, Jean Jacobs, Jaak Van Thillo, Kamiel Dierckx, Robby Hendrickx, Louis Casteels.
1979-1980:  2e Nationale.
Coach: Georges Vael, assistent-coach: Ludo Vandermarken.
Sponsor: Nike.
Aanwinsten : Rick Katherman (Amerikaan) en Peter Depuydt.
Uit: Willy Kerckhove (Sint-Niklaas) en Hans Carleer (Bonheiden)
Kern: Chris Delporte, Patrick Grauwels, Roger Wernaers, Paul Andries, Jaak Van der Veken, Paul Segers, Johnny Fosté, Danny Van den Enden, Eddy Casteels, Werner Schiets, John Loridon, Rick Katherman, Peter Depuydt.
Na een zeer middelmatig seizoen: 8e op 13 met 22 punten.
Kampioen is Antwerpse, Blankenberge is laatste.
Na afloop van het seizoen moet Roger Wernaers stoppen met basketten: ernstige en pijnlijke artrose aan de heupen.
Roger tekende op 20 juli 1971 zijn aansluitingskaart bij Pitzemburg. Gedurende negen seizoenen is hij een fantastische clubspeler die vooral door zijn formidabel verdedigend werk onze club aan menige zege helpt.
Dames: 2e Nationale.
Coach: Marc Koreman.
Kern: (1e ploeg en reserven): Denise Mergeay, Monique Cordemans, Yvette Geeraerts, Evelyne Van Alphen, Linda Van der Sande, Patricia Van Doren, Nadine Tierens, Christel Van Landeghem
(komt van Mercurius), Karin Grauwels, Martine De Smet, Marleen Hulssens, Chantal Brussel-mans, Mieke Buelens, Karin Van Loock, Wendy Vandenbergh (dochter van René -zie 52/53).
Eindstand: 5e plaats met 30 punten.
1980-1981:  2e Nationale.
Coach: Bert Van Mechelen.
Uit: Chris Delporte (Bavi Vilvoorde), Roger Wernaers (medische problemen) en Johnny Fosté.
Aanwinsten: Dirk Meuris (Racing), Willy Kerckhove (terug van Sint-Niklaas) en Hans Buelens (Elewijt).
Er wordt besloten geen buitenlandse spelers meer aan te werven.
Ploeg: John Loridon, Dirk Meuris, Peter Depuydt, Marc Holemans, Jaak Van der Veken, Willy Kerckhove, Eddy Casteels, Hans Buelens, Danny Van den Enden, Patrick Grauwels.
Het vertrek van de drie hogervernoemde basisspelers kunnen we niet compenseren, we eindigen laatste met slechts één gewonnen wedstrijd en degraderen naar 3e nationale.
Dames: 2e Nationale.
Trainer-coach: Marc Koreman.
Sensationeel seizoen !
Nationaal coach Marc Koreman heeft het niet onder de markt.
Naar het schijnt storen enkele speelsters zich aan een bepaalde romantische en delicate relatie binnen de club. Ik ga hier uiteraard niet over uitweiden. Denise Mergeay, kapitein, vraagt om op de bestuursvergadering te komen. Resultaat: zij wordt voor onbepaalde tijd geschorst! Patricia Van Doren stopt mee uit solidariteit.
Beiden sluiten aan bij Rumst B.B.C. (Vriendenclubs).
De Pitzemburgdames winnen van de negen eerste wedstrijden er slechts twee. Dan komt er versterking: Trijn Cornelissen (Kapellen), zowel basket- als korfbalinternationale.
Er worden nu 13 van de 14 wedstrijden gewonnen ! De enige verliesmatch op Charles Quint moet herspeeld worden wegens onregelmatigheden aan de wedstrijdtafel.
Deze wedstrijd wordt gewonnen en zo komt Pitzemburg in extremis nog op de 3e plaats, 4e is Esneux, eveneens met 28 punten. De testmatch voor promotie naar 1e nationale wordt een triomf, alhoewel geen sinecure: 55-53!  Coach Koreman is onbeschikbaar en wordt vervangen door het duo Jan De Smet-Ludo Pyis.
Ploeg: de 15-jarige Linda Van Leuven (° 24/05/65-V 06/05/92), Yvette Geeraerts, Chantal Brussel-mans, Evelyne Van Alphen, Karin Grauwels, Monique Cordemans, Inge Stassen (die later ook nog jeugdinternationale wordt), uiteraard Trijntje Cornelissen, Christel en Martine De Smet en de terug-gekeerde Pat Van Doren (die iets eerder A-internationaal werd met deelname aan het Europees Kampioenschap in Tsjechoslovakije).
De Mechelse advocaat Philippe Verreydt wordt voorzitter van de Belgische Basketbalbond als opvolger van de heer René Balieus. Hij zal voorzitter zijn van 1981 tot 1993. Midden september 2013 overlijdt hij op 66-jarige leeftijd.
1981-1982:  3e Nationale B.
Nieuwe trainer-coach: Charles Van Heester, assistent-coach: Dirk Van de Putte.
In: Walter Annaert, Pat Viroux, Patrick Arcay en Paul Vervaeck (terug van weggeweest).
Ploeg: Frank Lauwers, Peter Depuydt, Geert Eeckeleers, Walter Annaert, Patrick Heinderson, Louis Andries, Pat Viroux, Jan Vercammen, Paul Vervaeck, Eddy Casteels, Patrick Arcay, Hans Buelens en Mark Holemans (huidig jeugdcoach-2005).
Men trekt volop de kaart van de jeugd met wisselend succes wegens gebrek aan ervaring.
Dirk Van de Putte vertelt me dat hij de laatste competitiewedstrijd coacht evenals een eindronde om dalers aan te duiden. Pitzemburg wordt toch nog 10e op 14 met 22 punten en blijft in 3e.
Pat Viroux zal later een heel bekend sportkinesist worden in het Antwerpse. In de jaren ’90 en in 2000 zullen veel sportlui en vooral basketspelers naar hem gaan voor behandeling. Zijn naam komt geregeld in de sportactualiteit. Later wordt hij ook bestuurslid en PR-man bij Antwerp Giants, later ook spelend onder de naam Sanex en Diamond Antwerp Giants en Port of Antwerp.. Ook is hij kiné bij de Proximus Diamond Games-het jaarlijks tennisgebeuren in het Antwerps Sportpaleis. Vanaf 2008-2009 is hij PR-man af en wordt hij verantwoordelijke voor de sportmedische begeleiding van zijn club.
Enig in de annalen van het Belgisch basketbal: Charles Van Heester is tegelijk ook coach van Racing Mechelen. Op een bepaalde zondag moeten ze allebei spelen, Pitzemburg om 15u in Jupille, Racing om 17.15u in de Mechelse sporthal. Wat is de oplossing: na de match van Pitzemburg in Jupille vliegt hij met een helikopter naar Mechelen, landt naast de sporthal en komt op tijd om Racing tegen Standard Luik te coachen!!!
Voor het seizoen geeft Georges Vanhuynegem zijn ontslag als voorzitter. Georges is een vriende-lijk, goedlachs, gul en gastvrij man (en schoonvader van Eddy Cautaert). Als ex-bestuurslid heb ik hem vele jaren persoonlijk van dichtbij zeer goed gekend en ik kan getuigen dat hij op verschillende manieren veel, maar dan ook zeer veel voor onze club heeft gedaan. En als er plezier gemaakt werd stond hij ook op de eerste rij.
De feestjes in zijn Keerbergse villa (met zwemdok), met spelers en bestuursleden waren legendarisch, ik zal ze niet licht vergeten, en ik niet alleen. Er zijn nog vele andere anecdoten, teveel om op te noemen. Terecht wordt hij ere-voorzitter.
Hij wordt opgevolgd door Charles Eeckeleers, vader van John en grootvader van belofte Geert.
Ook Fernand Grauwels geeft zijn ontslag als voorzitter van de op dit tijdstip zo succesrijke dames-afdeling. Fernand stopt omdat hij, gezien het vertrek van enkele speelsters, niet de gevraagde ver-sterking krijgt om degelijk weerwerk te bieden in 1e nationale. Hij wordt opgevolgd door Staf Van Alphen en later door Maurice Van de Voorde (V 1998), broer van Paul, baas van Mac Gregor Benelux en sponsor van Pitzemburg.
Onze oud-speler Ghislain Roeckaerts (°1948) overlijdt na een verkeersongeval op nauwelijks 33-jarige leeftijd.
Dames: 1e Nationale.
Voorafgaand aan het eerste seizoen in de hoogste damesafdeling krijgt Pitzemburg met heel wat tegenslag af te rekenen. Nationaal coach Marc Koreman wil om principiële redenen geen club coachen in 1e nationale. Voor Trijntje Cornelissen, onze redster in nood van 80/81 wordt het allemaal te veel: de combinatie van haar drukke job aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen met internationaal korfbal en dan nog basketbal. Ze stopt met basketballen.
Pat Van Doren stapt over naar een topploeg in 1e nationale: DBC Aalst.
De zussen Christel en Martine De Smet houden het eveneens voor bekeken. Martine zal nog wel een tijdje present zijn in de jeugdwerking.
We eindigen 12e en laatste met 3 gewonnen wedstrijden en 6 punten.
Vader en moeder De Smet zijn vandaag (seizoen 2009-2010) nog steeds met onverminderde ijver actief bij Pitzemburg, in het bijzonder in de damesafdeling en aan de wedstrijdtafel.
Trainer-coach: Robert Dougherty. Na een zestal weken wordt Robert evenwel ontslagen en de inmiddels van Strombeek overgekomen An Moerenhout wordt speelster-coach.
De van Duffel (via Centrumblad) overgekomen 36-jarige Nicole Seghers is ook een echte ver-sterking, maar samen met Evelyne Van Alphen, Chantal Brusselmans, Karin Grauwels, Yvette Geeraerts, Monique Cordemans, Linda Van Leuven, de uit eigen jeugd komende Inge Viaene en Belinda Dyck, de van Houtem overgekomen kadet Karin Merckx en de teruggekeerde Denise Mergeay (inmiddels 34) kunnen ze het niet bolwerken. Pitzemburg eindigt als laatste met zes punten en drie gewonnen wedstrijden en degradeert weer naar 2e nationale.
Sedert vele jaren bestaat er ook weer een nieuwe Pitz-ploeg in provinciale, eerst onder de naam RMS-ACEM, daarna RLS-Mechelen, en gelieerd aan de Rijkslagereschool op de Biest. ACEM is de merknaam van de zetelfabriek van Achiel Cautaert, vader van Eddy (zie 63/64 en volgende): Achiel Cautaert Eddy Mechelen.
Ik weet niet exact wanneer ze begonnen met competitiebasket, ik heb het jaar 1966 horen noemen maar ben niet zeker. Zelfs ex-spelers kunnen het zich niet meer herinneren.
Kern: Jos, Romain en Alain Van de Wijngaert, Werner Vrancken, Charles Moens, Jean Van Buyten, Frank Verreydt, Raymond Rombout, Flor Jolart, Geert Frans, Erwin de Mulder, Alfons Wittockx, Pieter Wellens en Jean-Pierre Claeys.
Speelden ooit ook nog mee met RLS: Ronny Langenus, Mark Potums, Paul Vaganée (echtgenoot van Monique Cordemans), Ludo Vandermarken, Roel Crols, Felix Claes, Pieter Wellens, Patrick Sleeckx. Excuus aan de spelers die ik vergeet te vermelden.
Raymond Rombout is de “feestorganisator” bij R.L.S. en was ooit winnaar van de VTM-kwis “De vraag van 1 miljoen” met als onderwerp James Bond.
Op het einde van dit seizoen geeft de 1e ploeg van R.L.S. algemeen forfait wegens gebrek aan spelers.
Tijdens de seizoenen ’81-’82 en ’82-’83 is John Knops trainer-coach, dat is zeker.
Buiten John Knops zijn ook Ludo Pyis en Roger Wernaers coach geweest.
Tijdens dit seizoen (81-82) starten zij met 2 jeugdploegen: microben en benjamins.
Het is trouwens in deze jeugdploegen dat de broers Van Dingelen en Junior Martin hun eerste basketstappen zetten.
1982-1983:  3e Nationale A.
Trainer-coach: Walter Van Weert (V 03/12/90).
Onze nieuwe trainer-coach is Walter Van Weert, op en top Vilvoordenaar, zeer bekwaam, vriendelijk en fervent levensgenieter.
Hij speelde bij diverse Vilvoordse ploegen en is ex-coach van Houtem en Bavianen.
Een van zijn kleinzonen: Jasper Carleer, neef van Hans Carleer (zie 77/78 en volgende) speelt bij onze jeugd (2007/2008).
Walter heeft zijn kleinzonen spijtig genoeg nooit gekend.
In: Bart Janssens, oorspronkelijk van Scheppers, vorig seizoen bij Toptours (Aarschot).
Uit: Ludo Pyis (Grimbergen), Pat Viroux en Paul Vervaeck.
Ploeg: Heinderson, Van der Veken, Janssens, Depuydt, Vercammen, Geert Eeckeleers, De Winné, Mollemans, Lauwers, Van den Eynde en John Eeckeleers (niet te verwarren met dr. John Eeckeleers, de vader van Geert zie 1963-1964), Annaert, Marc Holemans.
Op papier ziet het er slecht uit: 12e op 14 met 20 punten, maar eigenlijk valt het nog mee: de 5e in de rangschikking heeft slechts zes punten meer. Magere troost.
Kampioen wordt Sijsele.
Inside information: deze John Eeckeleers zal later in Vlaanderen enige bekendheid genieten als charmezanger onder het pseudoniem John Reels. In “Het Laatste Nieuws” wordt elke zaterdag een groot artikel gewijd aan min of meer bekende Mechelaars. Zaterdag 29 juli 2006 is hij aan de beurt. Hij heeft het in dat artikel trouwens over zijn Pitzemburgtijd. Op de vraag “Wat is je mooiste herinnering ?” is zijn antwoord: “Op 18-jarige leeftijd met Pitzemburgbasket een stage van drie weken in Atlanta.”  In 2013 wordt zijn artiestennaam: Zeno.
Dames: 2e Nationale.
Coach: Roger Wernaers.
Sponsor: Mc Gregor – Voorzitter: Maurice Van de Voorde.
Uit: Nicole Seghers (verplicht terug naar Centrumblad), Yvette Geeraerts (krijgt een aanbod van Spartacus, maar gaat na wat verwikkelingen naar Grimbergen). Evelyne Van Alphen geeft alge-meen forfait wegens persoonlijke redenen.
Kern: Karin Grauwels, Linda Van Leuven, Inge Stassen, Linda Willems, Belinda Dyck, Inge De Visscher, Inge Viaene, Monique Cordemans, Annemie Tombeur, Chantal Brusselmans, Karin Merckx, Denise Mergeay.
Middelmatig seizoen, 8e op 12 met 18 punten. Kampioen wordt Mosa Jambes.
Op zondag 1 mei 1983 nemen Jaak Van der Veken en Denise Mergeay definitief afscheid van onze club. We laten dit niet onopgemerkt voorbijgaan en er worden twee wedstrijden gepland: de huidige damesploeg tegen de dames van Red Boys en de huidige 1e herenploeg tegen de ex-team-genoten van Jaak.
Een speciaal woord voor onze speelster Denise Mergeay, haast onafgebroken in het damesteam sedert het seizoen 1964-65. Ze is als speelster 18 jaar actief en al die jaren mee de drijvende kracht van de ploeg, niet alleen op het veld, ook ernaast. Men kan steeds op haar rekenen. Vele jeugd-generaties hebben haar ook als trainer gehad. Om nog maar te zwijgen over haar “dienstbetoon” in ’t Pitske. Haar dochter Britt (De Meyer) zal haar later opvolgen in de 1e ploeg.
In dit verband ook een dankwoord aan Louis Sleeckx en zijn echtgenote Jeanneke die indertijd naast ’t Pitske woonden en er vele uren gesleten hebben om de zaak draaiende te houden: ze zorgden voornamelijk voor het onderhoud en kuisten de boel op als sommige spelers of speelsters hun beurtrol “vergeten” waren. Ook JVDS sprong regelmatig bij.
In dit verband mogen we evenmin Jos Wittocx (vader van bestuurslid Fons) en Staf Van Alphen (vader van Evelyne) en hun echtgenotes niet vergeten. Zij stonden steeds paraat om belangloos mee te helpen aan de goede werking van de club en het onderhoud van ons clublokaal.
Nu, vele jaren later zijn, de families Sleeckx en Van Alphen  nog steeds trouwe supporters. Laten we ook onze ondertussen populaire vriend Willem De Coninck niet vergeten, een van onze trouwste en felste supporters. Nadat Pitzemburg in 1990 besluit opnieuw te beginnen in 4e provinciale i.p.v. 1e nationale, ging hij daar echter niet mee akkoord en hebben we hem nooit meer teruggezien.
Als Pitzemburgbasket ooit een “Hall of Fame” zou hebben, verdienen hogergenoemden daar zeker een ereplaats, naast Jan De Smet, de duivel-doet-al bij de dames (en zijn echtgenote Martha die nog geregeld “den boek” doet) en Jan Van der Sande uiteraard. Jan is een veelbelaagd man, soms terecht, soms onterecht. Jaren geleden nog een mooie quote gehoord: “Pitzemburg Basket bestaat nog ondanks Jan Van der Sande en dankzij Jan Van der Sande”. Mooi, en het is nog de waarheid ook.
1983-1984:   3e Nationale.
Trainer-coach: Walter Van Weert.
Ploeg: G. Eeckeleers, Lauwers, Annaert, Heinderson, Vercammen, Marc Holemans, Bart Janssens, J. Eeckeleers, De Winné, Joliet en Patrick Haleyt (neef van Remi Haleyt-zie 1961/1962).
De jeugd doet het hoe langer hoe beter: 5e op 14 met 32 punten !
Tijdens de wedstrijd Pitzemburg-Zele, geleid door de scheidsrechters Tempels en Warson, op ongeveer 10 minuten voor het einde gebeuren er ernstige incidenten met de referees als slachtoffer. Erge gevolgen: Geert Eeckeleers wordt anderhalf jaar geschorst, en daarbovenop krijgt de club 10.000 B.F. boete en moet er een wedstrijd met gesloten deuren gespeeld worden!
Deze straffen zijn niet onterecht maar, wel een beetje overdreven. Maar ja, ik woonde de wedstrijd bij en ben getuige: als speler werp je nu eenmaal niet met een fles water naar de scheidsrechters, hoe slecht ze soms ook hun job doen.
Later vermindert de Kamer van Beroep van de K.B.B.B. de straf van Geert tot 23/08/84.
Als ik me niet vergis heeft hij maar negen wedstrijden gemist.
Dames:  2e Nationale.
Trainer-coach: Roger Wernaers.
Voorzitter: Maurice Van de Voorde.
Onze dames kennen een dipje, zij eindigen voorlaatste met 8 punten (10e op 11) en dalen naar 3e nationale.
Ploeg: Van Herzele, Viaene, Grauwels, Brusselmans, Merckx, Dyck, De Visscher, Van Leuven, Van Doren (opnieuw), Stassen.
Bijna op het einde van het seizoen is er een coachwissel: Roger Wernaers wordt vervangen door Georges Roevens.
Eind januari ’84, in het midden van het seizoen, stopt Karin Grauwels met basketten. Ze had al enige tijd haar tanende basketinteresse geuit. Een groot verlies voor ons damesteam.
Op de vergadering van 04 oktober 1983 wordt door de beheerraad beslist een “coördinatiecomité” in het leven te roepen dat moet zorgen voor een betere samenwerking tussen de verschillende afdelingen van Pitzemburg, en dat activiteiten moet organiseren.
Voorzitter: Jan Huysmans, advokaat, tevens juridisch adviseur van de vzw Pitzemburg.
Secretaresse: Carla Ramaekers, public-relations: Eddy Delafontaine, penningmeester: Marie Leeman, medewerkers: Louis Sleeckx en Jos Dewae.
1984-1985:  3e Nationale A.
Trainer-coach: Walter Van Weert.
Hoofdsponsors: Waterford en Mc Gregor.
In: Paul Vervaeck (terug) en Dirk Van den Bosch.
Uit: Dirk De Winné, Jan Vercammen en Peter Depuydt.
Ploeg: Heinderson, Van den Bosch, G. Eeckeleers, J. Eeckeleers, Bart Janssens, Vervaeck, Marc Holemans, Patrick Haleyt.
Kleurloos seizoen: 9e op 14 met 24 punten.
Annaert stopt onverwacht en definitief met basketten, als ik het me goed herinner zogezegd wegens beroepsbezigheden. Hij handelt echter niet correct, want jaren later lees ik dat hij nog altijd basketbal speelt bij verschillende Antwerpse provinciale ploegen.
Dames:  3e Nationale A.
Trainer-coach: Georges Roevens, ex-coach van de damesploeg van Strombeek (1e nationale).
Assistent-coach: Walter Nauwelaers (Aartselaar) – Voorzitter: Maurice Van de Voorde.
Sponsors: Mc Gregor en Honda (Garage Van de Zegel).
Zij doen het prima: 1e op 14 met 50 punten, slechts één wedstrijd verloren met één punt op Eureka Brugge na een verschrikkelijke home-arbitrage.
Ploeg: Stassen, Brusselmans, Tombeur, Van Doren, Sabine Torfs, De Vissscher, Karin Merckx,
Linda Vekens, Belinda Dyck en Linda Van Leuven (kan ’s zondags niet spelen: beroepsbezig-heden).
Ook Patricia De Munck, Linda Willems en Sonja Van Doorslaer zullen even meespelen met de 1e ploeg. Inge Viaene stopt voorlopig.
Terug naar 2e nationale na een fantastisch seizoen.
Het “coördinatiecomité” gaat na minder dan één jaar ter ziele wegens gebrek aan medewerking.
Men geeft de moed niet op, en dezelfde mensen, versterkt met Yvette Van den Bril, Jan Van der Sande en Alfons Wittocx vormen nu het P.P.T.: “Pitzemburg Promotion Team”. De naam spreekt voor zich. Het P.P.T. zal na verloop van tijd echter ook een stille dood sterven.
Zondag 12/05/85: reeds 8e tornooi “Ria Baeken”. De tijd vliegt !
Marc Holemans speler van het jaar 1985.
1985-1986:  3e Nationale A.
Trainer-coach: W. Van Weert – assistent-coach: S. Campagne.
Sponsors: Waterford en Mc Gregor.
In: Steve Van den Bosch (jeugd), Jos Peeters (Racing) en Eddy Casteels (terug).
Ploeg: G. Eeckeleers, Heinderson, Frank Lauwers, Dirk Van den Bosch, Steve Van den Bosch, Paul Vervaeck, Marc Holemans, Jos Peeters, Eddy Casteels.
Kenny Marchant doet ook even zijn eerste optreden met het fanionteam.
Goed seizoen: 4e op 14 met 34 punten.
Twee wedstrijden voor het seizoeneinde krijgt Paul Vervaeck van de specialist orthopedie te horen dat hij definitief verloren is voor competitiebasket wegens zeer ernstige knieproblemen. Hij wil het wel waarmaken als trainer-coach, wat hem ook zal lukken.
Paul wordt ook verkozen tot speler van het jaar.
Over Paul valt ook heel wat te vertellen: reeds als achtjarige speelt hij basket op het pleintje in Battel. Na de fusie Battel-Pitzemburg speelt hij bij de nationale kadetten- en juniorsselectie.
Vanaf 1972 speelt hij in de 1e ploeg onder leiding van coach Ceulemans. Met trainer Renders klikt het tot mijn grote verbazing niet en hij verlaat ons na het seizoen 75/76 voor Racing Jette. Een seizoen later speelt hij bij Kontich (samen met Ronny Renders). Kontich wordt kampioen in 3e nationale en Paul blijft er nog de seizoenen 77/78 en 78/79. Dan transfereert hij naar Tongeren  (1e Nat.) en scoort daar een gemiddelde van 18 punten per wedstrijd. In die periode is hij ook legerinternationaal. In het seizoen 81/82 speelt hij opnieuw voor Pitzemburg, de nieuwe trainer Charles Van Heester wil hem absoluut in zijn ploeg. De terugkeer naar Mechelen beperkt zich tot één jaar en dan gaat hij het in het Brusselse zoeken. Eén seizoen bij Racing Brussel (3e nationale), daar speelt hij met Hilaire Es en Tony Marion, dan nog een seizoen bij Tigers Halle (4e nat.). Dan keert hij definitief terug bij Pitzemburg, nog niet beseffende dat zijn spelersloopbaan 20 maanden later definitief zal afgebroken worden.
Paul zal dan coach worden, hij heeft het coachen altijd in zich gehad, van de jongste jeugdploegen tot nationaal. Dat begint al op zijn 18 jaar en hij behaalt vele titels, te veel om op te noemen.
Op een bepaald moment heeft hij vijf jobs: speler bij Pitzemburg, trainer bij Telstar (3e prov.), de Racing- en Pitzemburgminiemen en de schoolploeg van TSM. We zouden bijna vergeten dat hij ook nog technisch leraar elektriciteit is.
Hij geeft toe veel “met zijn ogen gestolen” te hebben. Zijn grote voorbeelden zijn: Guy Van den Broeck, Louis Ceulemans, Paul Poppe, François Somers, Walter Cornelis, Georges Vael, Charles Van Heester en Walter Van Weert. Alleen met Fons Renders heeft het nooit geklikt.
Seizoenen 88/89 en 89/90 coacht hij Pitzemburg.
Over zijn verdere exacte loopbaan als coach krijg ik geen medewerking, ondanks enkele telefonische beloften.
Wat ik wel weet: hij begint als assistent-coach bij Lucien Van Kersschaever, toen nog Racing.
In de loop van seizoen 97/98 vervangt hij Cois Huysmans als coach van Bree (1e nationale) en maakt daar vijf mooie seizoenen mee.
In 2001 wordt hij verkozen tot coach van het jaar.
In de loop van 2003-2004 wordt hij bij Bree vervangen.
Seizoen 2004- 2005 is hij coach van Den Helder – Cape Holland (Ned.).
Seizoen 2006-2007 is hij coach bij Falco Gent en Fleurus, 2007-2008 bij de Luxemburgse eersteklasser “Contern”. Hij breekt daar echter zijn coachingactiviteit af want vanaf zondagavond
6 januari 2008 is de inmiddels 52-jarige Paul de nieuwe coach van Kangoeroes, weeral ter vervanging van …Cois Huysmans. Ondertussen geeft hij ook al geruime tijd opnieuw parttime les en is hij coach van Port of Antwerp Giants (2014).
Walter Van Weert stopt als trainer-coach na dit seizoen. Hij is een prima trainer en een fijn mens, en steeds vond hij na training of match, de weg naar ’t Pitske om een frisse pint te drinken en ambiance te maken.
Hij geeft trouwens in ’t Pitske een geweldig afscheidsfeest. Weeral iemand die we niet vlug zullen vergeten.
Dames: 2e Nationale.
Trainer-coach: Roevens.
Sponsor:  Mc Gregor. – Voorzitter: Maurice Van de Voorde.
In: Katja Van Otten (Telstar).
Ploeg: de 194cm grote Inge Peeters komt in de ploeg en wordt teamgenoot van: Inge Stassen, Chantal Brusselmans, Sabine Torfs, Patricia De Muynck, Pat Van Doren, Karin Merckx, Belinda Dyck en Katja Van Otten.
Middelmatig resultaat: 10e op 14 met 18 punten.
Georges Roevens, damestrainer en coach houdt het ook voor bekeken. Hij brengt de dames terug naar 2e afdeling en het behoud aldaar. Ondanks de vele kwetsuren (men noemde de dames-afdeling ooit wel eens Gipsenburg) en afwezigheden heeft hij alles bij mekaar puik werk geleverd.
In basketmagazine “Press” van maart 1986 lezen we een artikel van Bob Geuens: “Vijftienjarige Theo Martin wil basketprof worden. Hij is lid van Pitzemburg, 1.85m groot, hoopt 2m te worden en droomt van een carrière als profbasketter. Hij maakte ooit met de miniemen van Houtem 50 punten waaronder vijf driepunters”.
Zijn verwachtingen op sportief gebied zijn niet helemaal uitgekomen. Toch heeft hij een zeer grote verdienste: anno 2005 is hij op 34-jarige leeftijd nog altijd een van de sterkhouders van Pitzemburg, iemand waar je “mee naar de oorlog kan”.
1986-1987:  3e Nationale A.
Trainer-coach: John Knops.
John Knops en Jos Peeters trainen samen de eerste ploeg.
Kern: Jos Peeters, Steve Van den Bosch, Eddy Casteels, Geert Eeckeleers, Patrick Heinderson,
Frank Lauwers, Dirk Van den Bosch, Marc Holemans, Kenny Marchant.
Zeer goed seizoen: 4e op 14 met 30 punten.
Turnhout kampioen met 44 punten, 2e is Jupille. Laatste is Oxaco met 10 punten.
In 1986 start het jeugdsamenwerkingsakkoord met Racing Maes-Pils.
R.L.S. verdwijnt officieel.
Invoering van de driepunter.
Met mijn vaste quizploeg “Tennis” winnen we de jaarlijke Pitzemburgquiz.
Het is de 2e (of 3e ?) maal dat we primus zijn. De jaarlijkse quiz wordt steeds onberispelijk georganiseerd door Mark Potums en zijn charmante echtgenote Nadine.
Jaren later zal Jos Nys deze taak op zich nemen.
Op zondag 7 juni 1987 richt Pitzemburg de 10km van Mechelen in, reeds de 2e editie (er zullen er nog volgen), voorafgegaan door de 1e Mechelse jongeren-jogging.
Dames: 2e Nationale.
Trainer-coach: Ludo Faes.
Sponsor: Mc Gregor. – Voorzitter: Maurice Van de Voorde
Kern: 1e + reserven: de vier “Inges”: Inge Stassen, Inge Viaene (terug), Inge De Visscher, Inge Peeters, Pat Van Doren, Katja Van Otten, Karin Merckx, Chantal Brusselmans, Belinda Dyck, Pat De Munck, Sabine Torfs, Vanessa Willems, Linda Vekens.
De vrouwelijke jeugd is goed gestoffeerd;  bij de Kadetten, Miniemen en Benjamins spelen enkele jongedames waarvan we hopen dat er later enkele in de eerste ploeg gaan meedraaien: Hilde Rottiers, Rita Bisschop, Marleen Verschueren, Linda Van den Avont, Britt De Meyer, Anja Verreth, Inge Veltmans, Arina Van Thillo, Jessy Ginsberg, Ann Verbinnen, Sophie Van den Eynde, Nancy Marchant, Sonja Van Sebroeck, Els Janssens, Lies Plingers, Wendy Rombouts, Annick Stevens, Daisy Hofinger, Sara Rottenbourg, Karolien Peeters, Petra Cleiren, France Nason en Sylvia Schallenberg. Karin Holsters stopt om studieredenen.
In de loop van het seizoen speelt de 15-jarige Hilde Rottiers haar maidenmatch in de eerste ploeg.  Seizoen 2006-2007 is zij nog altijd actief als speelster en later als trainer-coach.
Begin oktober stopt Chantal Brusselmans met basketten wegens persoonlijke redenen.
We zijn een degelijke middenmoter: 7e op 14 met 24 punten. 1e is Saint-Servais met 40 punten, laatste is Wytewa Roeselare met 2 punten.
Op het einde van het seizoen geeft Ludo Faes te kennen dat men volgend seizoen naar een andere coach voor de dames moet uitzien. Hij zal dan de heren coachen.
1987-1988:  3e Nationale A.
Coach: Ludo Faes – assistent-coach: François Campagne. Manager: Pauk Van den Bosch.
Met een grotendeels gewijzigde ploeg een middelmatig resultaat: 7e op 14 met 22p.
Ploeg: Stefan Hanefstingels, Jacky Van der Bleeken, Ian Dewae, Patrick Meuris, Geert Eeckeleers, Steven Van den Bosch, Eddy Casteels, Chris De Ridder, Frank Loridon, Paul Van Boxem, Steve Wyckmans.
Verlaten de club: een hele waslijst spelers waarvan de meest bekende: Paul Segers (V 07/04/00) en Paul Andries (Dijletrotters), Marc Holemans, John Eeckeleers en Frank Lauwers (Sint-Katelijne-Waver), Johnny Fosté (Lyra), Paul Vervaeck (Maes-Pils), Peter Depuydt (Namen), Patrick Haleyt  (Sito), Dirk De Winné (Aarschot), Patrick Heinderson (Willebroek) en Dimmy Parms (Hit).
Dames: 2e Nationale.
Nieuwe trainer-coach: Walter Van Roost.
Walter was reeds aktief bij Ekeren, Opel Mersem, Tunnel en de provinciale selectie Antwerpen.
Hij was enkele jaren terug ook kiné-verantwoordelijke voor de nationale ploegen.
Sponsor: Mc Gregor. Voorzitter: Maurice Van de Voorde
Kern: Inge Peeters, Hilde Rottiers, Karin Merckx, Pat Van Doren, Katja Van Otten, Sabine Torfs, Chantal Brusselmans (terug), Linda Vekens, Inge Viaene, Pat De Munck.
Na haar rugoperatie vorig seizoen hervalt Inge Stassen en ze besluit definitief te stoppen met basketten. Ook Inge De Visscher en Sabrina Suetens stoppen ermee om diverse redenen.
Belinda Dyck haakt ook af, tijdens haar laatste jaar aan de universiteit wil ze zich volledig aan haar studies wijden (zie verder). In de loop van het seizoen stopt ook Katja Van Otten ingevolge herhaalde letsels.
Seizoen dat slecht afloopt voor de dames: laatste is Esneux met 14p.
Stokay, Gentson en Pitzemburg hebben alle drie 16 punten. In de onderlinge testmatchen om de 2e daler te kennen verliezen onze dames tweemaal en …ze degraderen naar 3e afdeling.
Eigenlijk is dit niet verwonderlijk als je vier basisspeelsters moet missen.
Walter Van Roost doet het seizoen niet uit: op 1 maart 1988 wordt hij vervangen door Ronny Cobbaut.
Op 5 juni 1988: 3e editie van de 10km van Mechelen.
Speler van het jaar: Eddy Casteels
Speelster van het jaar: Karin Merckx.
Belinda Dyck (°26/09/66), trouwens nog een verre familierelatie van mij, verdient ook een speciale vermelding. Zelden iemand gekend die zo begeestert, gedreven en zo actief is wat sport betreft. Ze begint er al jong aan. Finale van de Beker van Antwerpen en provinciaal kampioen in 1981, 1982 en 1983 in verschillende jeugdcategorieën. Kampioen van België 1979 met de juniors (ze speelt reeksen hoger dan haar leeftijd omdat ze zo talentvol is) en finaliste Beker van België kadetten 1981.
Tijdens het seizoen 1981-82 komt ze in de kern van de eerste ploeg waar ze na enkele tijd een onmisbare basispion wordt. In 1984 behaalt ze in ons Atheneum haar einddiploma en in 1988 wordt ze Licentiaat Lichamelijke Opvoeding + Aggregaat (Vrije Universiteit Brussel).
Ondertussen speelt ze ook al drie jaar handbal bij Stelmar Merksem (1e nat.), evenals squash en tennis! Ze behaalt ook het brevet van lerares tennis- en squashinitiatie en het diploma van Redder (zwemsport).
Als ze niet onmiddellijk werk vindt, blijft ze niet bij de pakken zitten en probeert ze haar geluk in Afrika. Van januari 1989 tot december 1992 geeft ze Lichamelijke Opvoeding aan de Waterford Kamhlaba High School in Swaziland. Ze is er de drijvende kracht achter de schoolcompetitie zwemmen, squash, netbal, volleybal en uiteraard basketbal.
Zelf doet ze ook mee aan zwemkampioenschappen en speelt ze squashcompetitie.
Van februari 1993 tot december 2001 is ze hoofd van de sportafdeling van de “Constantia Waldorf School”, een Steinerschool in Kaapstad, Zuid-Afrika. Ze is ook nog bijna vijf jaar part-time secretaresse van de Western Cape Basketball Association.
Vanaf januari 2002 tot heden is ze werkzaam in de “Settlers High School”, een staatsschool in Kaapstad. Belinda behaalt het diploma E.H.B.O. (1993) en slaagt  in het examen van basketbalscheidsrechter (1996).
Ze volgt “in haar vrije tijd” ook nog taallessen: Spaans en Portugees.
Ze is head-coach van de “Cape Technikon Ladies” die kampioen spelen van 1998 tot 2003 en ze traint en coacht ook jeugdploegen waarmee ze verschillende successen behaalt.
Tevens is ze nog actief als scheidsrechter in de basketbal scholencompetitie.
Ze beoefent uiteraard basketbal, squash, tennis, hockey, zwemmen, cricket, volleybal, voetbal, paardrijden, skiën (Europa), windsurfing en softbal, maar na een rugoperatie in 1995 wordt die reeks natuurlijk erg gereduceerd en focust ze zich bijna uitsluitend op basketbalcoaching.
Ze geeft interviews voor radio en TV en haar onderscheidingen liegen er niet om :
  • “Female Basketball Coach of the Year Western Cape 1999 and 2001”
  • “Female Coach of the Year National Campus Basketball League SASSU 2000”
  • “Female Coach of the Year Hoops Magazine 2000”
In een artikel over haar in een sporttijdschrift typeert ze zichzelf uitstekend: “The daughter shall leave her parents’ home to build with the husband her own family. I left mine to marry basketball”.
Tevens slaagt ze aan de UWC (University of Western Cape) met succes in de opleiding om wiskunde en wetenschappelijke vakken te mogen geven aan de drie hoogste jaren van de humaniora.
Ze studeert met onderscheiding af aan de UCT (University of Cape Town) voor de cursus ‘Mathematic Literary”. Ze behaalt meer dan 80%, maar grote of grootste onderscheiding bestaat daar niet. In haar school, de “Settlers High School” is ze nu vakhoofd van deze discipline.
Ze begint ook haar oude ploeg, de “Cape Technikon Ladies” opnieuw te coachen en na spannende play-offs  wordt ze er kampioen mee!!
Telkens ze even naar België komt, brengt ze me altijd een bezoek, wat ik zeer op prijs stel.
In juni 2010 huwt ze met haar partner in Kaapstad en op 1 juli 2012 is ze even terug (wintervakantie voor haar) en geeft ze een prachtig familiefeest waarop we veel plezier maken en veel bijpraten.
Nog veel succes Belinda! We horen nog wel van je.
Wie over een internetaansluiting beschikt en haar school virtueel wil bezoeken: http://wpsba.yolasite.com/
1988-1989:   3e Nationale A.
Trainer-coach: Paul Vervaeck.
Eindelijk opnieuw kampioen en volgend seizoen in 2e nationale !
Ploeg: Eddy Casteels, Geert Eeckeleers, Danny Herman, Paul Van Boxem, Arnold Van den Brande (vader van Dave-zie 2002-2003), Jacky Van der Bleeken, Bert Vandingelen, Kenny Marchant, Van Steyvoort (komt van Mercurius), Pignet, Marc Michiels.
Danny Herman “bombardeert” ons naar 2e afdeling, zonder afbreuk te doen aan de prestaties van zijn ploegmaats. Niemand scoort driepunters zoals hij. Hij speelt achtereenvolgens voor Brabo, Sobabee, Merksem, Pitzemburg en Racing Mechelen, later nog voor  Leuven en Bree.
Hij neemt afscheid van het topbasket na het seizoen 2001-2002. Om zijn oude club Merksem te “depanneren” speelt hij nog even mee in 3e nationale tijdens het seizoen 2002-2003, onder andere tegen Pitzemburg, maar hij heeft er duidelijk niet veel zin meer in, alhoewel hij later nog wel speler-trainer wordt van Antwerpse ploegen in lagere afdelingen. Tijdens het seizoen 2004-2005 bijvoorbeeld is hij trainer-coach (en soms speler) bij Sobabee (2e provinciale).
Hij is 44 keer internationaal, speelt 514 wedstrijden in 1e afdeling, scoort 1498 driepunters, behaalt vier nationale titels en twee Belgische bekers. Scoort ooit 117 vrijworpen zonder te missen!! Scoort 44 vrijworpen in 2 minuten ! Wordt slechts eenmaal verslagen in een driepuntcontest.
Dames: 3e Nationale C.
Trainer-coach: Ronny Cobbaut.
Ronny wordt trouwens hoofdcoach van de ganse Pitzemburg-damesafdeling.
Sponsor: Mc Gregor. – Voorzitter: Maurice Van de Voorde
Kern: Karin Merckx, Chantal Brusselmans, Sabine Torfs, Hilde Rottiers, Pat Van Doren.
De kadetten Marleen Verschueren en Arina Van Thillo doen hun optreden in de eerste ploeg.
Inge Peeters gaat voor één jaar naar Grivegnée (1e nationale).
Eindrangschikking: 8e op 14 met 24 punten.
1989-1990:  2e Nationale.
Coach: Paul Vervaeck  Assistent-coach: François Campagne.
De Pitzkes eindigen tweede, na Kortrijk, goed voor promotie naar 1e Nationale!
Ploeg: Junior Martin, Eddy  Casteels, Marc Michiels, Kenny Marchant, Danny Herman, Ian Dewae, Geert Eeckeleers, Karel Van Steyvoort, Eric Pingnet, Arnold Van den Brande, Bert Vandingelen, Jacky Van der Bleeken, Paul Van Boxem. De grote verdienste komt natuurlijk toe aan Danny Herman. Iedere tegenstrever weet dat hij de te stoppen man is, maar wat men ook probeert, hij maakt wekelijks zijn dertigers en veertigers zonder veel te missen. Hij scoort zelfs al vallend, zelf gezien in een bekermatch. Dit seizoen verslaan we thuis voor de Beker van België drie eersteklasploegen waaronder Macabbi, en als laatste, op 14 november Mariembourg (80-77).
Dan moeten we tweemaal spelen tegen stadsgenoot Racing en zijn we uitgezongen.
Dames: 3e Nationale A.
Trainer-coach: Ronny Cobbaut.
In: Inge Peeters (terug van Grivegnée) en Sandra Bodart (Edegem).
Ploeg: Karin Meckx, Chantal Brusselmans, Sabine Torfs, Hilde Rottiers, Pat Van Doren, Marleen Verschueren, Arina Van Thillo, Ingrid Peeters, Sandra Bodart, Cindy Loos.
Goed seizoen met als bekroning de promotie naar 2e nationale na een schitterende testwedstrijd tegen Diest in de Luikse “Cointe”-zaal.
Nog in verband met onze herenploeg lezen we in het tijdschrift « Press » van maart 1990 een interessant artikel van Bob Geuens waarvan we u bepaalde passages niet willen onthouden :
“De revelatie was Danny Herman, die men om zijn driepunters, dertigers en veertigers stilaan Danny Hermanburg is gaan noemen … Pitzemburg is een satelietclub van Maes Pils … zal Danny Herman blijven, naar Racing gaan of voor grof geld verkocht worden? … De toekomst moet uitwijzen of de promotie al dan niet een vergiftigd geschenk is voor de club”
In juni 1990 volgt de officiële ondertekening waarmee Pitzemburg in de toekomst Racing-Pitzemburg zal heten, en Charles Eeckeleers wordt als algemeen voorzitter opgevolgd door Jean Vuegen. Bob Geuens krijgt gelijk met zijn vergiftigd geschenk. Het bestuur rekent (om te over-leven in 1e nat.) op een startkapitaal van 12 à 13 miljoen B.F. (In de pers wordt er geschreven over de versterkingen Wade en Heartshorne). Na bemiddeling van Jef Ramaekers wil Jacky Buchman 5 miljoen investeren, maar er zijn dus nog vele miljoenen te kort. In de geschreven pers verschijnt ook regelmatig het bericht (of gerucht) dat Pitzemburg zou samengaan met en verhuizen naar Lier, onder impuls van de heer Willy Moors (vader van onze speler Ben-seizoenen 1999-2000 en 2000-2001). Geld schijnt bijzaak. Om alles op te klaren en supporters, pers en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden belegt Pitzemburg een algemene voorlichtingsvergadering in het Cultureel Centrum Melaan op vrijdag 04 mei 1990.
Kortom, het is een hectische periode en na veel discussies wordt de beslissing genomen: Pitzem-burg degradeert vrijwillig naar 4e provinciale en begint helemaal opnieuw. Een beslissing waar ik persoonlijk volledig achter sta (maar niet iedereen).
Eddy Casteels (°19/08/60 ) zal na de vrijwillige degradatie de club verlaten maar toch verdient hij een woordje apart. Hij is een basketbalproduct van Sooi Wouters en beleeft als jeugdspeler zijn beste en mooiste momenten onder leiding van broer Louis. Twee jaar na mekaar (2e kadet en 1e scholier) wordt de Beker van Antwerpen gewonnen en wordt de nationale titel binnengehaald met de ploeg bestaande uit o.a. Segers, Fosté, Nackaerts, Van den Enden en Sleeckx. Dat gebeurt op de “heilige” vloer van het toenmalige “Palais du Midi” in Brussel. Sunair (met Samaey) kloppen met 72-71 evenals Oxaco (met Mebis en Van Meerbeeck) met 60-59 zijn zaken die je nooit vergeet !
In 1977 neemt “de witte” deel aan de Europese kampioenschappen voor kadetten in Le Touquet (Frankrijk) aan de zijde van Hoorens, Barbier, Mebis en Bassier. Als ik mij niet vergis wordt hij voor de eerste maal in het fanionteam opgenomen tijdens het seizoen 1977/78. Daarna verhuist hij naar Sint-Katelijne-Waver (vanaf 82/83) waar hij drie seizoenen de ploeg van Bondsvoorzitter Verreydt “draagt”. Hij komt dan terug naar Pitzemburg langs de grote poort, en de successtory kan beginnen. Met Danny Herman aan het kanon dirigeert Eddy (oud-speler Paul Vervaeck is coach) Pitzemburg tot aan de poort van eerste !
Wie herinnert zich niet die prachtwedstrijden voor de Beker van België toen we thuis de eerste klasse ploegen Macabbi (op dat moment ongeslagen en alleen leider) en Mariembourg met lege handen naar huis stuurden ! Alleen Racing kon ons toen kloppen. Hij is in die periode ook actief als jeugdtrainer.
Eddy zal nooit in de hoogste afdeling spelen. Hij vertrekt naar Oudenaarde, waar men hem koste wat kost wil houden. Ook andere ploegen willen hem. Hij twijfelt en  …  stopt en gaat coachen.
Zoals Paul Vervaeck leert hij de stiel bij Lucien Van Kersschaever van 1993 tot 1996.
Ondanks een persoonlijke mondelinge toezegging, bevestigd door een e-mail dat hij altijd bereid is me te helpen, krijg ik geen persoonlijke info over zijn loopbaan als coach. Later mailt hij me dat hij geen informatie meer bezit (!?). Waarom kan hij gewoon niet zeggen dat het hem niet interesseert?
Als ik het me goed herinner is hij vijf jaar coach bij RBA, waarmee hij in 2000 kampioen wordt en ook de beker wint. Dan vertrekt hij naar Ieper, tijdens de succesperiode van Lernout & Hauspie. Ook weet ik dat hij Oostende coacht van november 2002 tot februari 2004. In 2000 en 2002 wordt hij verkozen tot coach van het jaar. Zijn broer Louis werd coach van het jaar in 1995 en 1996.
Na een meningsverschil met Vandelanotte verlaat hij Oostende.
Op 2 november 2004 tekent hij zijn contract als nieuwe coach van Pepinster, als opvolger van Niksa Bavcevic (coach van het jaar 2003). Pepinster staat voorlaatste, maar met Eddy aan het roer behalen zij verschillende overwinningen na mekaar, met een fameuze kers op de taart: op zondag 5 december 2004 krijgt Oostende, Eddy’s vroegere club waar hij moest opstappen, op Pepinster een fameuze pandoering. Vanaf het seizoen 2006-2007 wordt hij coach van Charleroi en tevens trainer-coach van de nationale ploeg. Tijdens het seizoen 2007-2008 wordt hij ontslagen bij Charleroi: tegenvallende resultaten zijn de fout van de coach natuurlijk, dat kennen we.
Seizoen 2008-2009 start hij als coach bij Antwerp Giants en is hij coach van de Belgian Lions.
Vanaf seizoen 2013-2014 is hij coach van Leiden (Ned.). en de Belgian Lions.
1990-1991:  4e Provinciale A.
Coach: Staf Poels
Nieuwe griffels, schone leien. Pitzemburg, eigenlijk Racing-Pitzemburg, maar gemakshalve zullen we er voortaan “Racing” aflaten.
Nieuwe voorzitter: Jean Vuegen
Nieuwe truitjes: groen en wit met opdruk ASLK en bijna allemaal nieuwe spelers.
Ploeg: Chris De Ridder, Paul Van Boxem, Patrick Haleyt, Paul Segers, Steve Van Dingelen, Carl De Mey, Patrick Meuris, Yves Van den Bosch, Dimmy Parms, Bert Fierens, aangevuld met Eddy Jespers, Ben Aggassay, Patrick Bisschop, Ief Janssens, Erwin De Mulder, Marc Trap, Steven Verdeyen.
Al vlug wordt duidelijk dat onze jongens veel te sterk zijn voor deze reeks. Zij worden kampioen met 48 punten en toch nog twee verlieswedstrijden.
Enkele uitschieters: Dijletrotters-P: 14-171, P-Opscheppers: 136-54 en P-Dijletrotters: 201-13 met 85p. van Yves Van den Bosch. Eigenlijk niet om fier over te zijn.
Melden we nog dat in het begin van het seizoen Paul Segers zich ernstig kwetst aan de knie,en dat zal het einde van zijn basketcarrière zijn.
Pitzemburg pakt in 4e provinciale ook de algemene titel na een 73-55 zege tegen Wijnegem, kampioen van de B-reeks.
Beker van België: niet gespeeld.
Beker van Antwerpen: vroeg uitgeschakeld door eersteprovincialer Boom.
Dames: 2e Nationale.
Trainer-coach: Ronny Cobbaut.
Voorzitter: Maurice Van de Voorde (V).
Tijdens de gesprekken voorafgaand aan de samenwerking Pitzemburg-Racing Maes worden op verzoek van Racing de dames uitgesloten wegens niet-commercieel genoeg!
Zij moeten dus alleen verder en worden een zelfstandige VZW met stamnummer 2361 bij de K.B.B.B.
Mee onder impuls van secretaris Jan De Smet worden de eerstvolgende damesjaren een succes.
Voorzitter Maurice Van de Voorde zorgt voor allerlei sponsoring met als clou een koffie- en broodjesstand op de jaarlijkse Kerstjumping in de Nekkerhal. De voorzitter en zijn bestuur: secretaris Jan De Smet, penningmeester Eddy Delafontaine, bestuursleden Walter Verbinnen en Frans Torfs stimuleren de ganse damesfamilie om hieraan mee te werken.
Het zijn lange shiften: van 7u ’s morgens tot 2u ’s nachts. De sfeer zit er echter goed in, zodanig
zelfs dat velen zich aanbieden om te werken, ook wanneer ze volgens het rooster geen dienst heb-ben. Het legt de dames dan ook geen windeieren. De voorzitter zorgt ook voor de jeugd: zij mogen in de andere loges dienst doen als kelner. Helaas komt er na vijf jaar een eind aan: bedrijven met werklozen genieten nu de voorkeur, wat sociaal gezien aanvaardbaar is.
Kern: Karin Merckx, Chantal Brusselmans, Sabine Torfs, Hilde Rottiers, Cindy Loos, Pat Van Doren, Marleen Verschueren, Arina Van Thillo, Inge Peeters, Sandra Bodart, Nancy Marchant, Annick Stevens (dochter van voetballer Bob), en Linda Van den Avondt (jeugd).
Eindrangschikking mij onbekend, we blijven alleszins in 2e nationale.
Linda Van den Avondt wordt later de echtgenote van Paul Bayer.
1991-1992:  3e Provinciale B.
Coach: Staf Poels.
Komen Pitzemburg versterken: Kris Jannes (na enkele jaren Bonheiden), Laurent Dupon (terug van weggeweest naar Tienen). Verlaten de club: Paul Segers (kwetsuur) en Eddy Jespers (Battel).
Zelfde scenario als verleden seizoen. Alleen worden er nu twee ploegen eerste in de eindstand, Pitzemburg en Arbac (Arendonk), beide hebben 38 punten en tellen drie nederlagen. Een testmatch op Paasmaandag 20 april geeft uitsluitsel: Pitzemburg-Arbac: 83-56.
Onze jongens worden ook kampioen in 3e provinciale: Turuka-Pitzemburg: 77-78! Dit ondanks het ontbreken van Haleyt en Parms wegens werk, Dupon wegens kwetsuur en een licht gekwetste Chris De Ridder.
Beker van België: onmiddellijk uitgeschakeld: Sint-Hubert – Pitzemburg: 83-80.
Beker van Antwerpen: Boom-Pitzemburg: 121-120 en afgelopen.
Dames: 2e Nationale.
Trainer-coach: Raymond Van Eeckhout.
Voorzitter: Maurice Van de Voorde.
Raymond (ex-coach van Avanti Zemst, Ternat en gewezen 1e nationaler Eburonen Tongeren)
heeft nog nooit dames onder zijn hoede gehad, maar doet dat bijzonder goed. Pitzemburg eindigt 2e met 36p. na Bel Air (Luik). 3e is Lommel met 34p. Lommel verliest op Elsene, maar tekent beroep aan wegens onregelmatige hoogte van de ringen die avond. Lommel krijgt voor de groene tafel gelijk, de match wordt herspeeld en Lommel wint. Zij hebben nu ook 36p. en komen gelijk met Pitzemburg. Een testmatch om de tweede stijger aan te duiden wordt gespeeld in Malonne (bij Namen) en Lommel wint na extra-times met vier punten. Voorwaar een koude douche voor onze meisjes en hun entourage.
Kern: Sandra Bodart, Joke Bruggeman, Chantal Brusselmans, Karin Merckx, Inge Peeters, Liesbeth Plingers, Hilde Rottiers, Sabine Torfs, Christine Vael, Arina Van Thillo, Inge Veltmans,
Ann Verbinnen, Marleen Verschueren.
Uit: Cindy Loos (Duffel), Nancy Marchant en Linda Van den Avont (Rubo Niel).
Raymond voegde ook Ellen Verhavert (17j. – dochter van Jenny Meel-zie 65/66 en zus van Paul
-zie 96/97) aan de ploeg toe, en met succes. Na één maand werd ze basisspeelster en later zal ze nog een vaste waarde worden bij diverse eersteklassers.
1992-1993:  2e Provinciale B.
Coach: Staf Poels.
Pitzemburg start nog versterkt dit seizoen. Zelfde ploeg als in het vorige jaar + nieuwkomers: Ronny Van Houtven (ex-Racing-Fiba), Frank Delbaere en Frank Lauwers, terug van weggeweest. In de Gazet Van Mechelen lezen we zelfs dat de spelerskern te groot zou zijn ! Veel oefenwedstrijden voor het seizoenbegin die het beste beloven. Wel verliezen we in de eerste ronde van de Beker van België van 1e provincialer Avanti Zemst.
Het wordt eigenlijk geen gemakkelijk seizoen voor Pitzemburg. We worden wel kampioen, maar met evenveel punten als Turuka (44 punten en vier verlieswedstrijden). Pitzemburg wint de testwedstrijd tegen Turuka met 96-63. Voor de algemene titel van 2e provinciale wordt er gespeeld tegen Guco Lier. We winnen gemakkelijk met 111-65. Fellows en Hemiksem (waar Pitzemburg ging verliezen) dalen naar 3e provinciale.
Dames: 2e Nationale.
Trainer-coach: Swa Van Camp.
Voorzitter: Maurice Van de Voorde.
Kern: Inge Peeters, Sabine Torfs, Ellen Verhavert, Lies Plingers, Marleen Verschueren, Hilde Rottiers, Arina Van Thillo, Inge Veltmans, Christine Vael, Ann Verbinnen en Sylvia Vereecken. Deze laatste is een aanwinst: ze komt van Steenokkerzeel en is jeugdinternationale.
Leuk probleemloos seizoen. We eindigen 3e en promoveren naar 1e nationale. Ingevolge hervormingen in de dameskompetitie geeft ook de 3e plaats recht op promotie!
Ons oud en vertrouwd clublokaal “’t Pitske” verdwijnt om plaats te maken voor een appartements-gebouw. We richten een nieuw clublokaal in, in de lokalen aan de achterzijde van de   Rijksmiddelbareschool (Zandpoortvest) waar ook enkele jeugdploegen zullen trainen en spelen.
Ons nieuw clublokaal is te bereiken via het Berthoudersplein.
1993-1994:  1e Provinciale.
Coach: Staf Poels.
Kern: Bruno Cobbaut, Paul Van Boxem, Kris Jannes, Patrick Haleyt, Carl De Mey, Michael De Bie, Johan Franck, Chris De Ridder, Bert Van Dingelen, Steve Van Dingelen en Frank Lauwers.
Dimmy Parms wil niet meer meespelen met de 1e ploeg, maar komt met de coach tot het vrij ongewoon akkoord dat hij dat toch zal doen tegen de schaarse ploegen die zone spelen !
Frank Lauwers begint aan het seizoen maar wil niet onder de ring spelen. Daarover heeft hij even-eens een akkoord met de coach, zo vertelt hij me persoonlijk. Op een bepaald moment moet hij dat toch doen (tegen Linkeroever-zie verder). Hij is het daarmee niet eens, neemt zijn sportzak en verdwijnt. Men heeft hem op Pitzemburg nooit meer teruggezien.
Verlaten onze club: Patrick Meuris, Patrick Bisschop, Yves Van den Bosch, Laurent Dupon, en Ian Dewae.
Beker van België: 1e ronde: La Roue (+5)-Pitzemburg: 78-102.
2e ronde: Gentson-Pitzemburg (+5): 92-78.
Het objectief van voorzitter Vuegen is te eindigen bij de eerste vijf. Het begint goed: drie opeenvolgende overwinningen. Dan is er de wedstrijd op Linkeroever: onze club scoort 114 punten, maar krijgt er 140 tegen !
De twee ex-tweedeklassers Peter Ibens en Vic De Schrijver zijn gewoon  onstuitbaar en scoren samen 99 punten. Peter Ibens is de zoon van de “Gibbe”en Vic De Schrijver zal later nog enkele jaren voor Pitzemburg spelen in 3e nationale (zie 2001-2002). De rest van het seizoen is er een met hoogten en laagten. Duffel (met Frank Peiffer als bekende Mechelaar) komt in Mechelen winnen met 85-88. Het is de eerste thuisnederlaag sinds Pitzemburg in provinciale speelt.
Uiteindelijk eindigt Pitzemburg 4e op 14 met 16 overwinningen, 10 nederlagen en 32 punten.
Kampioen is Ekeren, laatste is Geel. Het doel is bereikt, volgend jaar nog beter. Op het einde van het seizoen besluiten coach Staf Poels en Pitzemburg als vrienden uit mekaar te gaan.
Dames: 1e Nationale.
Trainer-coach: Swa Van Camp-Voorzitter: Maurice Van de Voorde.
Ploeg: Inge Peeters, Hilde Rottiers, Christine Vael, Sylvia Vereecken, Ellen Verhavert, Lies Plingers, Sabine Torfs, Inge Veltmans, An Verbinnen, Marleen Verschueren, Arina Van Thillo.
Van Elsene komen Rosa De Santos en  Mira Pirovic erbij. Ingevolge een aantal wanprestaties van de Brusselse Rosa De Santos plaatst coach Van Camp haar in het reserventeam. Meteen begint een hoop miserie en geruzie. De Santos geeft er na een paar maanden de brui aan, Swa Van Camp neemt ontslag en de Pitzemburgdames eindigen de heenronde op de laatste plaats met één zege. Carl De Meyer, bijgestaan door echtgenote Denise Mergeay (waar hebben we die naam nog gehoord ?) zijn twee weken interimcoach. Dan komt Georges Vael (vader van Christine) als redder in nood. Hij is ook nog coach bij Tigers Halle, maar slaagt er toch in, wonder boven wonder, onze damesploeg in 1e nationale te houden. In april ’94 wint Pitzemburg in Turnhout een testmatch voor het behoud tegen …. Lommel !
Het clublokaal van de dames is ook, zoals de bij heren het schoollokaal aan de Zandpoortvest. Na de wedstrijden zullen ze echter meestal een bezoek brengen aan “Café Potpourri” aan de O.L.V.- Kerk, uitgebaat door de zus van speelster Sabine Torfs en dochter van bestuurslid Frans Torfs. Geregeld brengen ze ook een bezoek aan oud-speelster Mieke Buelens (77/78) die samen met haar Griekse echtgenoot uitbaatster is van café “Equator” aan de Melaan. Jaren later zal dat koppel op de Zandpoortvest het studentencafé “De Planeet”uitbaten.
1994-1995:  1e Provinciale.
Nieuwe coach: John Van Oosterwijck; assistent-coach: Staf Poels.
Ploeg: Bruno Cobbaut, Chris De Ridder, Johan Franck, Junior Martin, Paul Van Boxem, Bert, Steve en Tim Van Dingelen, Nick Wellens en Stijn Buelens.
Patrick Haleyt verlaat de club voor Elewijt.
Een zeer goed seizoen. We lijden enkele nederlagen maar worden toch kampioen en promoveren dus naar 4e nationale.
Dames:  1e Nationale.
Trainer-coach: Serge Jacoby.
Voorzitter: Maurice Van de Voorde.
Ploeg: Inge Peeters, Sabine Torfs, Christine Vael, Ann Verbinnen, Mira Pirovic, Lies Plingers, Hilde Rottiers, Joke Van Loock en Christel De Ruyck (V). Christel De Ruyck, tijdens het seizoen 94/95 ook jeugdtrainster, overlijdt in 2003 als ze samen met twee ploeggenoten van White Jumpers (Neder-over-Heembeek) een dodelijk auto-ongeval heeft op weg naar een wedstrijd.
Tot veler niet geringe verbazing gaan enkele speelsters niet akkoord met de heraanstelling van Georges Vael als trainer-coach ! Georges houdt de eer aan zichzelf en ziet af van het coachtrainersschap.
Vertrekken: Annick Stevens, Ellen Verhavert en Sylvia Vereecken (Centrumblad), Marleen
Verschueren (Vilvoorde), Arina Van Thillo en Inge Veltmans.
Coach Serge Jacoby laat in volle seizoen de dames in de steek en de in der haast aangestelde coach, de schoonbroer van Christel De Ruyck, kan de degradatie niet vermijden.
Er kan nu geen volwaardige ploeg voor 2e nationale meer worden samengesteld.
Inge Peeters en Hilde Rottiers vertrekken naar Centrumblad en andere speelsters blijken te duur.
Ontoereikende financiële middelen en een gebrek aan speelsters van niveau 2e nationale doen ons besluiten vrijwillig naar 2e provinciale te zakken. Diegenen die willen blijven, worden vrijgegeven omdat ze eigenlijk te goed zijn voor provinciale. Zo vertrekt Lies Plingers naar Ekeren.
Andere vertrekkers: Sandra Bodart, Joke Bruggeman en Karin Merckx. Chantal Brusselmans stopt definitief met basketten.
Volgend seizoen dus een volledig nieuwe start. Ons clublokaal verhuist ook: we gaan terug naar de oude vertrouwde sporthal, alhoewel er nog verschillende bestuursvergaderingen plaatsvinden in café “Ritz” in de Désiré Boucherystraat bij Luc Andries (V) en Hilde.
1995-1996:  4e Nationale B.
Coach: John Van Oosterwijck.
1e op 13: 20 overwinningen, 4 nederlagen
Ploeg: Bert, Steve en Tim Van Dingelen, Chris De Ridder, Bruno Cobbaut, Paul Van Boxem, Stefan Marcassoli, Junior Martin, Nico Wellens, Bernard Santenac, Sven Smets.
Pitzemburg is opnieuw kampioen na een testwedstrijd tegen Ronse, wedstrijd die in Brugge gespeeld wordt. We staan de ganse match achter, we komen voor het eerst voor op 2min40’ van het einde (65-66) en winnen uiteindelijk met 67-70. Het feest kan beginnen. Op naar 3e nationale!
Het is misschien geen record, maar toch: vijf promoties op zes seizoenen, men moet het maar doen: een dikke proficiat!
Na een vergadering met beide partijen in juni 1995 sluit Pitzemburg een samenwerkingsakkoord met de “Berchtse Duvels”, het vroegere “Midi”. Zij heten nu “Racing Pitzduvels”. Vijf jonge bestuursleden zullen nu ook deel uitmaken van het Pitzemburgbestuur: Etienne Plettinckx (zit al in het bestuur 94/95) wordt clubsecretaris, Huguette Mareel (echtgenote Plettinckx: °07/10/58-V13/09/99), Chris De Ridder, Marc Quintelier en Juan Lopez.
De Duvels krijgen er onder hun naam zelfs twee meisjes-jeugdploegen bij, waarvan Huguette er één traint en coacht. Eén wordt zelfs kampioen van België en bekerwinnaar. De eerste trainer-coach van Rac.Pitzduvels is Henk De Coninck, volgend seizoen trainer-coach van de Pitzemburgdames. De kleuren blijven geel en groen, maar er wordt nu op zaterdagavond in de Sporthal gespeeld en niet meer in de Aambeeldstraat.
Vandaag heeft iedereen van hogergenoemde jonge garde al ontslag genomen.
We vernemen het overlijden van onze ex-speler Jan Spruyt (op 52-jarige leeftijd!)
Dames:  2e Provinciale.
Trainer-coach: Piet Vankerckhoven.
Voorzitter: Maurice Van de Voorde.
Voorafgaand aan 95/96 neemt Jan De Smet contact op met Piet Vankerckhoven die plots werkloos is omdat Sint-Katelijne-Waver zijn damesploeg ontbindt. Piet accepteert het  aanbod van Jan en brengt vijf Katelijnse speelsters mee: Ann Sente, Sonja Lauwers, Inez Tanghe, Tima Diff en Kathy Servotte. Samen met de Pitz-jeugdspeelsters: Daisy Hofinger, Katleen Van Goethem, Elke Van Steendam, Ilse Van Vlasselaer, Lieve Verhelst, Valerie Koldrasinski en de 14-jarige Cindy Couwels zullen ze de nieuwe Pitzemburg damesploeg vormen.
Sabine Torfs moet definitief afhaken ingevolge een ingewikkeld knieletsel.
Voorzitter Van de Voorde moet na het seizoen al de schuimwijn bovenhalen: met een beetje verbazing zien we dat de damesafdeling nog steeds leeft: we eindigen 2e na Mol en stijgen naar
1e provinciale.
Pitzemburg is blijkbaar gezond, voor provinciale althans. Dat kan niet gezegd worden van de “profs” (sic) van Centrumblad waar enkele van onze speelsters van vorige seizoen zich blind op staarden. Later vernemen we van sommige ex-Pitzemburgdames die de stap naar Centrumblad hebben gezet, dat de hun gedane beloften, niet helemaal correct werden vervuld. (dixit Jan De Smet).
Piet Vandekerckhove zal de club verlaten om de heren van Hojé te coachen in 4e provinciale. Henk De Coninck wordt volgend seizoen de nieuwe damescoach.
1996-1997:  3e Nationale A.
Coach: John Van Oosterwijck.
Grote leegloop: Bruno Cobbaut wordt coach van Duffel, Paul Van Boxem ook naar Duffel (als speler). Gerrit Kuyt, Nico Wellens en Chris De Ridder verlaten eveneens de club.
In: Donald Vandael (Oxaco)
Ploeg: Junior Martin, Stijn Buelens, Stefan Marcassoli, Bert, Steve en Tim Van Dingelen, Guy Hermans, Geert Vancronenburg, Donald Vandael en Paul Verhavert die in de laatste transfert uren nog wordt aangesloten. Paul is de zoon van Jenny Meel (zie dames 65/66) en de broer van Ellen (zie dames 90/91). Paul Verhavert studeert Rechten en Notariaat en neemt begin 2014 het notariaat van notaris Schotte over op de Van Benedenlaan.
Guy Hermans komt van Technico, was eerder aan de slag bij tweedeklasser Bree en alle nationale
jeugdploegen. Hij moet samen met Vancronenburg het guard-probleem oplossen dat ontstaat na het vertrek van Cobbaut en Van Boxem.
Een zeer middelmatig seizoen: 9e op 14, 11 overwinningen, 15 nederlagen.
Pitzduvels: niet actief.
Dames: 1e Provinciale.
Trainer-coach: Henk de Coninck.
Voorzitter: Maurice Van de Voorde.
Henk de Coninck ziet het vlak voor de jaarwisseling niet meer zitten en wordt opgevolgd door Vil-voordenaar Paul Brasseur, ex-coach van tweedeklasser Mercurius en ooit ook nog actief als trainer bij de jeugd van Grimbergen.
Ploeg: Cindy Couwels, Kathy Servotte, Ann Sente, Ignes Tanghe, Sonja Lauwers, Anja Verreth, Tima Diff, Judith De Kempeneer, Valerie Koldrasinski, aangevuld met de kadetten Daisy Root-hoofd, Elke Van Steendam en Katleen Van Goethem.
Eindrangschikking: 6e plaats.
1997-1998:  3e Nationale A.
Trainer-coach: Ronny Boom-assistent-coach: Jeff Willems
Ploeg: Stijn Buelens, Guy Hermans, Junior Martin, Papa N’Doye, Bart Van Breedam, Luc Willems, Bert, Steve en Tim Van Dingelen, Paul Verhavert.
Donald Vandael keert terug naar Oxaco.
Beker van België: in de 3e ronde uitgeschakeld door Lummen: 65-80 (+5).
Pitzemburg wint de eerste wedstrijd tegen Westmalle met 75-74 na een driepunter van Guy Hermans op het eindsignaal.
Ingevolge een scheidsrechterlijke vergissing in verband met onrechtmatig toegekende vrijworpen wordt de match herspeeld en nu verliezen we met 58-63. Tijdens de terugronde gaan we met een supergemotiveerde ploeg Westmalle thuis verslaan: 81-97!
Damme met Rik Samaey en Dirk Snyders is in deze reeks ongenaakbaar en wint 26 op 26 en behaalt 78 punten. Met 2233 punten voor en 1663 punten tegen hebben ze de beste aanval en beste verdediging. Denderleeuw is 2e, laatste is Ieper, 13e en voorlaatste is Lede.
Evenwichtig seizoen voor onze Pitzkes: 7e op 14: 13 overwinningen, 13 nederlagen.
Op het einde van het seizoen worden N’Doye en Hermans bedankt voor bewezen diensten.
Worden reeds vastgelegd voor volgend seizoen: Eric Van Hoeck (van Avanti Zemst vader Ivo is er coach) en Sam Renders (ex-Berkenhof en dit seizoen Vilvoorde).
Pitzduvels: niet actief.
Dames:  1e Provinciale.
Trainer-coach: Paul Brasseur.
Voorzitter: Maurice Van de Voorde.
Coach Brasseur houdt het maar 5 maanden vol en wordt vervangen door Jo Van Hoof, jeugd-trainer.
Ploeg: Cindy Couwels, Katleen Van Goethem, Katleen Christiaans, Kathy Servotte, Brenda Van Dessel, Anja Verreth, Inge Van Steendam, Elke Van Steendam, Daisy Roothooft, Daisy Hofinger, Lieven Verhelst, aangevuld met juniors en kadetten.
Voorzitter Van de Voorde overlijdt.
Rik Couwels wordt de nieuwe voorzitter van de damesafdeling, een terechte keuze. Hij is een bijzonder actief man die tot op de dag van vandaag (anno 2012) bij de dames nog altijd met onverminderde inzet voor alles zorgt.
1998-1999:  3e Nationale A.
Coach: Ronny Boom – assistent-coach: Jeff Willems.
Ploeg: Junior Martin, Bert, Steve en Tim Van Dingelen, Stijn Buelens, Luc Willems, Eric Van Hoeck, Sam Renders, Paul Verhavert, Bart Van Breedam.
Beker van België: uitgeschakeld in de 3e ronde door tweedeklasser Hoei, dat speelt met een
genaturaliseerde Amerikaan Gray en een Russische reus Tarakanov.
Met de rust staan we nog 15 punten voor. Daarna speelt Hoei een versnelling hoger en het wordt nog 76 (+10)-80.
Het is een pechjaar voor onze club: tijdens de gewonnen wedstrijd op Blankenberge krijgt Bert Van Dingelen een slag op de adamsappel. Het lijkt eerst niet zo erg, maar hij wordt wel geopereerd aan de stembanden en moet geruime tijd revalideren. Tijdens een juniorsmatch krijgt Bart Van Breedam een zware nekslag waarna hij ook een tijdje out is.Tim Van Dingelen heeft een zware voetverstuiking, opgelopen tijdens het meetrainen met Berkenhof! Junior loopt een rugblessure op en Eric Van Hoeck een kwetsuur aan de kuitspier.
De laatste seizoenswedstrijd is er een zonder Luc Willems. Hij verzekert het bestuur dat hij vol-gend seizoen zal blijven, maar tegelijkertijd tekent hij bij Ronse.
Hij wordt onmiddellijk geschorst. Later (2007/2008) zal hij bij Berkenhof spelen in 2e landelijke.
Zonder Willems, Verhavert (examens) en de eveneens gekwetste Buelens winnen we de laatste wedstrijd nog met 86-68.
Sam Renders en Stijn Buelens zullen na het seizoen ook hun geluk ergens anders gaan zoeken.
Ongeveer hetzelfde stramien als vorig seizoen: 7e op 14: 14 overwinningen, 12 nederlagen.
Kampioen is Baasrode, 2e is Sint-Niklaas, laatste is Deerlijk, voorlaatste Blankenberge.
MVP: Steve Van Dingelen.
Pitzemburg: fusie met Trotters Bonheiden. Trainer-coach: Hugo Holemans.
De Trotters hebben ook een reserveploeg en er wordt gespeeld in de sporthal van Bonheiden.
Typeploeg: Björn Buelens, Yves Breugelmans, Maarten De Groote, Lieven Gevers, Dimmy Parms, David Peeters, Ben Van den Broeck, Stefan Van den Eede.
In 1999 bestaat de club 50 jaar. Enkele clubleden organiseren onder de naam “Pitzemburg Leeft” verschillende festiviteiten. Om er enkele te noemen: op 5 juni speelt de 1e ploeg met enkele vervangers als stunt 10 volledige wedstrijden na mekaar. Van zaterdagavond tot zondagmiddag.
Vrijdag 13 augustus: feestmaal in zaal Rubens, zaterdag 5 december: Nacht van Pitzemburg,
en in januari 2000: afsluitende receptie.
Ook is er rolstoelbasket en een wedstrijd tussen de oude gloriën van Pitzemburg en Racing.
“Pitzemburg Leeft” bestaat nog altijd (anno 2009) en organiseert jaarlijks verschillende evenementen, onder andere de kerstmarkt en de quiz.
Naar aanleiding van “Pitzemburg 50” wordt Racing Pitzemburg opnieuw B.B.C.Pitzemburg!
Sinds eind 1999 is het trouwens ”Koninklijke” B.B.C.Pitzemburg, bevestigd door een brief van het koninklijk hof.
Dames: 1e Provinciale.
Trainer-coach: Piet Van Kerckhoven (opnieuw) - voorzitter: Rik Couwels.
Ploeg: Shelby Baetens, Cindy Couwels, Britt De Meyer (dochter van Carl- zie 65/66 en Denise Mergeay-zie 64/65), Daisy Roothooft, Hilde Rottiers, Kathy Servotte, Anja Verreth, Marleen Verschueren, Melissa Van Breedam (zus van Bart), Vanessa De Munter, Els Vercauteren, Annelies Van der Sanden.
Op 30 maart 1999 is er een buitengewone algemene vergadering van de V.Z.W. Pitzemburg
Dames Mechelen :
- op 01/07/99 verdwijnt de V.Z.W. Pitzemburg Dames Mechelen met stamnummer 2361 en
  wordt ze opgeslorpt door R.B.A. Pitzemburg, stamnummer 0459
- alle leden worden automatisch lid van de absorberende club, tenzij ze een tegenstrijdige wens zouden uiten
- vanaf het seizoen 1999-2000 worden alle leden onderworpen aan het huishoudelijk reglement van R.B.A. Pitzemburg Mechelen (stamnummer 0459)
Alzo is de eenheid opnieuw en officieel hersteld. Deze zaken gebeuren voor de definitieve splitsing van Racing (RBA) en Racing Pitzemburg.
Het “grote” Racing Maes Pils is inmiddels ter ziele gegaan: hoe een dubbeltje rollen kan. Eigenlijk is dat niet helemaal correct: Racing Maes leeft in feite voort onder de naam “GBA-Antwerp Giants”, de club die in 1e nationale speelt met het  bondsnummer 0071 van Racing.
1999-2000:  3e Nationale A.
Coach: Ronny Boom – assistent-coach: Jeff Willems.
Ploeg: Junior Martin, Ben Moors, Paul Verhavert, Eric Van Hoeck, Asier Bilbao, Bert, Steve en Tim Van Dingelen, Stan Keppens.
Stijn Buelens gaat zijn geluk bij Berkenhof proberen evenals Sam Renders. Bart Van Breedam vertrekt naar Sint-Niklaas. Later, in de seizoenen 2000-2001 en 2002-2002 speelt hij bij Ronse waar hij Luc Willems en Paul Verhavert zal terugvinden.
MVP: Tim Van Dingelen.
We blijven een middenmoter: weer 9e op 14, 13 overwinningen, 13 nederlagen.
Trotters Bonheiden: trainer-coach: Hugo Holemans
Eerste ploeg en reserven spelen in Bonheiden en soms in de RMS Zandpoortvest. Hugo wordt op het einde van het seizoen van zijn taak ontheven en traint en coacht in de toekomst nog enkel jeugd en later de veteranen.
Er wordt mij verteld dat uit deze ploeg Pitzemburg B ontstaat, alhoewel over dat feit de meningen verdeeld zijn. Van de drie personen die er nauw bij betrokken zijn, staan de versies loodrecht tegenover elkaar.
Dames: 1e Provinciale
Trainer-coach: Jo Van Hoof - hij stopt in januari 2000 en zijn taak wordt opnieuw overgenomen door Piet Vankerckhoven.
Voorzitter: Rik Couwels.
Ploeg: Shelby Baetens, Cindy Couwels, Britt De Meyer, Daisy Hofinger, Daisy Roothooft,
Kathy Servotte, Brenda Van Dessel, Inge Van Steendam, Lieve Verhelst, Anja Verreth, Marleen Verschueren, Katleen Van Goethem, Katleen Christiaans, Hilde Rottiers, Melissa Van Breedam.
Merkwaardig record: dit seizoen zijn er vier speelsters die de ooievaar verwachten: Marleen Verschueren, Anja Verreth, Britt De Meyer en Cindy Couwels.
Vanaf 1 september 1999 baat Pitzemburg zelf het chalet van de Sporthal uit. Ria en Jan nemen
deze taak waar. Het chalet van de Sporthal wordt het officiële “clubhouse” van Pitzemburg Basket.
2000-2001:  3e Nationale A.
Coach: Bruno Cobbaut; hij wordt eind februari 2001 echter vervangen door Joris Swillen. Manager: Willy De Jonghe.
Assistent-coach: Jeff Willems. Voorzitter: Van der Kelen, sponsor: VDK.
Weer middelmatig seizoen: 10e op 14; 11 overwinningen, 15 nederlagen –kampioen: Aartselaar.
Op 25/08/2000: officiële opening van de vernieuwde sporthal met een speech van Mon Janssens, schepen van de Sport en Willy Vandenbrande, schepen van Openbare Werken.
Daarna de officiële opening door Geert Bervoets, burgemeester.
Ploeg: Junior Martin, Stan Keppens, Stijn Buelens (terug van Berkenhof), Tim Van Dingelen, Eric Van Hoeck, Ben Moors  en enkele juniors.
Bert Van Dingelen naar Berkenhof en Bilbao naar Aarschot. Steve Van Dingelen gaat naar Erpe-Mere, dichter bij huis, want hij woont sedert korte tijd in Idegem, in de buurt van Geeraardsbergen. Na anderhalf seizoen in Oost-Vlaanderen houdt hij het daar voor bekeken en speelt opnieuw in Mechelen met Berkenhof tot en met het seizoen 2004-2005. Daarna speelt hij weer voor Wezenvrienden-Geeraardsbergen, seizoen 2007-2008 2e landelijke A.
Zijn broer Bert verklaart na het seizoen 2004-2005 (bij Berkenhof) definitief de “shoes” aan de haak te hangen. Later komt hij op zijn beslissing terug en speelt seizoen 2014-2015 nog mee met Vriendenhof B!
MVP: Tim Van Dingelen.
Pitzemburg B: Trainer-coach: André Rottenbourg. Er is geen reserveploeg meer. Het is een mengeling van seniors met af en toe integratie van juniors.
Op zaterdag 12 mei 2001 is er de basket-memorial voor Paul Segers (°06/03/1960-V07/04/2000)
en Paul Goovaerts (°25/08/1964-V01/03/1999). In samenwerking met de Sportdienst van de Stad
Mechelen zijn de voorziene wedstrijden: Dijletrotters-Pitzemburg 1990 en Pitzemburg-Gembo.
Dames: 1e Provinciale
Trainer-coach: Piet Vankerckhoven – voorzitter: Rik Couwel sloeg: Cindy Couwels, Daisy Roothooft, Shelby Baetens, Kathy Servotte, Hilde Rottiers, Marleen Verschueren, Melissa Van Breedam, Britt De Meyer, Els Vercauteren, Anja Verreth, Gwenny Pieters, aangevuld met kadetten.
2001-2002:  3e Nationale A.
Coach: Joris Swillen – assistent-coach: Jeff Willems.
Sponsor: Exbo.
10e op 14: 13 overwinningen, 13 nederlagen – 52 punten
Kampioen: Falco Sint-Amandsberg: 70 punten
Laatste is Quaregnon met geen enkele gewonnen wedstrijd (24 p.).
Ploeg: grotendeels vernieuwd met oog op een ereplaats of promotie: Junior Martin, Stan Keppens, Stijn Buelens, David De Beule, Fred Vandenbergh, Stefan Vermeulen, Tim Van Dingelen, Vic De Schrijver (zie 93/94), Rory Claes, Kenny Verbeeck, Tim Breemeersch, Dave Verreth.
Eric Van Hoeck stopt met basketten en Ben Moors mag uitzien naar een andere club.
Deze op papier goede ploeg draait absoluut niet. We lijden vijf opeenvolgende nederlagen, en staan voorlaatste. Coach Swillen wordt vervangen door Frans Verhulst. Deze Frans Verhulst is geen onbekende: was ooit nationaal jeugdtrainer van kadetten, juniors en beloften, en trainer van ploegen in 4e, 3e en 2e nationale afdeling.
Eind november 2001, wordt Richard Aigner aangetrokken. Hij is een Amerikaan uit Chicago met Ierse roots (heeft ook nog een Iers paspoort) en speelde eerder al in België voor Bobcat Gent, Bree en twee seizoenen in Leuven. Hij dacht dit seizoen in Brighton (England) te spelen maar krijgt daar onvoldoende financiële garanties. Patrick Vuegen, blijkbaar met relaties in het Belgische basketwereldje, legt de eerste contacten.
Met Aigner wordt de eerste wedstrijd gewonnen: dat is een opsteker. De rest van het seizoen is er een met vallen en opstaan. Toch doet Aigner dat waarvoor we hem aanwerven: scoren.
Tot mijn grote verbazing blijken de meningen over hem nog al verdeeld te zijn, maar naar mijn mening staat het als een paal boven water: ondanks de harde aanpak van de tegenstrevers en enkele kwetsuren is Richard Aigner toch de man die verantwoordelijk is voor het overgrote gedeelte van de 13 overwinningen die we uiteindelijk nog behalen. Dankzij hem degraderen we niet.
Kortom: een seizoen waar heel veel van verwacht werd, maar dat we zo vlug mogelijk moeten vergeten.
Onder impuls van voorzitter Jean Vuegen, met steun van Lucien Vercauteren en logistieke steun van interim-burgemeester Koen Anciaux, worden vanaf nu de meeste finales van de Beker van Antwerpen in Mechelen betwist, met Pitzemburg als organisator, elk jaar op Hemelvaartdag.
Pitzemburg B: Trainer-coach: Eric Van Hoeck, gewezen speler van de eerste ploeg.
Eric is het na nieuwjaar zo beu dat hij wil stoppen. Reden: herhaaldelijk  te weinig volk op training. Men kan hem toch overhalen om het seizoen uit te doen.
Dames: 1e Provinciale.
Trainer-coach: Piet Vankerckhoven – voorzitter: Rik Couwels.
Ploeg: Kyra Willems (dochter van assistant-coach Jeff), Taïs Vleminckx, Kathy Servotte, Cindy Couwels, Marleen Verschueren, Gwenny Pieters, Els Vercauteren, Hilde Rottiers, Anja Verreth, Daisy Roothooft, Cindy Loos (terug van lang weggeweest).
Eindrangschikking: 5e plaats.
Op vrijdag 14 juni is er in de Sporthal ook een benefietmatch “Basket tegen Kanker”, een initiatief van en voor Joyce Mebis, de 16-jarige dochter van oud-internationaal Danny. Zij werd geopereerd van kanker en kreeg zware chemo. Het gaat nu met haar veel beter en zij wil voor haar lotgenoten in Gasthuisberg computers en internetverbindingen aankopen.
Er wordt samengewerkt met Pitzemburg Basket, de Stad Mechelen en de nationale ploeg.
Ivan Verdoodt organiseert het hele gebeuren en het is indrukwekkend. Eerst een optreden van Jean Bosco Safari (die zelfs een duet zingt met Joyce), daarna basket: de All Stars tegen de Belgian Lions. All Stars: coach Tony Van den Bosch, spelers: Eric Struelens, Ronny Bayer, Mathias Desaever, Eddy Lenaerts, Rik Samaey, Danny Herman, Yves Dupont, Doum Lauwers, Pieter Loridon, Junior Martin en Tim Vandingelen.
Belgian Lions (eigenlijk een versterkte beloftenploeg): coach: Lucien Vankersschaever, spelers: M’Benga, Beghin, T’Joncke, Rotsaert, Major, Van de Keere, Cuppens, Bellin, Defossé en Vanhaele. Zoals het een goede benefietmatch past, eindigt de wedstrijd gelijk: 113-113.
En Joyce ziet haar initatief bekroond met een mooie cheque.  
2002-2003:  3e Nationale A.
Coach: Jos Peeters  - assistent- coach: Jeff Willems.
Sponsor: ATA.
Met Jos Peeters als coach haalt men iemand binnen die men niet moet wijsmaken wat basket is: als speler van Racing Mechelen speelt hij 15 seizoenen in eerste klasse, behaalt acht nationale titels en zes bekers van België. Hij speelt 88 Europese wedstrijden (!) en 59 officiële wedstrijden met de nationale ploeg. In 1982 speelt hij zijn 500e wedstrijd in de eerste ploeg van Racing.
Tijdens het seizoen 85-86 is hij reeds speler bij Pitzemburg, tijdens het seizoen 86-87 is hij speler-trainer bij onze club.
Totaal nieuwe ploeg (alleen Junior blijft over): Junior Martin, Bart Van Breedam, Dalibor Ivankovic, (deze laatste twee van het ter ziele gegane Ronse), Dave Van den Brande
(zoon van Arnold-zie 1988-1989), Asier Bilbao (terug), Steve Oelbrandt, Stijn Buelens, Stan Keppens en Rory Claes.
Tim Van Dingelen naar Waregem (2e nationale).
Thuis winnen we tegen Beringen met één punt dankzij een driepunter van Junior op 1 seconde voor het eindsignaal. Eveneens thuis winnen we van Nivelles met twee punten nadat we 48 seconden voor het einde er nog vier achter staan !
Ondanks enkele spijtige en misschien te vermijden nederlagen op verplaatsing eindigen we toch nog mooi derde na Sint-Truiden en Haneffe.
MVP 2002-2003: Dave Van den Brande.
Kampioen wordt Xenia Tours Sint-Truiden met 70 punten.
Laatste is Arlon met 34 punten.
In de Beker van België worden we in 8e finale uitgeschakeld door Estampuis (Doornik-1e nat.).
Op 6 augustus 2002 overlijdt  op 57-jarige leeftijd (Dr.) John Eeckeleers, basisspeler van 63-64tot 68-69.
Op 22 november  2002 overlijdt op 53-jarige leeftijd Luc Van den Broeck, boezemvriend van John Eeckeleers, speler seizoenen 69-70 tot 72-73.
Pitzemburg B: Trainer-coach: Jeff Willems, die zich willens nillens laat overtuigen, vooral door vader Verborgt en vader Verreth, die beiden manager zijn van deze ploeg waarin hun beide zonen spelen. De samenwerking verloopt niet optimaal en op het einde van het seizoen geeft Jeff zijn ontslag, ook als lid van de raad van beheer.
Zondag 27 april organiseert Pitzemburg een basketbenefiet ten voordele van Special Olympics Bel-gium. Mark Uytterhoeven presenteert en ontvangt Stijn Van Daele, winnaar van het TV-program-ma “De Mol”. Dan is er de jeugdwedstrijd Pitz.-Bornem, gevolgd door een match van het fanion-team tegen RBA2, kampioen in 1e landelijke en volgend seizoen onze tegenstrever in 3e nationale.
Mark Uytterhoeven komt echter met omzwachtelde hand zeggen dat hij niet kan optreden: enkele uren voordien is hij pijnlijk gebeten door zijn kat en hij moest verzorgd worden op de dienst spoed-gevallen van het ziekenhuis. Jos Nys neemt zijn taak als presentator met brio over. Onze jongens lijden tegen RBA2 echter een smadelijke nederlaag.
Dames: 1e Provinciale.
Trainer-coach: Piet Vankerckhoven – voorzitter: Rik Couwels.
Mooi seizoen: verdiende 2e plaats achter Duvel 2.
Ploeg: Cindy Loos, Els Vercauteren, Britt De Meyer, Gitte Van Hoof, Hilde Rottiers, Taïs Vleminckx, Arina Van Thillo, Cindy Couwels, Kathy Servotte, Anja Verreth, Marleen Verschueren, Tirsa Vleminckx.
Eindrangschikking: 3e plaats.
2003-2004:  3e Nationale A.
Nieuwe trainer-coach: John Knops.
Sponsor: ATA.
John Knops, schoonbroer van Eddy en Louis Casteels en neef van Jean Vuegen, is een oude bekende in het Mechelse en Belgische basket. Hij doorloopt de jeugdreeksen van het toenmalige Racing Bell en komt dan in de kern van de 1e ploeg. De club weigert zijn transfer naar Pitzemburg en hij stopt één jaar met basketten.
Het seizoen 1966-1967 speelt hij dan bij Pitzemburg dat hij na één jaar verlaat voor Personhyfina in 3e nationale. In 1973 begint hij ernstig te sukkelen met zijn gezondheid. Hij houdt vijf jaar het basketbal voor bekeken.
Ondertussen volgt hij trainerscursussen en begint als trainer-coach in 1981. 1981-1983: R.L.S. (prov.), 1983-1986: Berlaar (prov.), 1987-1988: Diest (4e nat.),1988-1989: Bus Lier (3e nat.). Van 1989 tot 1992: Osiris Denderleeuw, dames 1e nationale.
Hiermee speelt hij Europees basket, finale van de Beker van België en drie jaar na mekaar de play-offs. Verder 1992-1993: Fleurus (2e nat.), 1993-1994: Wilsele (3e nat.), 1994-1999: Ganshoren-Rixensart-Castors Braine (3e nat.). 1999-2000: Avernas (3e nat. en promotie naar 2e), 2000-2003: Avernas (2e nationale).
Jeff Willems, sedert negen seizoenen assistent-coach bij Pitzemburg, trainer-coach van de juniors en Pitzemburg B, een basketkenner bij uitstek met een schat aan basketbalkennis, ondervinding en relaties, verlaat de club. Hij wordt bedankt voor zijn diensten. Een assistent-coach niet meer nodig. Dat is althans de officiële verklaring.
Hij gaat zijn geluk beproeven bij Oxaco en hij wordt ook nog een tijdje trainer-coach van Nieuw Vriendenhof. Na een Oxacoperiode wordt hij in 2006 trainer-coach van Berkenhof waarmee hij tijdens zijn  eerste seizoen al kampioen wordt in 1e provinciale. Vanaf  het seizoen 2008-2009 coacht hij Kontich. We wensen hem het allerbeste. Hij is een fijn, bekwaam en zeer consequent man. November 2010 einde als coach bij Kontich, vanaf augustus 2011 coach bij Vriendenhof.
Ploeg: dezelfde als vorig seizoen: Junior Martin, Bart Van Breedam, Dalibor Ivankovic, Dave Van den Brande, Asier Bilbao, Steve Oelbrandt, Stijn Buelens, Stan Keppens, Rory Claes, Tim Breemersch.
Eerste zeven wedstrijden gewonnen, wat uiteraard de ideale start is en het geloof in eigen kunnen bevestigt. Sint-Jan blijkt echter ongenaakbaar en we eindigden 2e met slechts zes verloren matchen, 66 punten, maar de beste verdediging van de reeks !
Boom wordt  3e met 64p. Aangezien we de laatste wedstrijd thuis tegen Oostkamp winnen, wordt Colfontaine nog in extremis 4e met 62p. Deze vier ploegen zijn dus de play-off- kandidaten.
(Oostkamp valt uit de boot). Quaregnon eindigt laatste.
Dalibor Ivankovic wordt door de supporters verkozen tot MVP.
In de Beker van België winnen we tegen tweedeklasser Sint-Truiden, In de 4e ronde worden we echter uitgeschakeld door eersteklasser Mons. (78-92).
Play-offs: Slecht nieuws om te beginnen: tijdens een “vriendenmatch” tegen Willebroek breekt Stijn Buelens zijn borstbeen Hij is uiteraard uit voor de rest van het seizoen. Tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen Oostkamp kwetst Bilbao zich aan de knieligamenten: Hij wordt eveneens toeschouwer. Hij wordt geopereerd op 17 mei en zal (volgens de dokter) pas weer op volle kracht kunnen basketten begin 2005 ! De juniors Cédric Bisevac en Boud Verborgt vullen de ploeg aan.
De play-offs beginnen op dinsdag 27 april. Direct twee grote verrassingen: Sint-Jan - Colfontaine 68-70 en Pitzemburg-Boom: 75-86 !
Boom speelt een zeer goede wedstrijd en staat altijd voor. Dankzij een laatste krachtinspanning wordt het nog 70-70 maar dan is het gedaan. In het laatste quarter scoren we slechts vijf punten en missen we meer dan tien vrijworpen !
Vrijdag 30 april: Colfontaine - Sint-Jan 89-87 (na verlengingen) en Sint-Jan kan de boeken sluiten. Dat is het onlogische van het play-of-systeem: Sint-Jan overheerst de competitie, speelt kampioen en valt dan uit in de play-offs tegen een ploeg die zich speciaal voor de play-offs versterkt met twee buitenlandse spelers. Niet erg rechtvaardig, maar het mag reglementair en wie centen heeft mag ze laten rollen zegt men in Mechelen.
Onze Pitzkes gaan winnen op Boom: 79-86 ! Nu is het een goed spelende Bisevac die zich aan de knie kwetst en voor de derde en beslissende wedstrijd tegen Boom vervangen zal worden door Dave Verreth. Begin mei wordt Bisevac al aan de knie geopereerd.
Deze derde wedstrijd van de halve finales van de play-offs wordt op maandag 3 mei gespeeld voor een vol huis en veel ambiance. Onze jongens leggen er onmiddellijk de zweep op: eerste quarter: 24-9! Ruststand: 44-30. Onze helden houden de wedstrijd onder controle en Boom gaat eraan met een 75-61 eindstand. Woensdag 5 mei ontvangen we Colfontaine al voor de eerste finalewedstrijd.
Woensdag 5 mei: het gevreesde Colfontaine komt op bezoek, een sterke ploeg met vier zeer grote spelers, een gewezen eersteklasser, een ex-reserve NBA-speler en twee spelers, zoals reeds verteld, in extremis aangekocht met het oog op de play-offs. Blijkbaar een ploeg zonder veel financiële problemen.
Pitzemburg laat zich niet intimideren en speelt naar mijn mening zijn beste wedstrijd sedert vele jaren voor een talrijk, enthousiast en luidruchtig publiek. Verdiende eindstand: 76-71.
Wegens het belang van de wedstrijd op het scherp van de snee spelen we de ganse wedstrijd met vijf spelers, alleen Rory Claes valt enkele minuten in. De spelers zijn doodvermoeid maar dolgelukkig. En nu vrijdag 7 mei naar Colfontaine!
Op Colfontaine winnen is onmogelijk. De coach heeft het vlug begrepen, hijst de witte vlag en laat de basisspelers rusten. De juniors spelen de wedstrijd uit en doen dat helemaal niet slecht.Eindscore: 93-65.
Zondag 9 mei dan de finale. Voor een zeer talrijk publiek neemt Pitzemburg een droomstart: 7-0. Lang duurt het niet en met de rust is het 29-32.
De derde periode is echter rampzalig (8-23!). De eerste zeven minuten maken de Pitzkes slechts twee punten! De bal wil gewoon niet door de ring; geen afstandschot, gemiste vrijworpen, een reeks balverliezen en de wedstrijd is gespeeld. Mc Cants wil zijn vijfde fout maar niet maken en de onlangs aangekochte versterkingen van Colfontaine doen wat er van hen verwacht wordt: Grbic 23 en Fonteneau 15 punten.
Alles bij mekaar wordt het nog een relatief eervolle nederlaag voor onze oververmoeide helden: 63 – 75.
Na de wedstrijd krijgen we te horen dat Dave Van den Brande volgend seizoen zijn geluk gaat beproeven bij RBA. Over de reden van zijn vertrek heb ik al zoveel verschillende versies gehoord van mensen die het kunnen weten (of zouden moeten weten) dat ik hierover liever niets op papier zet. Laten we echter niet rancuneus zijn: we wensen hem het beste. Wat er ook gebeurd is, ik vond hem een fijne kerel en een zeer goed speler die heel belangrijk was voor onze club, dat zullen we ongetwijfeld in de toekomst wel ondervinden. Op de website neemt hij afscheid met een mooi dankwoord.
Dat onze zeer gewaardeerde voorzitter Jean Vuegen na vele jaren van zeer verdienstelijk beleid ook opstapt weten we al een tijdje. Zijn visie over het beleid, de werking en de toekomst van de club komen al geruime tijd niet helemaal overeen met de visie van sommige andere bestuursleden, en hij besluit er een punt achter te zetten. Hij wordt opgevolgd door dhr. Verborgt.
Jean Vuegen is sedert 1965 bestuurslid, is 15 jaar voorzitter van de jeugdafdeling geweest en is sedert 1990 algemeen voorzitter van de VZW, als opvolger van Charles Eeckeleers.
Hij is een heel bekwaam voorzitter die voor zijn club heel veel goeds gedaan heeft maar dikwijls niet begrepen werd, soms tegengewerkt werd en soms onterechte kritiek te slikken kreeg, zeer dikwijls achter zijn rug en soms van mensen van wie je het helemaal niet zou verwachten.
Het is een regelrechte schande dat men hem het ere-voorzittersschap niet aanbiedt. Er was zelfs geen woord van dank bij zijn vertrek; En dat na zulk een palmares, zoals hoger vermeld: bestuurslid sedert 1965 en 39 jaar voorzitter, 25 jaar bij de jeugd en 14 jaar algemeen. Schande.
De Romeinse toneelschrijver Plauto wist het al meer dan 2000 jaar geleden: “Homo homini lupus”: “de mens is een wolf voor zijn medemens”.
Samengevat: een turbulent seizoen om niet vlug te vergeten en het is nog niet gedaan: op woensdag 12 mei speelt Pitzemburg in de zaal van Cointe (Luik) tegen de verliezende finalist van 3e nat.B: Excelsior Brussel. (één wedstrijd). Er wordt gewonnen met 65-82. Brussel daagt op met slechts zeven spelers, zonder de besten dan nog. Ze tonen weinig interesse en spelen blijkbaar alleen om een forfaitboete te vermijden. De 2e helft wordt gespeeld door onze jongeren, die dat trouwens zeer goed doen.
Onze Pitzkes zijn nu derde kandidaat stijger. Alles hangt af van wat sommige ploegen in 2e nationale doen: stoppen, vrijwillig dalen of fusioneren (bv. Hoei-Avernas).
Op 21 mei staat op de Pitzemburg-website het verlossend bericht: de fusie Hoei-Avernas is een feit en Pitzemburg kan promoveren naar 2e nationale. In “Het Laatste Nieuws” van donderdag 27 mei staat dan weer in vette letters: ”Pitzemburg nog steeds niet zeker van promotie”. Wat wordt het nu?
Finaal promoveren we niet en spelen we volgend seizoen in 3e nationale B.
Pitzemburg B: Trainer-coach: Paul De Belser, vriend van manager Verborgt (toekomstig voor-zitter). De combinatie juniors en Pitzemburg B wordt gesponsord door de vaders Verborgt en Verreth. Positieve noot: promotie naar 3e provinciale.
Midden juni besluiten Ria en Jan de uitbating van het chalet van de Sporthal stop te zetten.
Ria gaat dezelfde functie vervullen in Boom.
Dames: 1e Provinciale.
Trainer-coach: Piet Vankerckhoven, voorzitter: Rik Couwels.
In: Ingrid Van Rintel (Houthalen).
Ploeg: Cindy Loos, Taïs Vleminckx, Arina Van Thillo, Anneleen Teck, Sara Rottenbourg, Tirsa Vleminckx, Anke Pelgrims, Marleen Verschueren, Cindy Couwels, Anja Verreth, Kathy Servotte, Ingrid Van Rintel, Gitte Van Hoof, Hilde Rottiers.
Na een prachtig seizoen wordt deze jonge ploeg kampioen in 1e provinciale met 76 punten en slechts één verlieswedstrijd op Ticino Merksem (Ticino wordt 2e).
Hartelijk proficiat en op naar Landelijke!
2004-2005:  3e Nationale B.
Trainer-coach: John Knops. Kiné: Koen David.
Sponsor ATA.
Nieuwe voorzitter: Luc Verborgt.
Verlaat de club: Dave Van den Brande (RBA) – zie vorig seizoen.
Aanwinsten: Kevin Heylen en Slavisa Vasovic (Willebroek) en Mitchel Gorremans (Boom).
Ploeg: Junior Martin, Bart Van Breedam, Stan Keppens, Mitchel Gorremans, Rory Claes, Dalibor Ivankovic, Kevin Heylen, Slavisa Vasovic, Steve Oelbrandt, Stijn Buelens en Asier Bilbao. Deze laatste speelt nog niet in het begin van het seizoen, hij revalideert nog volop na zijn zware knieoperatie. Volgens de laatste berichten is zijn wederoptreden, zoals eerder vermeld, voorzien ten vroegste begin 2005! Dat is een geweldige tegenslag, we kunnen zijn centimeters onder de ring heel goed gebruiken.
We zullen hem echter nooit meer terugzien. Hij houdt het basketbal voor bekeken. Zeer spijtig.
Op 29 augustus wint Pitzemburg B, zoals het vorige jaar de Beker van Mechelen, na een 54-61 overwinning tegen Magic Bonheiden op het veld van Hojé.
De klassieke Antwerpse ploegen van 3e nationale A zijn uit mekaar getrokken: in de A-reeks spelen  Merksem, Sint-Jan, Temse en RBA2.
In de B-reeks: Pitzemburg, Aartselaar, Willebroek, Boom, en enkele mij totaal onbekende Waalse ploegen: Ninane en Mazy-Spy.
Ondanks een korte voorbereiding worden alle oefenwedstrijden gewonnen: op 11/08:
P.-Melsele 72-59, op 15/08: Lambusart-P.: 73-107, op 18/08: P.-Gembo: 74-56 en op 01/09: Gembo-P.: 74-80.
Beker van België: drie overwinningen op rij: 08/08: P.-Oostkamp: 70-58, 22/08: Amical Liers-P.: 81-83, 05/09: P.-Kangoeroes: 95-78.
Tijdens de 1/16 finale tegen eersteklasser Pepinster is het water veel te diep. Dank zij 20 punten voorgift kan Pitzemburg aan de leiding blijven tot in het derde quarter. Bij 52-52 plaatst Pepinster een 0-14 tussenspurt en de wedstrijd is gespeeld.
Eindstand: Pitzemburg - Pepinster:  75(+20) – 95.
Alleszins een goede wedstrijd van onze jongens en een goede training voor de komende competitiewedstrijden.
Competitie: drie nederlagen op rij, dan acht opeenvolgende overwinningen, waardoor we in de stand 2e worden na Ninane, en over de beste verdediging beschikken.
Tijdens de laatste wedstrijd van de heenronde tegen Aartselaar wordt er door onze jongens demon-stratiebasketbal gespeeld: 114-93. Domper op de vreugde is dat even voor het einde van de wedstrijd Ivankovic afgevoerd wordt met een knieletsel. Eerste diagnose op de dienst spoedgevallen: gekwetste meniscus, gescheurde kruisbanden, operatie en maanden revalidatie.
Zaterdag 08/01/05 breekt Rory Claes een vinger (in het containerpark) en tijdens de wedstrijd tegen Ninane een dag later wordt in de slotminuten Bart Van Breedam afgevoerd met een voet-kwetsuur. Het blijkt gelukkig nog mee te vallen en hij speelt de zaterdag nadien al mee op Boom. Steve Oelbrandt op zijn beurt sukkelt met een beenvliesontsteking, maar kan na het innemen van pijnstillers toch meedoen. Slavisa Vasovic moet ons ook verlaten, want zijn verblijfsvergunning vervalt op 24 januari!
Bilbao, Ivankovic, Claes en Vasovic: het zit ons echt niet mee, het is ontmoedigend.
De play-offs lijken ver weg.
Zondag 13 februari speelt Vasovic opnieuw mee: de verblijfsvergunning is in orde. Ook Rory treedt weer op. De kwetsuur van Ivankovic lijkt volgens de befaamde chirurg Marcel Kenis minder erg dan gevreesd, een operatie is niet nodig alhoewel er voorlopig nog geen sprake is van wederoptreden.
Sedert 3 februari traint ook Mike Dedoelder mee (2m01), een zeer goede speler die verleden sei-zoen een van de sterkhouders was van Gent in 2e afdeling. Zijn transfer is zo goed als in orde tot hij in extremis door de Vlaamse Basketliga wordt geweigerd omdat hij niet onder de wet van 24/02/78 valt.
Er gebeuren nog een paar zaken waarover we ons vragen kunnen stellen: de beloofde versterking komt dus niet, en op Boom (15/01/05) moet Gorremans met Pitzemburg B meespelen. Coach Knops beweert dat hij daarvan niet op de hoogte werd gebracht. Tijdens de wedstrijd Boom-Pitzemburg die onmiddellijk daarop volgt moet Mitchel op het einde van de wedstrijd, op een cruciaal moment, naar de kant met krampen, wat ons meer dan waarschijnlijk de overwinning kost en waarschijnlijk later de play-offs.
Het is overduidelijk dat voor bepaalde mensen de eventuele promotie van Pitzemburg B naar 2e provinciale belangrijker is dan het eventueel spelen van de play-offs met het fanionteam. Maar ja, we weten hoe de vork in de steel zit.
De weinige echte supporters die nog overblijven moeten dat allemaal blijven slikken. Blijkbaar worden zij tot een uit te roeien lagere diersoort gerekend. Nooit komt er enige uitleg, bijna nooit in de geschreven pers, niet op de website: een website die met de beste bedoelingen gemaakt werd door iemand die het kan, maar die zelden up-to-date is. In het seizoen 2007-2008 zal dat gelukkig veranderen.
1 maart 2005: Dan verschijnt er een kort artikel in “Het Laatste Nieuws”, een artikel dat eerder thuishoort in een satirisch weekblad. Er staat: “Van Loon volgt bij Pitzemburg John Knops op, die aan het einde van het seizoen stopt.” Nu, John stopt niet, hij wordt gewoon buitengesmeten.
Waarom moet hij eigenlijk weg? Er zal wel een reden zijn, maar buitenstaanders worden in het ongewisse gelaten. Op dat ogenblik (14/03/05) is hij met een fel gehandicapte ploeg nog in de running voor de play-offs, alhoewel ik  ook wel weet dat de moeilijkste wedstrijden nog moeten komen. In se is zijn vervanging slechts een voetnoot in de clubgeschiedenis, alleen de wijze waarop vind ik (en ik niet alleen) niet erg correct.
Ook amusant: “Coach Van Loon werd enkele weken geleden, om nog steeds onbegrijpelijke redenen, door het bestuur van Boom opzijgezet, dit op het moment dat de ploeg nog volop in de running was voor de play-offs.” Wel, als men de naam “Van Loon” vervangt door Knops en “Boom” door Pitzemburg, krijgt men de exacte situatie van onze huidige coach.
Nog een giller:  “Pitzemburg is ambitieus en wil volgend seizoen een ploeg samenstellen die mikt naar tweede klasse”. Mensen toch, hoe dikwijls hebben we dat al niet gehoord? Alhoewel, wil en kan (financieel) Pitzemburg Basket wel naar 2e nationale? Het jaarlijks licentiebedrag in 3e nationale bedraagt in 2006: 7.800 euro. In 2e nationale zou dat 14.600 euro zijn! Reken daarbij de broodnodige versterking voor 2e nationale en dan is de rekening gauw gemaakt. Van de betalende toeschouwers zal de club zeker niet rijk worden. Zolang we geen echt grote sponsor, mecenas of manager met vele zakenrelaties hebben, zullen we in 3e moeten blijven, vrees ik.
In “Het Laatste Nieuws” van 30/03/05 lezen we echter: Eddy Van Loon en het bestuur van Pitzemburg beslisten gisteren om het akkoord voor volgend seizoen te annuleren. Van Loon verklaart: “De verwachte versterkingen zijn nog steeds niet gerealiseerd…..bepaalde spelersposities zijn niet ingevuld en dat was de afspraak toen we enkele weken terug tot een akkoord kwamen”
In “Het Laatste Nieuws” van 02/04: Van Loon naar Sint-Jan en een versterking voor Pitzemburg:
Jan Hiel. Hij is een forward van 2m, speelde destijds met Vilvoorde in 1e nationale en dit seizoen met Colfontaine in 2e nationale. Hij staat bekend om zijn uitstekend shot.
MVP seizoen 2004-2005: Mitchel Gorremans.
Woensdag 23 februari: na ongeveer 25 jaar zie ik Gibbe Ibens terug in onze Sporthal. Hij is coach van een schoolploeg waarin een van zijn kleinzonen meespeelt. Het is een aangenaam en hartelijk
weerzien. De jaren schijnen weinig vat op hem te hebben, het is net de Gibbe van vroeger.^recies de Gibbe van vroeger.gendarische bt en er is daar geen enkele controle op.  Niemand (buiten JVDS en ik) schijnen de speler van het jaar 1968 nog te kennen. Roem is inderdaad vergankelijk, en “de goede oude tijd” is ook al zo lang geleden.
Op een zondag in februari zie ik ook Roger Wernaers (71/72) en zijn charmante echtgenote Greet terug. Zijn zoon speelt met Turuka tegen Berkenhof.
En tijdens een turnfeest in de Nekker op 13 maart ontmoet ik Hans Carleer (77/78). Hij woonde 12 jaar in Arendonk, nu in Sint-Katelijne-Waver en komt nog elke woensdagavond met enkele kameraden (vooral oud-spelers uit provinciale ploegen) een balletje gooien in de Sporthal.
Het zijn allemaal aangename ontmoetingen en we denken met enige nostalgie terug aan het plezier dat we vroeger samen maakten. “Time is a thief”, die schitterende tijden komen nooit meer terug. 
20 april: overlijden van Bob Geuens, sedert vele jaren een goede kennis. Enkele dagen eerder rijdt hij onbegrijpelijkerwijs met zijn wagen in een Antwerps dok, maar wordt in extremis nog gered van de verdrinkingsdood ! Een eigenaardig voorval waarbij velen zich terecht vragen stellen.
Een paar dagen later overlijdt hij toch in een Antwerpse kliniek.
Als sportjournalist van “Het Laatste Nieuws”, fervent vrijetijdstennisser en basketfan trachtte hij onze sport steeds te promoten. Zijn artikels blonken uit door kennis en realisme, en de meeste spelers, zeker de Belgische, kende hij allemaal persoonlijk. Gedurende vele jaren gaf hij trouwens een jaarlijks Basketbaljaarboek uit. Na zijn pensioen neemt Rik Lamoral in “Het Laatste Nieuws” zijn taak over.
Om verder te gaan met het fanionteam: de strijd om een plaats in de play-offs is ongemeend spannend. Na de voorlaatste wedstrijd zijn Ninane en Houthalen al zeker 1e en 2e. Komen nog in
aanmerking: Neufchâteau (57p.), Houtem, Boom, Pitzemburg en Hasselt, alle met 55 punten.
De laatste speeldag is dus beslissend. Neufchâteau verliest op Ninane, Houtem, Boom en Pitzemburg winnen. De uitslagen van de onderlinge wedstrijden in de competitie zijn dus beslissend. Daar Pitzemburg tweemaal verloor tegen Boom en Houtem, valt het dus uit de boot.
Eindrangschikking: 1/ Ninane 74p., 2/ Houthalen 60p., 3/ Houtem 58p., 4/ Boom 58p.
5e en 6e, eveneens met 58 punten zijn Neufchâteau en Pitzemburg, maar zij komen niet in aanmerking voor de play-offs. Zonder tegenslag, kwetsuren en het voorval op Boom (zie hoger) waren we ongetwijfeld 2e of 3e geweest, maar dat zijn natuurlijk de klassieke vijgen na Pasen. Nu nog wachten op een nieuwe coach en we kunnen weeral aan een nieuw seizoen beginnen. Volgens het bestuur hebben alle gevraagde spelers besloten te blijven. Als Ivankovic dan weer de oude wordt, als Jan Hiel zijn schuttersgaven bevestigt en we gespaard blijven van kwetsuren en/of andere tegenslag, ziet de toekomst er niet zo slecht uit. Het is altijd maar “als”. Hoop doet leven.
Op 1 juni, na het verstrijken van de transferperiode, blijkt dat alle spelers van verleden seizoen blijven, bovenop komt de versterking Jan Hiel. Graag hadden we er nog een center bijgehad, maar ja, het moet betaalbaar blijven, daar heb ik alle begrip voor. Wie de nieuwe coach wordt, weten we al een tijdje: Danny Wouters (komt van Aartselaar). Ook Willy De Jonghe komt van Aartselaar als nieuwe manager. Hij was dat reeds tijdens het seizoen 2000-2001.
Laten we hopen op een succesvol 2005-2006!
Dames: 2e Landelijke B.
Trainer-coach: Piet Vankerckhoven.
Voorzitter: Rik Couwels.
In: Katrien Thielemans en Kelly Van Meerbeeck (Sint-Katelijne-Waver) en Ann Van Gyseghem (Ekeren).
Kern: Cindy Loos, Taïs Vleminckx, Katrien Thielemans, Hilde Rottiers, Anneleen Teck, Sara Rottenbourg, Tirsa Vleminckx, Shelby Baetens, Ingrid Van Rintel, Cindy Couwels, Kelly Van Meerbeeck en Ann Van Gyseghem.
Midden november geeft Piet zijn ontslag als coach van de 1e damesploeg. Dit gebeurt in alle sereniteit en na samenspraak met het bestuur. Ann Van Gyseghem, houder van een B-attest en studerend voor een A-licentie, neemt zijn taak over. Piet traint en coacht nog wel zijn dames-juniors.
Midden december houdt Ann Van Gyseghem het op haar beurt dan weer voor bekeken als trainer-coach. Hilde Rottiers valt even in en dan wil Piet Vankerckhoven de dames voorthelpen, maar daar komt niks van.
Eind januari wordt Paul De Belser coach (lees verder om het verhaal beter te begrijpen).
Na een verloren wedstrijd op Lokeren (17/04) is het definitief: de dames zakken naar
1e provinciale. De jonge ploeg boekt op het einde van het seizoen echter duidelijk progressie en dat belooft voor volgend jaar. Hopelijk kunnen ze vlug hun plaats in 2e landelijke innemen.
Zoals verleden seizoen wordt er in de sporthal ook recreatiebasket of beter gezegd veteranenbasket beoefend. De trainingen gebeuren op vrijdagavond. Een 15-tal kandidaten biedt zich aan, waaronder vijf dames en ook Kurt Mollekens! Er worden zelfs officiële wedstrijden gespeeld en ik verneem dat er gewonnen wordt. Proficiat. Mooi initiatief ook.
Pitzemburg B: Trainer-coach: Paul De Belser. Na de heenronde staan ze in 3e provinciale A aan de leiding met één verliesmatch, samen met Wilrijk en Luchtbal.
De coach wordt echter bedankt voor zijn diensten. Tijdens de wedstrijd tegen Houtem, waar zijn beide zonen spelen en waar Pitzemburg gaat verliezen, gebeuren er volgens coach Knops eigen-aardige dingen op taktisch gebied. Houtem schijnt al onze aanvalspatronen perfect te kennen en volgens onze spelers weten onze tegenstrevers dan ook precies hoe ze moeten anticiperen op al onze aanvallen. Als Paul De Belser dan ook nog zeer demonstratief voor Houtem supportert en Junior enkele verwensingen toeroept, na een schermutseling tussen Junior en een van zijn zonen, vragen enkele aanwezige bestuurslui zich af bij welke ploeg hij nu eigenlijk in dienst is.
Pitzemburg tekent ook voorbehoud aan wegens de vele problemen met de klok. Later wordt door de Bond beslist dat deze wedstrijd niet herspeelt wordt.
De nieuwe trainer-coach van Pitzemburg B wordt Paul Van Reeth (komt van Turuka).
Op zaterdag 9 april 2005 wint Pitzemburg B zijn voorlaatste wedstrijd van het seizoen tegen Edegem en is het mathematisch zeker kampioen. De lang verwachte promotie naar 2e provinciale is een feit.
Pitz. B stoot door tot de finale van de Beker van Antwerpen, maar op 7 mei in Westmalle verliest het deze finale tegen Kangoeroes met 103 – 99 (+30).
Eind januari 2005 is er dan een nieuwe damescoach. Het is … Paul De Belser, ex-coach van Pitzemburg B! Sorry, ik begrijp het ook allemaal niet goed meer, en ik niet alleen zo te horen.
Vrijdag 20 mei overlijdt op 69-jarige leeftijd Julien Van den Broeck. Hij had de dinsdag ervoor met zijn laatste krachten nog een bestuursvergadering bijgewoond. Deze verdienstelijke en eerder teruggetrokken man was onafgebroken bestuurslid sedert het begin van de jaren zestig. Eind jaren ’50 speelde hij in het reserventeam, later bij Excelsior Pitzemburg (zie 62-63).
2005-2006:  3e Nationale B.
Trainer-coach: Danny Wouters; assistent-coach: Raymond Van Eeckhout.
Voorzitter: Luc Verborgt ; kiné: Koen David;  manager: Willy De Jonghe.
Danny Wouters en Willy De Jonghe komen van Aartselaar zoals ik al eerder schreef. Willy De Jonghe was bovendien al manager tijdens  het seizoen 2000-2001.
Raymond Van Eeckhout is ook een oude bekende (Mechelaar). Hij is trainer-coach van onze dames tijdens het seizoen 1991-1992. De vorige vier seizoenen is hij trainer-coach van B.C.Opwijk en jeugdtrainer bij Pitzemburg.
Vasovic vertrekt naar Kangoeroes en Asier Bilbao is gestopt. We versterken ons met Jan Hiel, een forward van 2m, 31 jaar, maar dat hebben we al verteld.
Ploeg: Junior Martin, Bart Van Breedam, Stan Keppens, Mitchel Gorremans, Rory Claes,
Dalibor Ivankovic, Jan Hiel, Steve Oelbrandt, Stijn Buelens, Niels Maris (kadet).
Ook Boud Verborgt zal geregeld geselecteerd worden. Als we deze spelers stuk voor stuk elk apart beschouwen bezit Pitzemburg kwalitatief een van de beste ploegen van 3e nationale.
Aan coach Wouters om er een geheel van te maken en er uit te halen wat er in zit: geen eenvoudige opgave.
Net zoals verleden seizoen worden alle oefenwedstrijden gewonnen. Op 10/08: Boom-P.:67-68,
14/08: P.-Waregem (2e Nat.): 78-49; 25/08: Lummen-P.: 56-78, 04/09: P.-Excelsior Brussel: 85-70.
Beker van België: 20/08: Manage-P.: 66 (+15)-99, 28/08: P.-Zwevezele: 78-63(+5), vrijdag 02/09: Haneffe-P.: 69-98. Op dinsdag 20/09 is de volgende wedstrijd voor de BVB tegen Ninane zonder onze gekwetsten (zie verder) echter een onmogelijke opdracht: Ninane-P.: 85-79(+5).
Het is mij al opgevallen dat Ivankovic niet in zijn gewone doen is. Zijn knie is helemaal niet in orde. Ik heb zelf vele jaren aan sport gedaan, ben tweemaal aan de rechterknie geopereerd en ken de symptomen maar al te goed. Dali steunt te veel op zijn goede been, mist veerkracht, is onzeker en schuwt de duels. Wat ik vrees, wordt bewaarheid: tijdens de thuiswedstrijd tegen Hasselt op 18/09 verlaat hij nog maar eens gekwetst het terrein. Een kijkoperatie door dr. Kenis volgt op vrijdag 23/09. Diagnose: scheur in de meniscus en kruisband. Revalidatieperiode:  6 à 8 weken. Laten we maar hopen dat hij niet in een sukkelstraatje geraakt en dat hij opnieuw de Ivankovic van vroeger wordt.
Tijdens diezelfde wedstrijd trouwens verlaat ook Jan Hiel gekwetst het terrein. Wat eerst een kramp lijkt, blijkt later een spierscheur. Hij zal het vele weken kalm aan moeten doen:
wel lichtjes trainen (voornamelijk shots nemen) maar zeker geen wedstrijden spelen.
In het begin van het seizoen worden dan ook nog Stan Keppens en Rory Claes gekwetst!
Het houdt maar niet op.
Er wordt naar versterking gezocht:  Pieter Hemelaer, slechts 2m maar hij heeft wel een centeropleiding gehad. Wanneer hij wil tekenen, ontdekt men dat nog altijd aangesloten is bij
Meetjesland Eeklo. Dat gaat dus niet door.
Uiteindelijk wordt het Lars Gunnar Sonsteby, een Noor die ook reeds eerder meetrainde.
Hij is 35 jaar, 2m01, en center. Hij speelde vorig seizoen enkele wedstrijden bij het Noorse Kongsberg Penguins en was een vaste waarde bij de Noorse nationale ploeg. Hij heeft nu wel een opmerkelijk gebrek aan veerkracht, naar het schijnt een gevolg van een vroegere kniekwetsuur. Voor mij is hij zeker geen superspeler, maar iemand die we hopelijk toch goed zullen kunnen gebruiken. Het seizoen begint natuurlijk pas en we zullen wel zien in welke zin hij verder evolueert. We zullen hem krediet geven, maar finaal brengt hij er niet veel van terecht.   
Op zondag 30 oktober het wederoptreden van Jan Hiel tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Houthalen. Diezelfde dag vertelt  Dali me dat hij zich helemaaal fit voelt en zijn wederoptreden plant tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen Beringen op 13/11.
Maandag 31 oktober overlijdt Freddy Van Boxem op 61-jarige leeftijd na een slepende ziekte.
De vader van Paul was jarenlang een actief bestuurslid, een vriendelijk en positief iemand  op wie je altijd kon rekenen en voor wie geen moeite teveel was. Een groot verlies. We zullen hem missen.
Dali houdt woord: in de wedstrijd tegen Beringen op 13/11 (zeer moeizaam door onze jongens gewonnen met 83-80) komt hij weer binnen via de grote poort: in 31 minuten pakt hij 18 rebounds en scoort hij 21 punten!
Op 29 december overlijdt op 67-jarige leeftijd Julien Put, de bekende radiostem van Radio 2 en Omroep Brabant. Hij speelde vele jaren geleden in het reserventeam en ook bij Excelsior Pitzemburg. Verleden seizoen kwam hij verschillende malen onze 1e ploeg aanmoedigen, in het gezelschap van andere oud-Pitzemburgcoryfeeën als René Vandenbergh, Jan Bourguignon en Jean Willems.
Na de heenronde, eind december 2005 staan we er niet zo slecht voor. 1e staat Hasselt met 35p., 2e Neufchâteau 32p, en op de 3e plaats met 31p.: Pitzemburg, Kangoeroes en Houthalen.
Als Ivankovic zich in het begin van de thuiswedstrijd tegen Hasselt niet opnieuw had gekwetst, en als we op Neufchâteau, waar we verliezen met 3p., geen 15 (!) vrijworpen hadden gemist, dan hadden we die wedstrijd gewonnen en stonden we alleen aan de leiding. En toch heb ik geen goed gevoel. We missen duidelijk een dominerende echte center en het afstandshot laat het dikwijls afweten: je moet de scoutingrapporten maar eens lezen. Bijna al het scoren moet inside gebeuren en gaat toch zo moeizaam.
Misschien is er wel verbetering tijdens de terugronde die op 8 januari begint. Laten we optimistisch blijven. En: Neufchâteau en Kangoeroes moeten nog naar de Winketkaai komen!
Kangoeroes komt (12 maart) en wint: 76-78. Een late driepunter van een vrijgelaten en ongedekte Domen doet ons de das om. Nogmaals wordt er duidelijk wat ik beweer na het wegvallen van Bilbao (en wat iedereen weet): Pitzemburg heeft geen echte center. Ivankovic kan ondanks zijn inzet en goede wil met zijn 2m niet blijven rebounden tegen bv. een Tom Schellemans met zijn 2m08! 
Eindelijk: op zaterdag 8 april eindigt de normale competitie met een overwinning op Aywaille met 78-80. Ik was er niet bij, maar het moet de zoveelste zenuwslopende match geweest zijn die we in extremis toch nog winnen.
Al vroeg in de wedstrijd kwetst Dali zich weer aan de knie. Tijdens de opwarming van diezelfde wedstrijd (tegen Neufchâteau dus) trapt Stijn Buelens op een bal. Gevolg: een zware verstuiking.  Hij is eveneens out. Voor hoelang? Op de clubwebsite geeft men geen informatie aan de supporters, maar dat is een oud zeer.
Eindstand: we zijn 2e na Kangoeroes (70 punten, vier verlieswedstrijden), samen met Neufchâteau: beide clubs hebben  vijf verlieswedstrijden en 68 punten. Daar we postief staan tegen de Walen, hebben we wel het thuisvoordeel in de play-offs. Maar wat zonder Dali en Stijn!
Wat het seizoen 2005-2006 betreft: mijn vrienden supporters en ik kunnen niet begrijpen dat we nog 2e in de eindstand zijn na herhaalde wanvertoningen. Mooi basket krijgen we slechts af en toe te zien. Het spijt me echt dat ik zo negatief moet zijn, maar balverlies, bijwijlen ondermaats shot en het slecht omzetten van vrijworpen zijn schering en inslag. Gelukkig verdedigen we goed. 1830 punten tegen, dat is de beste verdediging na Houthalen (1823). Aanvallend zijn we slechts 7e, (2058p.), zelfs Haneffe, 9e in de eindstand, doet het beter (2196p.). Elke wedstrijd is knokken, wroeten en hard werken: alles moet inside gebeuren, en dat zonder center. Van Ivankovic wordt verwacht dat hij verdedigende en aanvallende rebounds pakt, en daarbij nog scoort ook. Blijkbaar vergeet men dat hij ook maar een mens is met een opgelapte knie.
De statistieken van de ganse ploeg over een volledig competitieseizoen: tweepunters: 31,58%, driepunters: 27,56%, insidepunten 48,82%, vrijworpen: 61,47%. Onze aanwinsten spelen met hoogten en laagten en “ancien” Junior blijkt soms nog altijd van onschatbare waarde.
Er is echter ook goed nieuws wat aanwinsten voor volgens seizoen betreft. Op de site van Inforbasket verschijnt het bericht dat Joost Van deVondel volgend seizoen naar Pitzemburg komt. Een forward van 1m92, 30 jaar, dit seizoen bij Okapi Aalstar (2e nat.). Ook Sven Veldeman zou erbij zijn, een forward van 1m92, 25 jaar, dit seizoen bij Waregem, eveneens 2e nat., en Guy Pluym. Die kennen we wel: de guard van Hasselt, 26 jaar, 1m80 en een meer dan degelijk shotter. Zijn broer Jan is spelverdeler bij Willebroek.
Via via verneem ik dat men nog aan het onderhandelen zou zijn met twee andere spelers, waaronder  eindelijk een echte center. Wel,  proficiat aan het bestuur, onze coaches, onze fundraiser(s) en manager.
In de eindronde moeten we dus tweemaal Neufchâteau verslaan, met thuisvoordeel, op papier een haalbare kaart.
Op naar de play-offs die beginnen op woensdag 12 april!
Die eerste wedstrijd thuis tegen Neufchâteau begint desastreus: veel balverlies en een laag shotpercentage zorgen ervoor dat we na 6 minuten 10 punten achter staan, na de 1e quarter nog 7.
Na het op punt stellen van de verdediging begint het beter te gaan. Rory Claes en Boud Verborgt integreren zich goed in de ploeg en spelen een knappe wedstrijd. Aan de rust leiden we zowaar met 42-33.
De 2e helft houden we alles onder controle, op 2 minuten voor affluiten staan we zelfs 21 punten voor: 77-56. Tijd voor enkele applausvervangingen: Niels Maris en Stuart Van Winghe mogen op het veld komen meegenieten. Eindstand: 77-62. Een opsteker voor de volgende wedstrijden.
Zondag 16 april (Pasen). Neufchâteau- Pitzemburg. Onze jongens staan bijna een ganse wedstrijd achter. Ruststand: 42-36. Ze komen meer en meer in de match en 6 seconden voor affluiten is de stand 67-68. Oelbrandt mist enkele seconden voor het einde twee vrijworpen en op de buzzer scoort Neufchâteau een lucky korf: 69-68. We waren op 2 seconden van 2e nationale!
Het shotgemiddelde is weer niet denderend: field goals: 22/65= 33,85%; driepunters: 3/16= 18,75%!
Vrijworpen deze keer heel goed: 21/29=72,41%
Woensdag 19 april de match van de waarheid! Beslissende derde wedstrijd thuis tegen Neufchâteau: domper op de feestvreugde: verlies met 68-74! Ik kan het niet beter weergeven dan het artikel in “Het Laatste Nieuws” van donderdag 20 april: “Een onkennelijk zwak Pitzemburg verloor de beslissende match…..” 3-punters: 6/22=27,27%; vrijworpen: 12/26= 46,15% plus daarbij een reeks totaal vermijdbare balverliezen. Hiel: 0 punten, Oelbrandt: 2 punten. Uitleg overbodig.
Goed dat onze onverslijtbare Junior nog 32 punten maakt, met op het einde enkele prachtige kamikazedriepunters. Deze houden het verschil nog enigszins binnen de perken.
In hetzelfde dagblad als hierboven, op datum van vrijdag 21 april een uitspraak van Louis Casteels, de coach van Kangoeroes die op de match aanwezig was: “Een verrassing…. Pitzemburg moet zowat zijn slechtste wedstrijd van de laatste 10 jaar gespeeld hebben en nog hadden ze een kans op de zege in de slotfase.”
Iedereen is het erover eens: Ivankovic is voorlopig onvervangbaar. Nogmaals in “Het Laatste Nieuws” van zaterdag 22 april: “De kniekwetsuur van Ivankovic zou zo erg niet zijn, de kruisband is niet gescheurd, enkel een verrekking. Een kijkoperatie volstaat…… revalidatie van 6 weken is voldoende om weer fit te zijn.” Wanneer hebben we een dergelijk verhaal nog gehoord?
Ondertussen vernemen we via de geschreven pers en Inforbasket de namen van onze laatste twee aanwinsten: Bram Boutsen (Dynamo Bertem, 2e landelijke, ex-Leuven),  21 jaar, center-forward van 1m98 en Glenn Coenaerts (gevormd bij Oostende, speler van eersteklasser Groot Leuven), beloftevolle center van 2m03 en slechts 20 jaar.
Dames:  1e Provinciale.
Trainer-caoch:  Paul De Belser; voorzitter: Rik Couwels.
Ploeg (kern+reserven): Ellen Faes, Taïs Vleminckx, Hilde Rottiers, Yentl De Wachter, Shelby
Baetens, Katrien Thielemans, Tirsa Vleminckx, Anke Pelgrims, Sara Rottenbourg, Cindy Couwels,
Anneleen Teck, Kelly Van Meerbeeck, Gitte Van Hoof, Valérie Geluykens, Zoé Meurrens en
Pom Verkouter.
Onze dames, nu een verdieping lager, doen het schitterend. De eerste zeven wedstrijden worden gewonnen. Na vervolgens twee nederlagen en dan terug drie overwinningen op rij wordt de heenronde afgesloten op de 1e plaats, samen met Blati en Mercurius. Alle drie met 31p.
Dat belooft nog spannend te worden!
De voorlaatste wedstrijd gaan onze dames winnen op Schelle: 42-62. Met deze overwinning zijn ze zeker kampioen en is de promotie naar 2e landelijke een feit. Hopelijk duurt hun verblijf in landelijke nu wat langer dan één seizoen. Alleszins een dikke proficiat voor de speelsters, coach Paul De Belser, damesvoorzitter Rik Couwels en de trouwe supporters!
Onze club (mannenafdeling) heeft een 1e ploeg, een B-ploeg, veteranen, maar vanaf dit seizoen is er nu ook Pitzemburg-C!  De bedoeling is een aantal juniors die dit jaar senior worden bij de club betrokken houden,  plus enkele spelers van de B-ploeg die daar weinig speelgelegenheid krijgen, plus enkele juniors,  plus enkele wat oudere spelers met ervaring om dat jonge geweld in goede banen te leiden.  Voorlopig is dat alleen Dimmy Parms die we nog kennen van de periode 90-94.
In 4e provinciale C doen ze het heel goed. Na 27 wedstrijden staan ze aan de leiding met 75 punten. 2e is Retie met 73 punten. Maar de laatste match moet de C naar … Retie. Wie wint is kampioen. Na  een spannende wedstrijd en verlengingen wordt het uiteindelijk 84-78 en dus een tweede plaats. Toch een dikke proficiat voor deze nieuwe ploeg! Tegen alle verwachtingen in moeten ze toch een testwedstrijd spelen:  zondag 28 mei tegen Fellows Ekeren, de 2e uit de B-reeks, en dit op het veld van Westmalle. De winnaar promoveert naar 3e provinciale. En onze C’-ers verliezen met 60-50!
Na de competitie eindigt de B-ploeg in 2e provinciale B op de 3e plaats met 68 punten. 1e is Schelle met 72 punten, 2e is Ekeren met eveneens 68 punten. In de halve finale van de play-offs wordt tweemaal gewonnen tegen Brasschaat. De finale (naar twee winnende matchen) wordt gespeeld tegen Blati (Tisselt) dat tweemaal won tegen Ekeren. (Niet verwarren met Fellows Ekeren, de tegenstrevers van onze C-ploeg). Dinsdag 30 mei: Pitz.-Blati: 77-64, donderdag 1 juni: Blati-Pitz.: 79-77, nadat ze op 4 minuten voor het eindsignaal nog 10 punten voorstaan. Zaterdag 3 juni dan op Blati: verlies met 80-70 en geen promotie.
Testwedstrijden en play-offs spelen zijn blijkbaar geen specialiteit van onze club.
Zaterdag 10 juni: jaarlijkse quiz. Zoals gewoonlijk zeer goed en verdienstelijk gemaakt en gepresenteerd door Jos Nys (Pitzemburg leeft). Er zijn 22 deelnemende ploegen, er is gewoon geen plaats om er meer toe te laten. Met een gelegenheidsploeg behalen we een 9e plaats. Met een tevreden gevoel gaan we huiswaarts; zeker voor herhaling vatbaar.
2006-2007:  3e Nationale A.
Trainer-coach: Danny Wouters; assistent-coach: Raymond Van Eeckhout.
Voorzitter: Luc Verborgt, kiné: Koen David, manager: Willy De Jonghe.
Verlaten de club: Jan Hiel (Oostkamp), Mitchel Gorremans (Sint-Jan), Stijn Buelens (Nieuw
Brabo), Sonsteby (?), Stan Keppens (Willebroek), Niels Maris (Boom).
Nieuw: Joost Van de Vondel (Okapi Aalstar), Glenn Coenaerts (Groot Leuven), Sven Veldeman
(Waregem), Guy Pluym (Hasselt), Bram Boutsen (Dynamo Bertem).
Ploeg: Dali Ivankovic, Van Breedam, Oelbrand, Junior Martin, Rory Claes, Van de Vondel, Glenn Coenaerts, Veldeman,  Guy Pluym, Bram Boutsen, Boud Verborgt, Stuart Van Winghe.
Het zal weer geen eenvoudig seizoen worden met zes Waalse en één Brusselse ploeg: Vaillante
Jupille, Avenir Jupille, Lambusart, Nijvel, Charleroi, Gembloux en Excelsior Brussel. Verder Aartselaar, Willebroek, Gistel, Oostkamp, Roeselare en Zwevezele!
Eerste training: dinsdag 1 augustus.
Van vrijdag 4 tot zondag 6 augustus is er een stage in Tongerloo. Er wordt daar ook een wedstrijd gespeeld tegen Ticino, eigelijk een scrimmage, tweemaal 20min, doorlopende klok zonder het bijhouden van de stand.
Zaterdag 12/08 is er de eerste oefenwedstrijd bij Gembo-3e Nat.B (met o.a. de versterkingen Ruelens, Sappenberghs en Domen). Het wordt een 73-64 nederlaag.
Donderdag 17/08: Ticino Merksem-Pitzemburg: 94-86. Hun aanwinst Kevin Heylen scoort zes driepunters. Had hij dat twee seizoenen geleden maar wat meer gedaan.
Zondag 20/08: Beker van België. Pitzemburg-BBC. Loyers(+5): 109-35! Commentaar overbodig.
De voorziene oefenwedstrijd van donderdag 24/08 op Lummen gaat niet door. Lummen belt af: ze geven als reden op dat ze verschillende gekwetste basisspelers moeten missen.
Zondag 26/08: BVB. Sint-Truiden (2e Nat.) – Pitzemburg (+5)
Onze jongens doen het heel goed, ruststand: 35-47. Na het derde quarter is het nog 57-60.
Het 4e quarter is er te veel aan, eindstand: 80-71. Alleszins een mooie prestatie tegen titelkandidaten in 2e nationale.
Donderdag 31/08: oefenwedstrijd op Scherpenheuvel: verlies met 82-74; een goede 1e helft, ruststand: 41-48 en een barslechte 2e helft.
De oefenmatch op Geel op zondag 03/09 wordt afgelast. In hun plaats komt Temse (3e Nat.B) naar Mechelen. Pitzemburg-Temse: 64-54.
Volgend weekend begint de competitie. De eerste wedstrijd is op Oostkamp, de nieuwe ploeg van Jan Hiel.
Onze nieuwe ploeg begint niet zo goed aan het seizoen: verlies op Oostkamp en een beschamende thuisnederlaag tegen Nivelles (50-83). Komt daarbij: nog maar eens het uitvallen van Ivankovic met knieproblemen en Oelbrand (elleboog). Ook Coenaerts, die wel meespeelt, is gekwetst aan de voet. Er wordt dan uitgekeken naar een center en Real Kitieu komt meetrainen.
Deze center 2.04m, 28 jaar, verleden seizoen bij Wevelgem laat een uitstekende indruk en vraagt bedenktijd. Spijtig genoeg kiest hij in extremis voor Colfontaine (2e nat.).
Training op dinsdag 17 oktober. Slecht nieuws: Dali die zich vrijdag op training al licht bezeerde aan de knie gaat thuis bij het uitvoeren van spierversterkende oefeningen helemaal door zijn knie en moet weeral geopereerd worden. Hij telefoneert met ploegmaats en laat ontgoocheld verstaan het basketbal helemaal voor bekeken te houden! Ik denk dat hij eindelijk beseft dat zijn knie nooit meer goed komt.
Onze center Coenaerts is ook nog altijd op de sukkel met een voetkwetsuur, hij speelt op zondag 15 oktober op Avenir Jupille slechts twee minuten mee. Oelbrand is ook nog voor enkele weken out. Er komt wel een Montenegrijn meetrainen: Borivoje Stanisic, forward-center van 2.04m, 36 jaar. Hij laat een uitstekende indruk en wil tekenen maar er zijn administratieve problemen: hij speelde dit seizoen reeds een maand voor Colfontaine. Na navraag blijkt dat hij alleen maar kan aangesloten worden mits het tekenen van een profcontract, en dat is uiteraard van het goede te veel.
Op dinsdag 22 oktober verschijnt dan op de site: “Algemeen secretaris Jan Van Der Sande, bevestigde ons vandaag dat Dali Ivankovic de club in kennis heeft gesteld van het feit dat hij om medische redenen stopt met de basketbalsport.” Zeer spijtig, maar niet onverwacht. Dali was een fijn mens die onze club onvergetelijke sportieve momenten heeft bezorgd. Een groot verlies.  Hopelijk zien we hem nog dikwijls terug in de Sporthal als supporter. In 2014 zie ik hem terug: hij is dan assistent-coach bij het nieuw opgerichte Vriendenhof C. Raymond Van Eeckhout is er head-coach. Het is een ploeg van voornamelijk iewat oudere ex-Pitzemburgers.
Dinsdag 14/11 woon ik een training bij. Er wordt slechts getraind met acht spelers want Veldeman, Boutsen, Van de Vondel en Coenaerts zijn gekwetst. Op donderdag 16/11 is er een oefenmatch tegen Dragons Gent, mee vooraan in de rangschikking in 2e nationale. Uitslag zonder onze gekwetsten: 50-100, en Gent speelt dan nog zonder Rotsaert … Op het einde van deze match loopt Bart Van Breedam een weliswaar kleine spierscheur op en zal waarschijnlijk een tijdje out zijn. Hoe is het mogelijk? Het is net of er een vloek op onze ploeg rust!
Eind oktober, begin november is er sprake van  een echte center, de Bulgaar Yanko Dzhukev,
maar wegens administratieve problemen loopt de zaak spaak. Op dinsdag  14 november traint er een Sloveen mee: Luka Stakic, een vleugelspeler van 1.97m, 26 jaar en reeds aan de slag in Slovenië, Polen, Servië en Italië. Hij laat een middelmatige indruk na. Weer geen center, maar met die resem gekwetsten kunnen we er best nog iemand bij hebben. In “Het Laatste Nieuws” lezen we dat hij drie wedstrijden zal meespelen (tot 17/12- einde van de heenronde) om daarna na evaluatie eventueel aangeworven te worden tot einde seizoen. Zijn eerste optreden zou op 3 december zijn op Drink Vaillante Jupille. Voor de thuiswedstrijd tegen  Zwevezele op zondag 26/11 wordt hij officieel voorgesteld aan het publiek. Op 20/12 lezen we in de Pers dat we van zijn diensten niet verder gebruik zullen maken. Terecht.
Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 december is het weeral kerstmarkt en tevens de laatste speeldag van de heenronde. Onze seniorenploegen hebben het al bij al niet slecht gedaan. De
jeugd trouwens ook niet.
Onze eerste ploeg staat 4e met 29 punten, acht gewonnen en vijf verloren wedstrijden, dit ondanks alle miserie met gekwetste spelers en het definitief uitvallen van Ivankovic. Iedereen is ervan overtuigd dat we met een complete fitte ploeg op de tweede plaats zouden hebben gestaan achter het ongenaakbare Nijvel. Er is nog de terugronde om het te bewijzen. Voorbeeld: onze nieuwe center Coenaerts speelt slechts vier van de 13 wedstrijden- en zat één wedstrijd op de bank, maar werd niet opgesteld- (66 minuten gespeeld-16 punten).
Na nieuwjaar zijn we eindelijk compleet, maar van de eerste vier wedstrijden worden er drie verloren! Op Nivelles met vier en op Brussels met met zeven punten. Tijdens beide wedstrijden staan we lang aan de leiding. We verliezen thuis tegen Charleroi; het laatste quarter worden er acht op 9 vrijworpen gemist! Ook de laatste wedstrijd van de heenronde op Willebroek wordt met twee punten verloren.
Sommige spelers en supporters wijten deze nederlagen aan een zeer betwistbare coaching. Niet helemaal onterecht naar mijn mening. Danny’s vervangingen (en niet-vervangingen) zijn soms inderdaad zeer onbegrijpelijk. De play-offs lijken verder af dan ooit.
Op dinsdag 3 januari wordt er niet getraind en moeten de spelers een na een bij Willy De Jonghe komen om de zaak te bespreken. Ik verneem uit goede bron dat het niet veel oplevert: slechts een paar spelers zeggen hun gedacht en de overigen zwijgen. Volgende competiewedstrijd tegen Avenir Jupille is op 11 februari en dan weten en zien we misschien meer.
Op zaterdag 17 februari mee naar Aartselaar geweest. Boutsen en Van de Vondel zijn nog altijd gekwetst. Daar heb ik iets unieks meegemaakt in mijn carrière als basketsupporter. Claes en Verborgt spelen al een hele tijd mee met de 1e ploeg. Iemand die het blijkbaar voor het zeggen heeft, besluit dat zij met Pitzemburg B een belangrijke wedstrijd op Lyra moeten meespelen.
Wat gebeurt er: Boud en Rory spelen in Aartselaar de  1e helft mee en moeten dan vlug met de wagen naar Lier om daar met B verder te spelen! Onvoorstelbaar, nog nooit meegemaakt.
Maandagmorgen 19/02 een groot artikel in “Het Laatste Nieuws”: “Maar is Pitzemburg nog wel
geïnteresseerd in de eindronde? Hoe kan je anders het vertrek verklaren van twee Pitzemburg-spelers die tijdens de rust naar Lier vertrokken voor de topper in tweede provinciale tussen Lyra en Pitzemburg B. Blijkbaar primeert voor Pitzemburg de titel in provinciale meer dan de play-offs in derde klasse.” Nu hoor je het ook eens van een ander. Een paar dagen geleden heeft een bestuurslid gezegd: “als we verliezen moeten we geen winstpremies betalen”, “de supporters dat zijn maar twee man een een paardenkop” en “van deze ploeg kan maar één speler mee in 2e nationale”.
Dat is eigenlijk de waarheid, maar zijn dergelijke uitspraken moreel wel te verantwoorden tegenover spelers, supporters, de vele mensen die zich tijdens hun vrije tijd belangloos inzetten om de club draaiende te houden (ik reken de jeugdwerking er bij) en ……… de sponsors ?
Op woensdag 20/12/2006 wordt Bart Van Breedam vader van een flinke dochter Flo.
Proficiat Bart en Evelien.
Vanaf dit seizoen is er ook een nieuwe webmaster: Rudy Uytterschaut. Hij zal het reilen en zeilen van onze club op de voet volgen en actuele info op de site zetten.
Op 15 januari verschijnt er op de site het bericht dat onze club van heden af steeds als Jako Pitzemburg geduid wordt. Jako wordt onze belangrijkste sponsor.
Donderdag 17 mei: (Hemelvaartsdag): Beker van Antwerpen. Heel veel volk, veel wedstrijden, veel ambiance, een vlekkeloze Pitzemburgorganisatie en onze Microben 1 en de Benjamins 1  veroveren de Beker! Proficiat!
Vrijdag 16 maart staat in “Het Laatste Nieuws” (wat ik via via eigenlijk al wist) dat vier nieuwe spelers al getekend zouden hebben voor volgend seizoen: van Boom komen Niels Maris (terugkeer van de verloren zoon), Daan Mampay, en Yannick De Decker. Van Aartselaar komt Yannick Corthals. Nog aanwinsten: Dieter Billet (Fleurus), en de oude bekende Sven Pottiez (Boom)
Van de diensten van Junior Martin zal men vanaf volgend seizoen geen gebruik meer maken.
Dat is een verrassing na zovele jaren trouwe dienst. Hij is als het ware (of hij was als het ware) de verpersoonlijking van de club. De nu 36-jarige Teofilo Junior Martin (°24/08/1970) kreeg zijn opleiding bij R.L.S. Mechelen Ter Biest (aansluiting op 9-jarige leeftijd), speelde vervolgens bij Racing, Skolb Houtem, Panters Vilvoorde, Pitzemburg, Technico Turnhout, BBC Ganshoren en BBC Lier. In het seizoen 94/95 sloot hij opnieuw bij ons aan en speelde 13 seizoenen (tot heden dus) ononderbroken in de basisvijf. In totaal, jeugdploegen meegerekend, speelde hij 24 jaar voor Pitzemburg! Hij heeft voor ons vele wedstrijden gewonnen, waarvan enkele in onvervalste Hitchcockstijl. We zullen hem heel erg missen. Nog een kandidaat voor de “Hall of Fame”. Voor het begin van zijn laatste wedstrijd (tegen Willebroek) wordt hij op passende wijze gevierd Als dank maakt hij 21 punten!
Begin mei verneem ik dat Berkenhof zijn nieuwe club wordt. We zullen hem dus in onze vertrouwde sporthal nog dikwijls bezig zien. Berkenhof trekt trouwens nog een center aan die we  kennen: Luc Willems. (zie 97/98 en volgende).
Op 24 maart vernemen we via de pers (wat we eigenlijk  al wisten) dat Van de Vondel volgend seizoen bij Falco Gent zal spelen. Het staat ook op Inforbasket. Daar lezen we bovendien dat Sven Veldeman en coach Wouters volgend seizoen onze kleuren blijven verdedigen, ook Van Breedam en Claes blijven. Dan zijn we rond.
Aartselaar werpt de handdoek in de ring: het speelt zijn vier laatste competitiewedstrijden niet meer wegens financiële problemen. Spijtig dat ze dat niet een paar weken eerder hebben gedaan.
Eind maart lezen we in de pers en op Inforbasket dat Steve Oelbrandt volgend seizoen bij De Pinte speelt. Pluym, Boutsen en Coenaerts gaan hun geluk beproeven in Scherpenheuvel dat promoveert naar 3e ingevolge de forfaits van Temse en Meetjesland.
Onze vriend Ivankovic, de man die nooit meer zou basketten, tekent bij Gembo! Hun coach, Ludo Faes, die we allen kennen, moet blijkbaar een oratorische crack zijn. Dali zal echter nooit meer spelen, zijn knieprobleem is te ernstig.
Op 1 april overlijdt op 86-jarige leeftijd Julia De Pauw, beter bekend als de echtgenote van Achiel Cautaert, gewezen sponsor (ACEM-zie 81-82) en moeder van Eddy  (in de 1e ploeg van 1963 tot 1974) en Erwin. Deze laatste had een korte carrière als basketscheidsrechter.
Onze club kan nog deelnemen aan de play-offs. Alles hang af van wat we zondag tegen Willebroek doen en wat de resultaten zijn van de andere play-off kandidaten. In dit verband een interessant artikel in het Laatste Nieuws van woensdag 18 april: “Ziet Pitzemburg af van deelname aan de play-offs?”. Eerst is het zo dat iedereen die deelneemt aan de eindronde zich beschikbaar moet stellen om te promoveren, dat schrikt veel ploegen af en het regent forfaits. Zeer kortelings is dat reglement gewijzigd: enkel de winnaar van de eindronde is verplicht te promoveren, de anderen mogen weigeren om te stijgen. Dan wordt het natuurlijk interessanter om aan de eindronde deel te nemen, alleszins tegen ploegen met veel supporters.
De laatste wedstrijd tegen Willebroek wordt verloren met vijf punten (76-81) na een zeer slechte wedstrijd en het missen van 16 vrijworpen! We eindigen dus op een 5e plaats (op 13, want Aartselaar is weggevallen) met 50 punten, 13 gewonnen en 11 verloren wedstrijden. Kampioen is Nijvel met 64 punten, Roeselare is laatste met 32 punten. We hebben natuurlijk veel pech gehad met gekwetste basisspelers. Alleen in de laatste maand konden we volledig aantreden.       
Volgens de laatst opgevangen berichten zouden Duva Gistel, Charleroi en Brussel niet deelnemen aan de play-offs. Pitzemburg krijgt de kans maar weigert.Volgens bestuursleden is de deelname niet interessant en volgend seizoen is er toch een gans andere ploeg. Daar kan ik inkomen. De vierde play-offploeg na Nijvel, Willebroek en Zwevezele zou Vaillante Jupille zijn, de 8e in de eindstand!
Uiteindelijk wint Nijvel de play-offs. Laatste match: 71-70 winst tegen Zwevezele na verlenging.
In de pers (19/05/07) lees ik dat niemand al weet wie er nu volgend seizoen in 2e en 3e zal spelen. Gent stijgt naar 1e nationale. Gilly houdt op te bestaan, want het fusioneert met Fleurus. Neufchâteau en De Pinte zakken naar 3e. Colfontaine staat op de rand van het bankroet en houdt het misschien definitief voor bekeken. Ook Willebroek aarzelt. Finaal verkiezen zij niet te promoveren. Zekere stijgers uit 3e zijn (tot hiertoe) Hasselt, Zwevezele en Nijvel. En de K.B.B.B. schijnt zich helemaal niet af te vragen waarom er in 2e en 3e nationale zo weinig ploegen een reeks hoger willen spelen.
Op 21 mei overlijdt op 82-jarige leeftijd Sooi Wouters. Hij was al geruime tijd ziek en wist dat hij de strijd niet kon winnen. Ik ken hem van in 1951 toen hij onderwijzer was van het 6e leerjaar in de Rijksmiddelbarejongensschool. Ik zat wel niet in zijn klas maar ik weet wel dat hij honderden van zijn leerlingen overtuigde om te gaan basketten. Hij begon zijn basketcarrière bij Lierse
van 1948 tot 1957 (speelde daar met Bob Geuens), komt dan naar Pitzemburg, zie Excelsior 62/63. Hij maakte naam als coach bij Pitzemburg, Gaat naar Racing in 1961, traint Fresh Air en Canter. Dan terug naar Racing, Dan assistent bij Bus Lier, traint twee seizoenen Bavi Vilvoorde, sticht RMS-ACEM en dan dan terug naar Racing.
Hij was speler, scheidsrechter in de lagere reeksen, drie jaar "docent" basketbal aan de VUB
en 5 jaar werzaam bij Bloso als verantwoordelijke "Basketbal" uiteraard. 
Hij was assistent-coach van de Nationale ploeg in 1963 en van 1974 tot 1979. Van 1970 tot 1978 bij de Nationale juniors en kadetten.
Hij had ook Bondsfuncties: secretaris van Nationale Propagandacommissie, Commissie Bekers van
België, Trainerscommissie, Commissie Nationale ploeg heren en dames, Nationaal Comitélid,
Mini-Basketbalbond en Schoolcommissie. Hij was ooit ook jeugdtrainer van jeugdploegen van Pitzemburg en Racing die in dezelfde reeks speelden! De "Sooi" kon dat allemaal. Hij wordt dan terug secrataris van onze club. In 1996 of 1997 ontvangt hij de Trofee voor Sportverdienste van de
Stad Mechelen. We mogen stellen dat hij jarenlang voor veel Mechelse clubs aan dienstbetoon gedaan heeft, en dat is zeer zacht uitgedrukt.
Zelden iemand gekend die zo voor zijn sport leefde, we zullen hem niet vlug vergeten.
Pitzemburg B verliest Cedric Bisevac (Haacht) en Tim Breemersch. Er wordt wel voor versterking gezorgd: Maarten Heremans en Koen Seberechts komen terug naar hun oude club (van Berkenhof) en de broers Tomlow komen van 1e provinciale Olcsa.
Na de heenronde staan ze aan de leiding samen met Herentals: allebei 25 punten.
De voorlaatste wedstrijd wordt thuis tegen Herentals gewonnen (87-55) en op zaterdag 14 april wordt de laatste match  gewonnen op Oxaco (63-93). Hiermee is Pitzemburg B 1e in zijn reeks en is de promotie naar 1e provinciale een feit.
Pitz.B: 1e met 58 punten, 18 gewonnen, vierverloren, laatste is Technico (34p.).
Volgens de pers zullen ze zich versterken met Wim Reynders (Sint-Katelijne-Waver) en Stijn Buelens, opnieuw bij onze club na een kort verblijf bij Nieuw Brabo.
Coach Paul Van Reeth verlaat ons via de grote poort, hij zou volgens de pers vervangen worden door Ronny Cobbaut.
Pitzemburg C:  3e prov.B: heenronde: 6e met 19 punten.
Eindstand : 5e op 13 met 50 punten, 13 matchen gewonnen, 11 verloren.
Kampioen is Turuka (70p.), laatste Ekeren (28p.)
Veteranen:  Inge Huysmans, Karin Holsters, Bea Corbeels, Filip Peeters, Eric Wybouw, Alain Noëz, Kurt Mollekens, Karl Vander Planken, Marc Holemans, Hugo Holemans, Dirk Van Steenwinkel, Eddy Goovaerts, Guido Volkaerts, Kenny Marchant, Tom Claerhout, Karin De Bels.
Zij spelen 11 wedstrijden, één gelijkspel, zes gewonnen en vier verloren. Ze eindigen 6e op 9.
De organisatie gebeurt via Sporcrea, mij onbekend. Trainingen en wedstrijden op vrijdagavond.
Dames:  2e Landelijke A.
Trainer-coach: Paul De Belser, voorzitter: Rik Couwels.
In principe dezelfde ploeg als verleden seizoen, aangevuld met Evelien Nys (Bonheiden).
Slechts 17 jaar en 1m86, zij is meteen de grootste van het team.
Na de heenronde staan zij in het midden van de rangschikking: 7e met 27 punten.
Zeven matchen gewonnen en zes verloren waarvan de laatste thuis met 1 punt.
Dat is wel wat beter dan twee seizoenen geleden!
Eindstand: 8e op 14 met 50 punten, 12 matchen gewonnen, 14 verloren. Proficiat.
Kampioen: Zolder (74p.), laatste: Hasselt (29p.)
Er wordt ook een 2e damesploeg opgericht die speelt in 3e provinciale.Ze zal geleid worden door Inge Huysmans.
Vanaf woensdag 22 november wordt zij op eigen vraag vervangen (door Marc Holemans).
Na de heenronde staan zij 5e met 25 punten.
Eindstand: 5e op 12 met 52 punten. 15 matchen gewonnen, zeven verloren. Eveneens proficiat!
Kampioen is Willebroek (62p.), laatste is Lyra (26p.)..
Eerste en tweede ploeg: Evelien Nys, Ellen Faes, Taïs Vleminckx, Hilde Rottiers, Yentl De
Wachter, Shelby Baetens, Katrien Thielemans, Tirsa Vleminckx, Anke Pelgrims, Sara Rottenbourg, Cindy Couwels, Anneleen Teck, Kelly Van Meerbeeck, Gitte Van Hoof, Valérie Geluykens, Zoé Meurrens, Rabia Gazzal,, Elke Verbruggen, Nina Van der Auwera, Anja Smets.
Op het einde van het seizoen is er nog heel wat te beleven: Maandag 21/05: clinic door Paul Vervaeck.
Veteranentornooi op 30/05, 31/05 en finale op vrijdag 01/06 om 21.15u met als afsluiter Bar Tropical.
Zondag 03 juni: seizoensafsluiter met BBQ.
Zaterdag 09 juni: jaarlijkse quiz, zoals altijd vakkundig gemaakt en gepresenteerd door Jos Nys.
Vrijdag 15 juni: in de cafetaria optreden van de muziekgroep “oude helden, nieuwe snaren”
ten voordele van de veteranen.
Woensdag 20 juni: clinic met Chris Elzey (USA), georganiseerd door de Belgian Coaches Association.
2007-2008:  3e Nationale A.
Trainer-coach: Danny Wouters; assistent- coach: Raymond Van Eeckhout.
Voorzitter: Luc Verborgt, kine: Koen David, manager: Willy De Jonghe.
Het bestuur mag ook wel eens vermeld worden: Luc Verborgt (voorzitter), Jaak Dewinter
(ondervoorzitter), Jan Van der Sande (secretaris), Jos Nys (verslaggever), Ludo Verdeyen
(penningmeester), Fons Wittocx (adjunct-penningmeester), Jan De Smet, Guy Hemeleers,
Gilbert Nossent en last but not least: Willy De Jonghe (manager).
De rol van assistent-coach mag wel eens belicht worden: hij leidt mee de trainingen, vervangt de head-coach in noodgevallen, praat mee in op de spelers, is complementair met de coach en is zijn klankbord, bepaalt mee de strategie en ziet in het heetst van de stijd soms dingen die de coach ontgaan.
Ook “Pitzemburg leeft” bestaat nog altijd (zie 98/99): leden: Rik Couwels, Karine De Roover, Jaak Dewinter, Kurt Geens, Jef Hofinger, Jan Van der Sande, Gilbert Nossent, Fons Wittocx, Guy Hemeleers, Jos Nys.
Ik heb eindelijk, eind juli, na vele jaren Fons Renders (zie 73/74 en volgende) teruggezien in Wenduine. Hij woont daar definitief sedert november 2006. We hebben uren gepraat over de “goede oude (Pitzemburg) tijd” en over  basketbal in ’t algemeen. Het was bijzonder aangenaam mijn oude vriend nog eens terug te zien. Ik zal hem daarna nog elk jaar eind juli terugzien in Wenduine want hij gaat daar elke dag biljarten in zijn stamcafé op de Grote Markt. In 2014 heb
ik hem gemist, volgens zijn biljartmakkers is hij al geruime tijd ernstig ziek. Begin augustus bel ik met hem en het schijnt beter te gaan alhoewel hij niet enthousiast klinkt.
Op zondag 2 september overlijdt op 86-jarige leeftijd Charles Eeckeleers. Voor de huidige generatie uiteraard een totaal onbekend iemand. Hij was wel tientallen jaren bestuurslid, secretaris en algemeen voorzitter (van 1982 tot 1990). Volgens mensen die het kunnen weten, was hij al bestuurslid in 1958! Vader van John (V) (63/64 en volgende) en grootvader van Geert (81/82  e.v.).
Hij was een vriendelijk en sportief man, een charmeur, bourgondiër, wijs en bekwaam met een rechtlijnige visie, een no-nonsenseaanpak , iemand met gezag en uitstraling. Hij stond altijd paraat, niet alleen voor de 1e ploeg, ook voor de jeugd en de dames. Geen enkele karwei was hem te veel.
Na de overdracht van zijn voorzitterschap aan Jean Vuegen in 1990 hield hij het voor bekeken, het was genoeg geweest. Na het overlijden van zoon John was hij een gebroken man. We hebben hem niet meer teruggezien, maar we zullen en moeten hem altijd terecht en oprecht blijven gedenken als een van die mensen die Pitzemburg groot gemaakt hebben.
Verlaten de club: Steve Oelbrandt (De Pinte), Pluym, Coenaerts en Boutsen (Scherpenheuvel),
Ivankovic (Gembo) en Van de Vondel (Falco).
Nieuw: we shoppen bij Boom: Niels Maris (terug), 18j., 1,93m, forward; Daan Mampaey, 22j, 1,97m, forward; Yannick De Decker, 21j., 1,90m guard en Sven Pottiez, 33j., 1,99m, center.
Van Aartselaar komt Yannick Corthals, 22j., 2,04m, forward/center en van Fleurus: Dieter Billet, 29j., 2,04m, center.
Kern 1e ploeg: Stuart Van Winge, Bart Van Breedam, Rory Claes, Boud Verborgt, Vincent Geluykens, Sven Veldeman, Niels Maris, Daan Mampaey, Yannick De Decker, Yannick Corthals, Dieter Billet en Sven Pottiez.
In onze reeks spelen bijna allemaal ploegen die we van vroeger kennen. Alleen Sombreffe, Esneux en Natoye zie ik niet direct zitten.
Ludo Verdeyen zegt me dat hij wegens familiale redenen  in de toekomst niet alle wedstrijden zal bijwonen. We zullen zijn scouting en wiskundige wedstrijdanalyses erg missen, want zo zien we met de correcte cijfers wat er goed en slecht was aan de wedstrijd. Zeer spijtig.
Tijdens het week-end van 4 augustus gaat de 1e ploeg op “retraite” in Oordegem en speelt ze een
eerste wedstrijd tegen het lager geklasseerde Ninove. Winst met 60-98.
Andere oefenwedstrijden en wedstrijden voor de Beker van België: zaterdag 11/08  Gembo-Pitz.:
79-74; zondag 12/08 Pitz.-Geel: 77-53; woensdag 15/08  Bertem-Pitz.: 64-77; zondag 19/08
Pitz.-Waregem: 56-61; donderdag 23/08 BVB Pitz.-Ninove(+10): 88-54; zondag 26/08: BVB
Pitz.-Tecino: 80-68; woensdag 29/08: Ticino-Pitz.: 64-70; zaterdag 01/09: BVB Latem/De Pinte-
Pitz.: 72-79; dinsdag 11/09: BVB Pitz.-Hasselt (2e. Nat): 83(+5)-91 na een spannende en relatief gelijkopgaande match. Ons bekeravontuur stopt hiermee. Geen heen- en terugwedstrijd tegen eersteklasser Charleroi. Spijtig, vooral financieel.
Op donderdag 30/08 is er de persvoorstelling van alle seniorenploegen.   
Na de heenronde staan we 4e met 29p., Vaillante Jupille, Laten/De Pinte en Willebroek hebben er 31! Acht wedstrijden gewonnen en vijf verloren. Onze nieuwe jonge ploeg doet het heel goed.
29/12/2007: oefenwedstrijd Pitzemburg-Melsele (1e Landel.) 85-57.
Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 december 2007: deelname aan de jaarlijkse kerstmarkt.
Nieuwe reglement voor het seizoen 2007-2008: de play-off-formule in derde nationale wordt aangepast. De kampioenen van beide reeksen na 26 speeldagen promoveren zeker naar tweede klasse. De nummers twee en drie van beide reeksen spelen kruisfinales en daarna de finale om een eventuele bijkomende stijger aan te duiden. Eigenlijk is dit maar maar rechtvaardig ook. Zie maar wat Sint-Jan overkwam seizoen 2003-2004.
Na de gewonnen thuiswedstrijd tegen Zolder (10e opeenvolgende overwinning,nog niet verloren in de terugronde) volstaat nog “één zege op nog drie te spelen wedstrijden om kampioen te worden.
Zaterdag 29 maart trekken we met gemengde gevoelens naar Latem-De Pinte, een van onze directe achtervolgers. We gaan met de bus, een resem supporters volgt met eigen wagen.
De eerste helft is niet denderend: 43-31! Onze jongens komen echter na de rust opgepept uit de kleedkamer en laten zien waarom we de beste verdediging van de reeks hebben. Na een formidabele 3e quarter (10-26!) hebben ze weer orde op zaken gezet. Ze gaan voort op hun elan, houden De Pinte volledig in de greep en vergroten stelselmatig hun voorsprong: eindstand 73-85!!,
11e opeenvolgende overwinning en promotie naar 2e klasse. De ontlading is groot, dolle vreugde bij spelers en supporters. Sven Pottiez knipt het net af als trofee, de champagne vloeit rijkelijk.
Dat er daarna tot in de zeer vroege uurtjes nog fel gevierd wordt in de Mechelse Sporthal, (en niet alleen daar), daar moet ik zeker geen tekening bij maken.
Alleszins een dikke proficiat aan onze jongens, de coach en de ganse entourage, onze manager en last but not least: de (weinige) trouwe supporters!
In “Het Laatste Nieuws” van maandag 31 maart staat een mooie foto van Sven Pottiez als hij gezeten op de ring het net afknipt. In datzelfde artikel, evenals in “De Gazet van Antwerpen”
van dinsdag 1 april staat dat we al een nieuwe versterking voor volgend seizoen zouden hebben: Dave Van den Brande (Boom) die al in onze ploeg speelde in de seizoenen 2002/2003 en 2003/2004.
Onze aanwinsten kennen we ook al: Maarten Van Gelder en Lennert Swaeb. Van Gelder komt van Leuven, wordt 25 jaar in juni, is een forward van 1.95m en Lennert Swaeb komt van GB Oostende/
Koekelare, speelde eerder bij Falco, 26 jaar, forward van 2m. Is topschutter in 1e landelijke met 23,4 punten gemiddeld. Onze manager heeft volgens kenners heel goed werk geleverd.
Spijtig dat Daan Mampaey en Yannick De Decker naar andere oorden moeten vertrekken.
Niet alleen zijn het zeer goede spelers, maar ook geweldig toffe mensen die verdiend mee verantwoordelijk zijn voor dit geweldig seizoen; ze zijn op één seizoen echte Pitzemburgers geworden en we weten dat ze ons met veel spijt verlaten. Maar we moeten ook aan de toekomst denken.
De laatste wedstrijd tegen Vaillante Jupille, 2e in de rangschikking en de ploeg waartegen we het laatst verloren is een echte demonstratiewedstrijd. Na de voorstelling van de spelers en de drie nieuwkomers beginnen onze jongens in een hels tempo. Na 10 minuten is het 34-16! Met propagandabasket verwent Pitzemburg zijn supporters: fast-breaks, driepunters (13), assists, block shots. Pottiez maakt het 100e punt met een tip-in. Het wordt uiteindelijk 101-67. Dat de stand niet hoger oploopt, komt door de vele verdiende applausvervangingen. Naar goede gewoonte snijdt Sven Pottiez het net van de ring, de champagne wordt bovengehaald en Willy De Jonghe gaat onder de douche. In de terugronde verliezen we geen enkele wedstrijd. 13 overwinningen op rij met de beste verdediging van de reeks: we krijgen gemiddeld slechts 66,11 punten tegen.
Totaal: 21x gewonnen, 5x verloren en 68 punten. 14e en laatste is Natoye (34p.), voorlaatste Sombreffe (40p.) Twee en drie in de rangschikking zijn Latem-De Pinte en Vaillante Jupille met 60 punten. We mogen zonder schroom schrijven dat we oververdiend kampioen zijn. Proficiat.
Opmerkelijk is de ontbolstering van een eigen jeugproduct: Niels Maris, die het zowaar tot basisspeler schopt. We merkten zijn kwaliteiten al op bij de jeugd. Bij de landelijke kadetten scoorde hij ooit per wedstrijd gemiddeld 24 p., pakte gemiddeld 13 rebounds en scoorde op 26 wedstrijden 20x een “double double”.
Op vraag van onze assistent-coach: de lijst van namen die men in de NBA aan onze spelers zou geven: Pottiez: Franchiseplayer; Veldeman: Go to Guy player; Corthals, Mampaey en Claes: Clutch Shooters; Van Breedam: Floorleader; Billet, De Decker en Maris: Supporting Cast.
Rekening houdend met alle parameters van de scouting is Sven Pottiez de MVP van seizoen
2007-2008..
Pitzemburg B:  1e Provinciale- coach: Ronny Cobbaut.
Nieuw: Wim Reynders (Katelijne) en Stijn Buelens, terug van Nieuw Brabo.
Kern: Maarten Hermans, Dave Verreth, Timothy Geets, Iwan Tomlow, Stephan Tomlow, Wim Rynders, Stijn Buelens, Boud Verborgt, Koen Seberechts, Matthias Marivoet en junior Nils Roggemans.
Heenronde: 7e met 25 punten: zes gewonnen en zeven verloren.
De ploeg haalt niet de verwachte resultaten en de coach mag het gelag betalen: Ronny Cobbaut wordt midden januari vervangen door Peter Verspecht.
Eindstand: een licht ontgoochelende 7e plaats op 14 met 48 punten, 11x gewonnen, 15x verloren.
Kampioen is Boom 2 met 64p., laatste Hulshout met 36p.
Pitzemburg C:   3e Provinciale A - coach: Jiri Nossent.
Spelers: Tom Goethals, Bruno Cobbaut, Jiri Nossent, Tom Dirckx, Dimmy Parms, Mick Van Den Wijngaert, Maarten Vercruysse, Robin Luyten, Joris Persy.
Heenronde: 12e met 19 p.; drie gewonnen en 10 verloren.
Eindstand:   11e op 14 met 46p. 10x gewonnen, 16x verloren.
1e is Bot Schilde (72p.), laatste Okido (36p.), voorlaatste Telstar (44p.)
Dames 1:  2e Landelijke A – coach: Paul De Belser, assistent-coach: Hilde Rottiers.
Out: Evelien Nys, Taïs Vleminckx (2e ploeg). In: Zenzi Coosemans (terug van Katelijne).
Kern: Anneleen Teck, Zenzi Coosemans, Sara Rottenbourg, Shelby Baetens, Katrien Thielemans, Tirsa Vleminckx, Valérie Geluykens, Cindy Couwels, Yentl Dewachter, Kelly Van Meerbeeck.
Heenronde: 13e en voorlaatste, 2 gewonnen en 11 verloren. Blijkbaar is de hoofdzakelijk West-Vlaamse reeks van dit seizoen veel sterker dan de Limburgse van vorig seizoen.
Eindstand: 13e en voorlaatste (degradatie naar 1e provinciale) met 38 p. 6x Gewonnen, 20x verloren.
Kampioen is Meetjesland Kaprijke (70p.), laatste Leynimmo Ceramico (34p.)
Dames 2:  2e Provinciale A – coach: Hilde Rottiers.
Normaal zouden ze in 3e Provinciale spelen, maar ze mochten van de VBL een reeks hoger gaan!
Speelsters: Ellen Faes, Mieke Dif, Julie Peeters, Gitte Van Hoof, Rabia Gazal, Nina Van der Auwera, Taïs Vleminckx, Inge Huysmans.
Ze doen het zeer goed in de heenronde: 2e met 25 punten, de eerste: Antigoon heeft 26 punten maar één wedstrijd meer gespeeld.
Eindstand: kampioen met 50 punten: 16x gewonnen, tweemaal verloren.
Probleem: volgend seizoen zijn er dus twee damesploegen van Pitzemburg in 1e Provinciale,
wat reglementair niet mag. Hoe we dit oplossen, zien we volgend seizoen wel.
Veteranen: coach: Alain Noëz.
Kern: Filip Peeters, Eric Wybouw, Karin Holsters, Alain Noëz, Bea Corbeels, Kurt Mollekens,
Karl Vander Planken, Marc Holemans, Hugo Holemans, Dirk Van Steenwinkel, Eddy Goovaerts,
Tom Claerhout, Stefan den Hartog, Kenneth Marchant, Guido Volkaerts.
Voorlopig geen rangschikking voor deze vrij chaotische reeks. Zij spelen en trainen de vrijdagavond. Er wordt gewonnen (zelfs eenmaal met century-score) en verloren, maar vooral veel plezier gemaakt. En dat is uiteindelijk de bedoeling.
Het is nog niet gedaan: op vrijdag 25 april: “Fiesta Tropical” georganiseerd door de damesafdeling.
Zaterdag 26 en zondag 27 april: jeugdtornooi; donderdag 1 mei de klassieke finales van de Beker van Antwerpen.
Hierin laat onze club zich positief opmerken, niet alleen door de perfecte organisatie van het tornooi, ook door de resultaten. Weliswaar verliezen de miniemen jongens van Nieuw Brabo met 64-86, maar de meisjes benjamins winnen de felbegeerde trofee met een 46-34 overwinning tegen Willebroek. Zij zijn ook al provinciaal kampioen. De kadetten jongens willen niet onderdoen: ze behalen een verdiende overwinning tegen Schoten met 73-55.  De benjamins 2: provinciaal kampioen. De pupillen zijn reekskampioen bij de miniemen en winnen de Beker van Vlaanderen bij de pupillen. Miniemen 2: winnaar van de Provinciale B-reeks.
Op zondag 11 mei winnen onze pupillen 1 van coach Troniseck het internationaal tornooi van
Esch (GH Luxemburg). In de finale verslaan ze Estudio Madrid. Een dikke proficiat aan onze coaches, begeleiders, supporters en alle medewerkers!
Op woensdag 21 mei wordt onze eerste ploeg officieel ontvangen op het stadhuis.
Zondag 25 mei: seizoenafsluiter met een BBQ met een record aantal deelnemers: 390!!
Alhoewel afgesloten … op vrijdag 13 juni richt “Pitzemburg leeft” de jaarlijkse “Grote Pitzemburg
Quiz” in. In juni zijn er dan ook nog de “Euro-vrijdagen” en vanaf augustus beginnen opnieuw de trainingen; de “die hards” hebben slechts één maand te tijd om van Pitzemburg Basket af te kicken!
Op woensdag 18 juni overlijdt op 81-jarige leeftijd Mariette Cautaert, echtgenote van Jos Wittocx, en moeder van bestuurslid Fons Wittocx. Zij was gedurende tientallen jaren een trouwe en actieve supporter van onze club.
2008-2009:   2e Nationale.
Trainer-coach: Danny Wouters; assistent-coach: Raymond Van Eeckhout.
Voorzitter: Luc Verborgt, kine: Koen David, manager: Willy De Jonghe.
Verlaten de club: Yannick De Decker en Daan Mampaey (beiden naar Ekeren), Boud Verborgt (Scherpenheuvel), en Stuart Van Winghe.
Aanwinsten noteerden we reeds eind vorig seizoen: Dave Van den Brande (terug van Boom-guard-1.89m), Maarten Van Gelder (Leuven-forward-1.94m), Lennert Swaeb (Koekelare-center 2.01m).
Kern 1e ploeg: Niels Maris, Bart Van Breedam, Dieter Billet, Rory Claes, Sven Veldeman,
Sven Pottiez, Yannick Corthals, Dave Van den Brande, Lennert Swaeb, Maarten Van Gelder.
Er zijn enkele “gewestelijke derby’s” in het verschiet: Sint-Jan, Boom en Kangoeroes, waar onze oud-speler en oud-coach Paul Vervaeck het nu voor ‘t zeggen heeft op de bank.. Ook Bree speelt mee: zij krijgen geen licentie voor 1e afdeling!
Het chalet heropent op vrijdag 1 augustus, van vrijdag 1/8 tot zondag 3/8 gaan onze jongens net als verleden seizoen op stageweekend naar het Blosodomein in Oordegem.
Dinsdag 5/8: eerste training in de Sporthal Winketlaai, oefenwedstrijden: woensdag 06/08 Baasrode-Pitz.: 51-85, zondag 10/08 Pitz.-De Pinte 65-58, zondag 17/08 Pitz.-Gembo 60-68, woensdag 20/08 Scherpenheuvel-Pitz.: 84-99, zondag 24/08 Geel-Pitz.: 56-80. Zaterdag 30/08 persvoorstelling van de 1e ploeg en entourage, receptie en dan Pitz.-Hasselt: 94-74(zonder Billet-gekwetst), zaterdag 06/09 Beker van België-Neufchâteau (+5)-Pitz. (zonder Billet): 68-65.
Op 30 september geeft Luc Verborgt zijn ontslag als voorzitter. Willy De Jonghe wil er dat mandaat ook nog bijnemen en na de bestuursvergadering van 14 oktober is hij de nieuwe voorzitter. Een terechte keuze.
In januari start Pitzemburg met een speciaal project: een G-basketploeg.
Kinderen en jongeren tussen 8 en 16 jaar met een verstandelijke handicap (type 1 en 2 BuO)
kunnen komen basketten. Initiatiefneemster is Inge Huysmans, die we hiermee hartelijk feliciteren.
Heenronde 1e ploeg: een enigszins onverhoopt resultaat: 6e met 27 punten, zevenmaal gewonnen, zesmaal verloren en er zat nog meer in. Maar iedereen (of toch bijna iedereen) is tevreden.
Officieel hebben we thuis nog niet verloren. Inderdaad, de verloren thuiswedstrijd tegen Bree winnen we voor de groene tafel omdat onze tegenstrevers een speler zonder licentie opstellen en de verloren thuiswedstrijd tegen Wevelgem telt niet mee, want deze ploeg wordt door de rechtbank bankroet verklaard en uit competitie genomen eind november.
In februari traint Derek Wright af en toe mee, een 22-jarige Amerikaanse point-guard.
Hij kwam voor een try-out naar Pepinster, maar werd niet weerhouden. Hij is niet van de grootsten, maar kan alleszins basketten. Hij wou graag bij ons komen, maar zonder profcontract kan dat niet.
In “Het Laatste Nieuws” van woensdag 18 maart verschijnen twee artikeltjes: - Billet is aan zijn laatste wedstrijden met Pitzemburg bezig.Wegens werk- en privéreden en
zet hij volgend seizoen een stap terug. Hij zal daarna nog verschillende seizoenen basketten: 1 jaar Scherpenheuvel verschillende seizoenen Willebroek en Vriendenhof C.
- Kevin Roelandts (Kangoeroes) volgend seizoen naar Pitzemburg, evenals Hannes Reichardt (vleugelspeler van Willebroek).
Op zaterdag 21/03 zag ik onze oud-speler John Eeckeleers (alias Jonh Reels) op Nederland 2
de wedstrijd ”Una Voce Particulare” winnen. Zie seizoen 82/83.
- Gelezen in “Het Laatste Nieuws” van 25 maart: Vast staat dat Van Breedam, Billet en Corthals de ploeg verlaten. In hetzelfde dagblad op vrijdag 27/03: Claes naar Ekeren, Corthals en Maris
naar Sint-Niklaas. Een hele leegloop, maar volgens voorzitter De Jonghe is er nog versterking op komst. En daar twijfelen we niet aan.
- We hebben een center: midden april sluit Real Kitieu aan, een Kameroener van 2m04 en een echte Afrikaanse Prins schijnt het. Hij trainde met ons reeds mee in het seizoen 2006-2007 maar verkoos toen Colfontaine. Hij speelde voor Boom, Colfontaine, Wevelgem en Essor Charleroi.
Op de valreep komen er ons nog twee centers vervoegen: Sherwin Demei, een Nederlander van 2m02, geboren op Curaçao. Hij speelde verleden seizoen bij Tureka, voordien in Nederland bij Bergen-op-Zoom. Ook verwelkomen we Yves De Preter, 2m05, product van de Oostendse basketschool, maar hij zal wegens kwetsuur wel even meetrainen maar nooit voor ons een officiële  wedstrijd spelen, zie 2009-2010.
- Er staan nog enkele bijzondere activiteiten op het programma: Beker van Antwerpen op
zaterdag 23 mei, dames-BBQ op zondag 24 mei en de Pitzemburgquiz op zaterdag 13 juni.
60 jaar Pitzemburg zal ook niet onopgemerkt voorbij gaan en ondertussen wordt er duchtig voortgewerkt aan de verbouwing van de VIP-ruimte.
Met een 55-89 overwinning op Charleroi (zondag 05/04/09) en het verlies van Falco zijn we zeker van de play-offs en vermijden we de play-downs. Eerste wordt Bree, 23 gewonnen, drie verloren, 71 punten. 2e is Sint-Jan met 64 p., laatste Nivelles met 34 p. Wij eindigen 8e met 11 gewonnen en 15 verloren wedstrijden, dus 48 punten. Evenveel als Charleroi, maar daar we tegen deze ploeg 2x wonnen staan we uiteraard positief.
Eén  wedstrijd wonnen we wel voor de groene tafel: in de eerste wedstrijd stelde Bree een niet-gerechtigd speler op. Al bij al was ons eerste seizoen in 2e afdeling een leerschool, maar toch een succes. We hadden vooraf willen tekenen voor een 8e plaats en de play-offs. En er zat meer in, mits een beetje maturiteit hadden we zeker drie wedstrijden meer kunnen winnen, ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de match op verplaatsing bij Carnières en Boom en thuis tegen Waregem. Maar dat is verleden tijd. Het is spijtig dat sommige spelers ons zullen verlaten, maar met de aangekondigde aanwinsten zullen we het hopelijk volgend jaar niet slechter doen.
Op woensdag 8 april beleven we een verrassing van formaat: 98-89 winst tegen Bree in de play-offs, en dat zonder Billet (rugkwetsuur) en Maris (spierscheur)!  Swaeb 29, Van Gelder 26 en Veldeman 24 punten. Een van de beste wedstrijden van onze club in jaren! De terugwedstrijd in Bree wordt verloren (zat. 11/04) met 90-68 en de play-offs zijn voorbij, wat enigszins te verwachten was. We houden er toch een geweldige thuisoverwinning aan over.
Raymond Van Eeckhout, onze assistent-coach, houdt het ganse seizoen nauwgezet de verrichtingen van onze spelers bij en komt tot de volgende cijfers. DE PLOEG: afwerking tweepunters: 53%, driepunters: 29%, vrijworpen: 60%, defensieve rebounds: gemiddeld 27, off.reb.: gem. 9, blocks: gem. 2,5, assists: gem. 9, intercepties: gem. 9, balverliezen: gem. 13.
INDIVIDUEEL: (Swaeb heeft twee wedstrijden minder gespeeld) beste 2p.-scorer: Van Gelder 60%, 3p.sc.: Veldeman 34%, vrijworpen: Van Gelder 76%,  topscorer: Swaeb-gemiddeld 16p.,
beste defensieve rebounder: Van Gelder 124 stuks, beste offens.reb.: Swaeb: 70, blocks: Swaeb: 23, beste assistgever: Van Gelder: 74, steals: Van den Brande: 43, meest balverlies: Swaeb: 68, meeste double double: Swaeb 5.
Rekening houdend met alle parameters is de MVP seizoen 2008-2009: Lennert Swaeb met 494 punten.  
De jeugd doet ook mee aan een groot internationaal jeugdtornooi in Wenen, de eerste week van de paasvakantie (06-11/04). De pupillen winnen, de benjamins verliezen de finale en de kadetten spelen kwartfinale. Prachtige resultaten. Een dikke proficiat aan spelers, Staf Poels, coaches, begeleiders en supporters.
Drie jeugdploegen winnen de Beker van Antwerpen: benjamins meisjes, benjamins jongens en pupillen jongens. De pupillen jongens met als coach Chris Troniseck leggen een merkwaardig parcours af: zij worden provinciaal kampioen, winnen de Beker van Vlaanderen en die van Antwerpen en, zoals eerder vermeld, winnen zij als eerste Belgische ploeg in hun reeks het Internationaal Tornooi in Wenen. Dat op zich is al fantastisch maar … zij boeken al deze resultaten zonder ook maar één verliesmatch!!
De BBQ op zondag 24 mei wordt een groot succes: veel deelnemers, ambiance, lekker eten en drinken en prachtig weer. In de  zaal worden de jeugdkampioenen gevierd.
Woensdagavond 27 mei: inhuldiging van het nieuwe en vernieuwde VIP-lokaal in aanwezigheid van enkele vooraanstaanden onder wie Koen Anciaux, schepen van Sport. We mogen stellen dat hij figuurlijk zijn schouders onder dit project gezet heeft. Prijskaartje: 210.000 euro. Alleen ontbreken er WC’s, maar deze komen er misschien nog wel. Alleszins toch: “Dank u stad Mechelen”.
Zaterdag 13 juni, laatste activiteit van het seizoen: de jaarlijkse Pitzemburgquiz (Pitzemburg leeft).
Zoals elk jaar wordt dit een groot succes onder de kundige leiding en organisatie van Jos Nys.
Tijdens de algemene vergadering van de raad van bestuur op 16 juni verwelkomen we drie nieuwe bestuursleden: Alain Croon, Jan De Mulder en Philippe Borremans.
Zoals verleden jaar is de Sporthal nog elke vrijdagavond in juni open: de euro-vrijdagen.
Pitzemburg B:  1e Provinciale – Coach Paul Van Reeth (terug van weggeweest).
Spelers: Maarten Heremans, Dave Verreth, Rory Claes, Nils Roggemans, Iwan Tomlow,
Wim Rynders, Jason Mommaerts (zoon van Yvette Geeraerts, zij speelde in de damesploeg van ’73 tot ’82) , Koen Seberechts, Stijn Buelens, Stephan Tomlow, Arne Marinus, Miguel Gonzalez.
Indien nodig: geregeld aangevuld met jeugdspelers. Dat geldt ook voor Pitz.C, Dames 1 en 2.
Heenronde: aan de leiding samen met Berkenhof en Olicsa A., elk met 33 punten.
10x gewonnen, 3x verloren. Het beloofd nog spannend te worden.
Eindstand: 2e, 20x gewonnen, zesmaal verloren, 66 punten.
Kampioen zijn onze sympathieke buren Berkenhof met 72p., slechts drie verliesmatchen en zij winnen tweemaal het Mechels derby.
Dan zijn er nog de play-offs om alsnog te promoveren. Op woensdag 22/04 winnen we met 65-95 op SobabeeA en op zaterdag 25/04 winnen we thuis tegen datzelfde Sobabee met 91-47.
Nu gaat het tegen Guco Lier dat na drie wedstrijden te sterk blijkt voor Olicsa.
Vrijdag 01/05 Guco Lier-PitzB.: 81-64, zondag 03/05 Pitz.B.-Guco 64-70. We zijn dus geen bijkomende promotiekandidaat voor 2e landelijke. Misschien maar goed ook, want na de wedstrijd
hoorde ik enkele supporters mijn eigen oordeel beamen: wat zouden we volgend seizoen met deze ploeg gaan doen in 2e landelijke en dan nog zonder Rory Claes? 2009-2010: schone leien en nieuwe griffels.
Pitzemburg C:  3e Provinciale B – coach: Jiri Nossent.
Spelers: Nicolas Van Hoeij, Tom Goethals, Robin Luyten, Nicolas Antonio, Tom Dirckx,
Joeri Borremans, Mick Vandenwijngaert, Bavo Anciaux, Mathias Marivoet, Jellis Leemans,
Toon Anciaux, Jeroen Den Herder, Ben Holemans, Jiri Nossent.
Heenronde: 8e met 27 punten, zevenmaal gewonnen, zesmaal verloren.
Eindstand: we blijven 8e met 14x gewonnen en 12x verloren en 54 punten.
Dames 1:  1e Provinciale – coach: Theo Mertens.
Speelsters: Tirsa Vleminckx, Yentl Dewachter, Katrien Thielemans, Kelly Van Meerbeeck,
Valérie Geluykens, Cindy Couwels, Shelby Baetens, Anneleen Teck, Sara Rottenbourg.
Zenzi Coosemans mag van de dokter niet meer basketten wegens een ernstige schouderkwetsuur.
Heenronde: aan de leiding met 35 punten, slechts twee wedstrijden verloren.
Eindstand: onbedreigd kampioen: 23x gewonnen en driemaal verloren, 72 punten.
Opnieuw naar 2e landelijke!!
Dames 2:   2e Provinciale – coach: Hilde Rottiers.
Ze waren verleden seizoen kampioen en mochten naar 1e Prov., maar bleven in 2e omdat twee damesploegen van Pitzemburg niet in dezelfde reeks mogen spelen.
Speelsters: Caroline Devynck, Isabeau Van Houdt, Tais Vleminckx, Nina Van der Auwera,
Julie Peeters, Gitte Van Hoof, Mieke Dif, Anke Pelgrims, Sara Rottenbourg, Inez Bleyenberg,
Katrien Hambrouck.
Heenronde: 6e met 34 punten, 10x gewonnen, viermaal verloren.
Eindstand: 4e met 76 punten, 23x gewonnen, zevenmaal verloren.
Veteranen:  coach: Alain Noëz.
Kern: Stefan den Hartog, Eddy Goovaerts, Hugo Holemans, Karin Holsters, Kenny Marchant,
Kurt Mollekens, Alain Noëz, Filip Peeters, Dirk Van Steenwinkel, Karl Vander Planken, Guido
Volkaerts, Eric Wybouw, Maarten Seghers, Daniël Spinnael, Bitau Kongolo, Dimmy Parms,
Ronny Claes, Xavier De Reymaeker, Bruno Cobbaut.
Resultaten en stand onbekend. Aan plezier echter geen gebrek, en dat is uiteindelijk de bedoeling.
2009-2010:  2e Nationale.
Trainer-coach: Danny Wouters, assistent-coach: Raymond Van Eeckhout.
Kiné: Koen David,  manager en voorzitter: Willy De Jonghe.
Het seizoen staat in het teken van Pitz 60, een comité dat de lijnen zal uitzetten om het 60-jarig bestaan van onze club te vieren en er ruchtbaarheid aan te geven.
Verlaten de club: Dieter Billet (Aarschot), Bart Van Breedam (Willebroek), Rory Claes (Ekeren),
Yannick Corthals en Niels Maris (Sint-Niklaas).
Komen naar Pitzemburg : Kevin Roelandts (Kangoeroes), Hannes Reichardt (Willebroek),
Yves De Preter (Westmalle)), Sherwin Demei (Turuka ‘90) en Real Kitieu (Charleroi).
Kern 1e ploeg: Kevin Roelandts, Lennert Swaeb, Hannes Reichardt, Yves De Preter, Maarten
Van Gelder, Dave Van den Brande, Sven Veldeman, Sven Pottiez, Sherwin Demei, Real Kitieu,
Jamie Geens.
Onze toekomstige tegenstrevers: Hasselt, Waregem, Zolder, Sint-Jan, Zwevezele, Nivelles, Vaillante Jupille, Fleurus, Excelsior Brussel, Essor Charleroi, Carnières, Bree, Kangoeroes-Boom.
Pitzemburg begint de competitie op zondag 13 september met een thuiswedstrijd tegen Zwevezele.
De Beker van België wordt nu gespeeld volgens een poulesysteem. Wij zitten in een reeks met Willebroek en Wevelgem. De wedstrijden van de eerste poule (heen- en terugmatchen) moeten gespeeld worden tussen 2 augustus en 16 september.
Vrijdag 31/07, 01 en 2/08: stage in het Blosodomein van Oordegem.
Dinsdag 4 augustus: eerste officiële training in de Sporthal.
Vanaf de derde week van augustus traint ook Yves Dupont mee (34j.-2m11), enkel en alleen om zijn conditie te onderhouden, want hij kreeg geen contractverlenging bij Antwerp Giants (1e Nat.).
Idem voor Lee Wouters. Ik vraag me echter af, samen met enkele andere Pitzemburgers, of het wel evident is: spelers laten meetrainen die een paar weken later in onze reeks bij de concurrentie gaan spelen.
Oefenwedstrijden: woensdag 05/08 Antwerp Giants2 (3e Nat)-Pitz.: 86-94; zondag 09/08 Pitz.- Condors Sint-Niklaas-(3e Nat.- met Corthals en Maris): 74-58; zondag 16/08 Pitz.-Excelsior Brussel (2e Nat.) 82-64; donderdag 03/09 Ekeren (met Rory Claes)-Pitz;: 67-71.
Beker van België: woensdag 12/08 Pitz.-TMCI Wevelgem (3e Nat.): 84-63; zaterdag 22/08
Pitz.-Willebroek (3e Nat.): 106-54; donderdag 27/08 Willebroek-Pitz.: 73-100; zondag 30/08
TMCI Wevelgem-Pitz.: 71-87; woensdag 24/09 Pitz.-Carnières: 73-62; dinsdag 20/10 1/8 finale:
Pitz.(+5)-Luik(1e Nat.): 64-99. En hier eindigt dan (zoals verwacht) onze bekercampagne.
Zaterdag 5 september organiseert de club een happening  ter gelegenheid van 60 jaar Pitzemburg Basket. Het begint met een wedstrijd van een noodploeg van Pitzemburg B (met verschillende juniors) tegen Berkenhof (zonder Verhavert). Twee seconden voor het einde zet Berkenhof een vrijworp om en wint met 66-67. Een goede wedstrijd van onze youngsters.
Na een toespraak van dhr. Koen Umans, secretaris-generaal van de Vlaamse Basketballiga, is er een uitgebreide voorstelling van alle jeugdploegen. Dan volgt de presentatie van het fanionteam
door dhr. Willy De Jonghe, onze voorzitter en sportief manager: eerst de technische staf en dan de spelers. Zeer origineel en onuitgegeven: elke speler betreedt het terrein aan de arm van een jonge schoonheid (van een modellenbureau) die een T-shirt of blouse draagt met hetzelfde rugnummer als de betrokken speler.
Om 20.15u is het tijd voor sport: de galawedstrijd Jako Pitzemburg-Leuven Bears (1e Nat.)
Onze jongens doen het schitterend. Aan de rust leiden ze zowaar met acht punten: 43-35.
Na het derde quarter is het 59-60. Maar dan is de veer gebroken. Onze helden zijn vermoeid en Leuven begint zijn lengte onder het bord goed uit te spelen. Uiteindelijk wint Leuven nog met
72-91. Deze score is eigenlijk geen weergave van de wedstrijd, maar dat is sport: de prijzen worden dikwijls op ‘t laatste uitgedeeld.
Iedereen is er nu wel van overtuigd dat we een goede ploeg hebben: we hebben ons duchtig versterkt. Hopelijk gaan we een succesvolle competitie tegemoet, maar de concurrentie is zwaar: elke ploeg heeft zich versterkt.
Tussen de quarters en tijdens de rust worden we vergast op een knap optreden van “The Romskippers”, een Mechelse “rope-skippers”-club met internationale bekendheid.
En in de VIP-room kunnen de genodigden en spelers zich te goed doen aan overvloedig eten en drinken.
Uiteraard zijn er ook enkele prominenten van de partij: burgemeester Somers, Koen Anciaux, Caroline Gennez, Karel Geys en Louis Tobback (als supporter van Leuven uiteraard).
Voorwaar een zeer geslaagde avond. De voorstelling van de damesploegen en heren B en C volgt later.
Zondag 20/09 werd er gespeeld op de fandag van Leuven Bears (1e Nat.). Ondanks het feit dat Swaeb, Veldeman en Pottiez uit voorzorg met lichte kwetsuren niet spelen, verliezen we eervol  met 76-65.
Op 4 oktober overlijdt op 61-jarige leeftijd Janine Janssens (de echtgenote van Yvo Van Hoeck).
Vanaf het seizoen 1965-1966 was zij gedurende twaalf jaar (tot en met ’76-’77) een onmisbare en spelbepalende basisspeelster in ons damesteam.
Zaterdag 24 oktober: Pitzemburg B-Lyra: 2’12” voor het einde bij een 84-62 stand, zware val van Miguel Gonzalez. Omstanders vrezen een gebroken nek. Hij wordt met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, maar mag zondag al naar huis. De wedstrijd wordt afgefloten en de score wordt behouden als eindstand.
Zondag 25 oktober: ganse dag rolstoelbasket in de Sporthal. De wedstrijd van de 1e ploeg begint om 17.30u. Voor de wedstrijd worden beide damesteams aan het publiek voorgesteld.
Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november: jaarlijks mosselfestijn in het Atheneum.
Op 18 november overlijdt op 89-jarige leeftijd Jenny Christiaens, weduwe van Charles Eeckeleers.
Moeder van John (V) en grootmoeder van Geert.
Eind november, op training, breekt Sven Pottiez een beentje in de rechtervoet. Het herstel en de revalidatie zal een hele tijd in beslag nemen.
Midden december: jaarlijkse deelname aan de Kerstmarkt.
Met een wedstrijd minder (Vaillante Jupille-Pitz. werd uitgesteld wegens te barre weersomstandigheden), hebben we het al bij al tamelijk goed gedaan. In een reeks waar iedereen tegen iedereen kan winnen staan we na de heenronde vijfde op 14 met 26 punten: zeven keer gewonnen, 5 maal verloren. Eerste staat Fleurus met 35 punten (slechts twee verliesmatchen),
laatste is Vaillante Jupille met 16 punten, zij wonnen slechts tweemaal.
Yves De Preter heeft nooit meegespeeld. Verleden seizoen speelde hij bij Westmalle. Daar kwetste hij zich aan de knie. Gevolg: operatie aan kruisbanden en kraakbeen. Hij kwam zich bij ons aanbieden en er werd met hem zelfs individueel getraind in juli en augustus en alles scheen goed te gaan. Maar eind augustus kwetste hij zich  opnieuw aan de knie. Na de nodige rust en kine hervatte hij de trainingen, maar het ging helemaal niet meer. Hij besloot definitief te stoppen met basketten. Zeer spijtig voor een jonge kerel van 22 jaar en 2,06m.
Op vrijdag 15 januari is er een “Winterhappening”, ingericht door de veteranen. Er is lekker eten, veel drank en veel ambiance. De winst is voor de jeugdwerking.
Op zondag 17 januari, tijdens de wedstrijd tegen Sint-Jan wordt Maarten Van Gelder door de tegenstrever zwaar aangepakt. Hij wordt met een zeer pijnlijke rechterknie naar de kleedkamer gedragen. En het is ernstig: de voorste kruisbanden en ligamenten zijn gescheurd. Een operatie volgt en  hij is out voor de rest van het seizoen.
De terugronde is een echte catastrofe. Er wordt geen enkele thuiswedstrijd gewonnen!! Op verplaatsing zegevieren we tweemaal: tegen Charleroi en  Jupille.
We laten ons opmerken door balverlies, slecht omzetten van vrijworpen en een slecht shotpercentage. Het toppunt daarvan gebeurt thuis tegen Jupille: 2 op 28 driepunters!
Tijdens de thuiswedstrijd tegen Sint-Jan staan we een goede 2 minuten voor affluiten nog 12 punten voor. En slagen erin nog met 2 punten te verliezen! En dat met zo’n geroutineerde ploeg. Ik (en ik niet alleen) ben nog nooit zo ontgoocheld geweest na een basketbalwedstrijd, en ik heb er al veel gezien, geloof me. De kwetsuren van Pottiez (eind november-januari), Swaeb, Veldeman en Pottiez (allen einde seizoen) en Van Gelder (begin januari-einde seizoen) kunnen slechts gedeeltelijk dienen als excuus.
En over de coaching is ook lang niet iedereen tevreden.
Finaal eindigen we 10e met 44 punten, 10 keer gewonnen, 14 keer verloren. Kampioen is Fleurus
Met 58 punten, tweede is Kangoeroes-Boom (KABO) met 56 punten. Laatste met 0 punten is Bree.
Eind maart gaven zij er de brui aan en een algemeen forfait werd uitgesproken. Voorlaatste is Jupille met 32 punten.
Ondertussen vernemen we in de maand maart al in de pers hoe de ploeg er volgend seizoen zal uit zien. Verlaten ons: Van den Brande, Reichardt, Roelandts, Kitieu, Swaeb en Demei.
Vervangers: Lee Wouters (1m81), Pieter Van Rillaer (1m98) en Witse Van Schil (1m88), alle drie van Sint-Jan. Verder Yves Dupont (2m11-Bree), Ward Leten (2m07-Kabo) en onze oude bekende Mitchell Gorremans (1m86-Nijvel). Een bladzijde wordt omgeslagen, laten we hopen dat volgend seizoen ons wat meer sportieve vreugde verschaft.
Alleszins wens ik toch het beste aan diegenen die andere oorden opzoeken. Dat zij bij hun nieuwe club succes boeken en meer basketgenot mogen smaken.
Ook wil ik eens (en voor altijd) de entourage van de eerste ploeg bedanken, mensen die onbaatzuchtig werken en nooit de publiciteit halen. Mensen (m/v) met verschillende functies: wedstrijdtafel, muziek, ploegvoorstelling, scouting, werken in de VIP-room, scheidsrechters en officiëlen ontvangen, waterdragers, webmaster, kaartjesknipper, kassa, de mensen in het cafetaria die ons voorzien van drank en eten en niet te vergeten de sympathieke Hetty die met de glimlach de vloer dweilt als er weer eens een speler gevallen is. Vergeet ik iemand, laat het mij weten, dat wordt onmiddellijk rechtgezet.
Onze assistent-coach, Raymond Van Eeckhout bezorgde me interessante statistieken.
Een samenvatting van de bijzonderste:
1/ per ploeg: tweepunters: 52%, driepunters: 37%, vrijworpen: 64%. Defensieve rebounds: gemiddeld 24, offensieve gemiddeld 11. Gescoord: gemiddeld 76 punten, laten scoren: 79.
Driemaal kregen we 100 p. tegen: Nijvel, Waregem en Kabo, driemaal scoorden we 99 punten:
Zwevezele, Jupille en Charleroi.
2/ individueel: Beste tweepuntscoorders: Swaeb en Kitieu: 61%. Beste driepuntshotter: Reichardt
36%. Beste vrijworpnemer: Roelandts: 77%. Topscorer is Swaeb met 360 p., gemiddeld 18.
Beste defensieve en offensieve rebounder is Real, hij zorgde ook voor 52 blocks!
Beste assistgever: Roelantds, 46 in totaal.
Rekening houdend met alle parameters is de MVP seizoen 2009-2010: Real Kitieu met 496 p.,
gevolgd door Swaeb met 411p. en Roelandts met 355p.
Het was als een donderslag bij heldere hemel toen we het overlijden van Junior Martin vernamen.
De 39-jarige Junior (°24/08/1970) besliste op zaterdag 24 april om zelf uit het leven te stappen.
Hij was vele jaren, tot en met seizoen 2006-2007 een van de betere basisspelers van onze ploeg.
Vele malen voerde hij Pitzemburg naar de overwinning, soms met de meest onwaarschijnlijke memorabele driepunters. Waar we nu staan hebben we voor een groot deel aan hem te danken.
Pitzemburg B:  1e Provinciale - Coach: Paul Van Reeth.
Spelers: Miguel Gonzalez, Dave Verreth, Iwan Tomlow, Stijn Buelens, Maarten Heremans, Wim Rynders, Geert Bauwens, Koen Seberechts, Nils Roggemans, Arne Marinus, Tom Vanloo.
Deze ploeg doet op de laatste speeldag van de heenronde een goede zaak. Na hun onverwacht verlies op Gembo gaan ze winnen bij titelkandidaat Ekeren en staan ze opnieuw aan de leiding met 37 punten, 12 maal gewonnen, één maal verloren. Tweede is dus Ekeren, eveneens met 37 punten. De terugronde belooft spannend te worden.
De terugronde is ook spannend. Pitzemburg  en Ekeren blijven steeds samen met evenveel punten.
De voorlaatste wedstrijd echter verliest onze club op Mercurius, na de ganse wedstrijd te hebben voorgestaan. Nu moet Pitzemburg thuis tegen Ekeren winnen om alsnog kampioen te worden. Geen eenvoudige opdracht, zeker nu ook Seberechts gekwetst is (evenals Marinus).
Zaterdag 17 april is het dan zover. Er zijn van beide ploegen heel wat supporters in de Sporthal en we zien een sportieve en spannende wedstrijd. Na de rust (32-32) slaan onze jongens in het derde kwart een kloof en Ekeren kan die niet meer goed maken. Eindstand: 77-66 en op naar 2e landelijke! Berkenhof kan na heel wat rekenwerk in tweede landelijke blijven en als we in dezelfde reeks ingedeeld worden is er volgend seizoen opnieuw een stadsderby!
Coach Van Reeth wil eindigen in schoonheid en gaat andere oorden opzoeken. Hij zal vervangen worden door Sven Holt.
Pitzemburg C:  3e Provinciale B – Coach: Chris Troniseck.
Spelers: Davy Geens, Jorn Leemans, Jellis Leemans, Nicolas Antonio, Uwe Hertsen, Simon Peeters,Koen Luyten, Koen Goovaerts, Greg Hemeleers, Jasper Van Asch.
De C -jongens doen het iets minder goed. na 14 wedstrijden staan ze negende met 24 punten; vijfmaal gewonnen en negen maal verloren. Coach Chris heeft nog werk.
Finaal: 11e plaats met 50 punten, 12x gewonnen en 14x verloren. Opmerkelijk: de zevende  in de eindstand heeft eveneens 50 punten-de onderlinge confrontaties maken het verschil.
Kampioen is Bornem B met 70 punten. Volgens de laatste berichten zou er volgend seizoen bij de C een nieuwe coach komen: Serge Vankerckhoven (heden jeugdcoach).
Veteranen:  Coach: Alain Noëz.
Kern: Filip Peeters, Eric Wybouw, Karin Holsters, Alain Noëz, Kurt Mollekens, Karl Van der Planken, Hugo Holemans, Dirk Van Steenwinkel, Eddy Goovaerts, Stefan den Hartog, Marchant Kenny, Claes Ronny, De Reymaeker Xavier, Kongolo Bitau, Parms Dimmy, Seghers Maarten, Spinnael Daniël, Tabchich Morad, Volkaerts Guido.
Een vriendenploeg die de vrijdagavond de Sporthal onveilig maakt. Zij weten wat feesten is, spelen soms al eens een basketbalwedstrijd, maar ambiance is altijd verzekerd. Houden zo!
Dames 1:  2e Landelijke A – Coach: Abel Bouziani.
Speelsters: Audry Goovaert, Anneleen Andries, Katrien Van Leugenhaege, Sara Rottenbourg,
Shelby Baetens, Kim Delbaen, Tirsa Vleminck, Valérie Geluykens, Shana Beterams, Cindy Couwels, Yentl Dewachter, Kelly Van Meerbeeck, Jen Van Houplines, Joke Van Nuffel en
Eveline (Evy) Troch.
Deze dames doen het ditmaal goed in 2e landelijke. Ze staan na de heenronde vijfde op 14 met acht gewonnen en vijf verloren wedstrijden. Eerste staat Hasselt met 34punten, laatste is Noorderwijk met 15 punten.
Uiteindelijk behaalt deze ploeg een verdienstelijke 6e plaats (op 14) met 56 punten, 15x gewonnen,
11x verloren. Eerste is Zonhoven met 67 punten. Er komt volgend seizoen ook een nieuwe coach: Raf Vervoort.
Dames 2:  2e Provinciale B – Coach: Hugo Holemans.
Speelsters: Katrien Hambrouck, Isabeau Van Houdt, Taïs Vleminckx,  Nina Van der Auwera,Caroline Devynck, Julie Peeters, Inez Bleyenbergh, Hanne Feskens, Ann Maes, Evelien Bartels, Nanouck Bajoit, Jana Van der Veken, Layla Aerts, Lise Feskens, Hannelore De Cramer, Cindy Schröder, Katinka Van Crombrugge, Shauni Verspecht.
In deze reeks is het klassement van de heenronde wat chaotisch. Sommige ploegen speelden 13 wedstrijden, anderen 14, 15 en zelfs 16 wedstrijden! Onze meisjes staan met 14 wedstrijden op een verdienstelijke vierde plaats. 12 maal gewonnen, tweemaal verloren betekent 38 punten.
Zij sluiten het seizoen af op een prachtige tweede plaats met 76 punten; 24x gewonnen en slechts 4 verliesmatchen. Een welgemeend proficiat, ook voor coach Holemans die ook volgend seizoen aan het roer blijft. Brasschaat is kampioen met 82 punten.
Zondag 25 april speelden de dames 2 een testwedstrijd tegen Campina Dessel-Retie met als inzet een eventuele overgang naar 1e provinciale. Zij wonnen die wedstrijd glansrijk en de kans op promotie bestaat. Naar het schijnt gaan er een aantal clubs in tweede landelijke en eerste provinciale stoppen of fusioneren. Maandag 25/4 al vertelde coach Holemans me dat de promovering een feit is.
Er staan nog wat activiteiten op het programma: veel jeugdwedstrijden, de finales van de Beker van Antwerpen op donderdag 13 mei (OLH Hemelvaart), de jaarlijkse Barbecue op zondag
16 mei, met een optreden van de coverband “Grey and Green” en de jaarlijkse quiz, dit jaar op zaterdag 5  juni. 
De Beker van Antwerpen was zoals gewoonlijk een groot succes. Heel veel volk, veel ambiance en veel spannende wedstrijden. Onze miniemen jongens maakten het plaatje kompleet. Zij waren reeds reekskampioen, kampioen van Vlaanderen, kampioen van België, wonnen de Beker van Vlaanderen  en nu de Beker van Antwerpen na een overwinning tegen Geel. Een welgemeend proficiat aan de spelers en hun trainer-coach: Ronny Cobbaut. Ze werden voor deze prestaties op het Stadhuis ontvangen op woensdag 19/05.
Ook de meisjes benjamins veroverden de BvA:  trainer-coach: Staf Poels. Eveneens een dikke proficiat.
Op de barbecue was er blijkbaar wat minder volk dan andere jaren, maar we mogen toch van een succes spreken. Lekker eten en drinken en een optreden van de band “Grey and Green”, met als zangeres en guitariste Evy Troch, speelster bij de dames 1.
In de zaal is er een wedstrijd van de G-ploeg en onze fameuze miniemen jongens worden op passende wijze gevierd.
Volgend seizoen zal Wim Cluytens jeugdcoördinator worden. Staf Poels wenst die taak over te laten maar zal nog wel een jeugdploeg trainen. Het mandaat van Wim zal echter van zeer korte duur zijn.
De Vlaamse Trainersschool (Bloso) richt in het chalet ook initiatiecursussen in voor toekomstige trainers. Onder de cursisten: Sven Veldeman en Kevin Roelandts. Algemene leiding: Wim Cluytens, die ook voorzitter is van de BBCA: Belgian Basketbal Coaches Association.
Op dinsdag 18/05 kwam onze ploeg voor volgend seizoen reeds samen in de Sporthal om kennis te maken en een lichte training te volgen.
Traditiegetrouw zijn er in juni (en reeds vanaf 28 mei) de “euro-vrijdagen”. De dames maken van die gelegenheid gebruik om cava en scampi’s aan te bieden aan democratische prijzen. En ze zijn lekker, ik kan er van meespreken.
Coach Danny Wouters geeft zijn ontslag. Hij wordt assistent-coach bij Leuven (1e Nat.). met een profcontract van drie jaar.
Hij wordt vervangen door Tom Poppe, die verleden seizoen met zijn ploeg Zwevezele kampioen werd in 2e Nationale!
De thuiswedstrijden van onze eerste ploeg zouden vanaf volgend seizoen beginnen om 15u.
Het naar mijn mening laatste officiële evenement van onze club was op zaterdag 5 juni de jaarlijkse quiz. Ditmaal onder de kundige leiding van jeugdcoach Wilfried Van Hooste.
Slechts 15 ploegen namen deel en winnaar was de ploeg “Incognito”.
Op 1 juli overlijdt Louis Sleeckx, officieel Jan Sleeckx, de echtgenoot van Jeanneke die eigelijk als voornaam Maria heeft!
Zij leerden Pitzemburg kennen in de periode toen ze naast het Pitske woonden en werden zeer trouwe supporters. Ondanks het feit dat hij zeer slecht te been was ging hij verleden seizoen nog regelmatig mee op verplaatsing. Weeral een trouwe Pitzemburger die we zullen missen.
2010-2011:  2e Nationale
Trainer-coach: Tom Poppe (Zwevezele); assistent-coach: Raymond Van Eeckhout Kiné: Koen David, manager en voorzitter: Willy De Jonghe
Verlaten ons: Van den Brande (Bornem), Kitieu (Bornem), Roelandts (Fleurus), Swaeb (Excelsior Brussel), Reichardt en Demei.
Nieuwe spelers: Lee Wouters (1m81-Sint-Jan), Pieter Van Rillaer (1m98-Sint-Jan), Witse Van Schil (1m88-Sint-Jan), Yves Dupont (2m11-Bree), Ward Leten (2m07- Kabo), Mitch Gorremans (1m86-Nijvel).
Ploeg: Maarten Van Gelder, Sven Veldeman, Sven Pottiez, Lee Wouters, Pieter Van Rillaer, Witse Van Schil, Yves Dupont, Ward Leten en Mitch Gorremans, aangevuld met jeugdspelers.
Voor de Beker van België zijn we ingedeeld in een eerste poule met Esneux en Quaregnon. Idem als verleden seizoen: iedereen speelt heen- en terugwedstrijd tegen mekaar. De winnaar speelt dan verder tegen een andere poulewinaar en bij winst tegen een eersteklasser.
Voorlopig programma: eerste training zondag 1 augustus 10-13u.
Zaterdag 07/08: Pitzemburg-Amerikaanse selectie.
Oefenwedstrijden:  Soba (3e Nat.)-Pitz. Woensdag 11/08 te 20u., zondag 22/08 Pitz.-De Pinte
te 15u., vrijdag 27/08 Antwerp Giants (3e Nat.)- Pitz. Te 21u., zondag 29/08: Erembodegem (3e Nat.)- Pitz. 16u. Deze lijst is niet definitief en kan nog altijd gewijzigd worden.
De competitie begint op zaterdag 11 september met een uitwedstrijd: Zwevezele-Pitzemburg, de nieuwe coach tegen zijn  gewezen ploeg.
Midden augustus kwetst Pottiez zich aan de knie en zal geruime tijd out zijn. Hij speelt voor de eerste keer terug mee op KaBo (zaterdag 25 september). Begin september op training kwetst Maarten Van Gelder zich ernstig aan de enkel; verdict:  weken out. Hij zal wederoptreden in Luik (zaterdag 9 oktober). Gevolg: onze eerste competitiewedstrijd op Zwevezele starten we met slechts zeven basisspelers en verliezen uiteindelijk met 1 punt (64-63).
Oefenwedstrijden: zaterdag 07/08: Pitz.-Global Sports USA:95-70, 11/08:Soba-Pitz.: 40-69,
27/08: Antwerp Giants (3e Nat.)-Pitz.: 56-98, 29/08: Erembodegem (3e Nat.)-Pitz.: 53-71.
Woensdag 18/08: fotoshoot in “De Jachthoorn” in Kontich.
Beker van België:  15/08: Pitz.-Esneux: 108-54 (kniekwetsuur Pottiez); 19/08: Quaregnon-Pitz.: 50-86; 02/09: Esneux-Pitz.: 63-92; 04/09: Pitz.-Quaregnon: 101-54. Voor deze wedstrijd was er de persvoorsteling. Donderdag 16/09: Pitz.-Zwevezele: 53-56!.Meteen het einde van ons jaarlijks bekeravontuur.
Vrijdag 17/09: Op de clubsite staat dat Wim Cluytens jeugdcoördinator af is. Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden. Het wordt Tom Van Loo, ook actief bij Pitzemburg B.
Zaterdag 30 en zondag 31 oktober: jaarlijks mosselfeest. Een groot succes, met dank aan de vele vrijwilligers. Spijtig dat we geen enkele speler van de 1e ploeg gezien hebben.
Begin november: Ward Leten gekwetst: liesblessure en verschillende weken out.
Donderdag 18 november: in het cafetaria opnamen voor een VTM-spel “Binnen de Minuut”.
Een ludiek behendigheidsspelletje. Voor de training doen enkele spelers van het fanionteam er aan mee.
Aan de Kerstmarkt doen we niet mee daar we een verschrikkelijk slechte plaats toegewezen krijgen. Op de Grote Markt worden andere evenementen ingericht. Later zullen we hieraan niet meer deelnemen.
Heenronde: Wegens het slechte weer een basketbalvrij weekend op 4 en 5 december, zodat er slechts  12 wedstrijden in aanmerking komen.
Het seizoen begint niet al te best en de reden is niet ver te zoeken: 6 nieuwe spelers, een nieuwe coach en te gemakkelijke beker- en oefenwedstrijden. Daarbij twee gekwetsten: Van Gelder en Pottiez. Gevolg: verlies op Zwevezele met 1 punt, een nipte thuisoverwinning tegen Sint Jan (49-48!!), verlies bij KaBo.
Dan beginnen de automatismen te komen en lukken we acht overwinningen na mekaar. De thuiswedstrijd tegen Excelsior Brussel wordt uitgesteld (4/12) en op Fleurus (achteraan in de rangschikking) gaan we de boot in. Een gemotiveerde ex-Pitzemburger (Kevin Roelandts) maakt daar een dikke twintiger. Had hij dat verleden seizoen maar meer gedaan.
Alles bij mekaar genomen en heel goede heenronde: 2e plaats met 30 punten. De leider is KaBo met 31 punten. Voor de verlieswedstrijd op Fleurus stonden we zelfs op de eerste plaats.
9x gewonnen, 3 verliesmatchen. Als we de lijn kunnen doortrekken behoren de play-offs zeker tot de mogelijkheden.
Alleszins hebben we de beste verdediging van de reeks: op 12 wedstrijden hebben we 841 punten gescoord (gemiddeld 70) en er slechts 757 binnen gekregen; gemiddeld 63.
Dinsdag 21 december: oefenwedstrijd tegen Sint-Niklaas (met Maris en Corthals): 80-53.
Donderdag 30 december: oefenwedstrijd tegen De Pinte (in Ronse). 76-56 gewonnen, zonder Dupont, Wouters en Pottiez, met Arno Mollekens.
Op dinsdag 1 februari laat coach Tom Poppe weten dat hij aan het einde van het seizoen de club verlaat. “Een verschil in visie over de samenstelling van de ploeg voor volgend seizoen lag aan de basis van mijn beslissing”. Dit is een tekst die verschijnt in “Het Laatste Nieuws”van 2 februari.
Donderdag 3 februari laat onze voorzitter, eveneens in “Het laatste Nieuws”, weten dat er nog niet onderhandeld is over de ploeg voor volgend seizoen. Te volgen.
Woensdag 16/02 verschijnt dan in de pers dat we een nieuwe coach vastgelegd hebben voor volgend seizoen: Kris De Pauw. Op het ogenblik bij Erembodegem, eerder coach van Leuven
(1e Nat.), met Damme kampioen in 2e Nationale en verschillende succesvolle jaren bij Waregem.
Iemand met blijkbaar veel ondervinding, onze voorzitter heeft blijkbaar zijn huiswerk goed gemaakt.
Ondertussen weten we ook dat de sympathieke Sven Pottiez ons zal verlaten na dit seizoen.
Hij zal zijn carrière verder zetten bij Willebroek, die sinds hun laatst gewonnen wedstrijd van zaterdag 19/03 kampioen zijn in 1e Landelijke. Volgend seizoen hebben die een ploeg bestaande uit ex-Pitzemburgers: Van Breedam, Billet, Mampaey, Pottiez en Corthals.
Op woensdag 23 maart was er de belangrijke uitgestelde wedstrijd tegen Zwevezele. Mede dank zij Sam Hemeleers die zich liet opmerken door een assist, een rebound en 3 op 3 driepunters liepen we 15 punten uit. Dan, na vervangingen waren we een hele tijd scoorloos en Zwevezele naderde stilaan om uiteindelijk te winnen met 63-68. In de rangschikking staan zij nu derde en wij vierde. De twee resterende wedstrijden zullen het er niet eenvoudiger opmaken om bij de eerste vier te eindigen: thuis tegen Charleroi en als laatste wedstrijd de verplaatsing naar Brussels. Temeer daar we nog altijd Van Schil moeten missen met een voetkwetsuur en in de wedstrijd tegen Zwevezele brak Van Rillaer zijn pols (waarschijnlijk out tot einde seizoen) en Dupont zijn neus! Het zit echt niet mee.
Na de reguliere competitie eindigen we verdiend 3e. We winnen 18 wedstrijden en verliezen er 8.
We scoren 1819 punten (gemiddeld 70-eigenlijk 69,96) en laten er 1703 maken, gemiddeld 65,50 en hiermee hebben we de beste verdediging van 2e Nationale!
Kampioen is KaBo met 70 punten, 2e is Sint Jan met 64 punten. Veertiende en laatste eindigt
Carnières met 40 punten en voorlaatste is Oostkamp met 42 punten.
Onmiddellijk hierna beginnen de play-offs volgens het “best-of-three” systeem. Dinsdag 12 april:
Waregem-Pitz. 78-76, vrijdag 15/04: Pitz.-Waregem 83-74 en zondag 17/04: Pitz.-Waregem:
75-66. Onze volgende tegenstreven is Essor Charleroi. Die wonnen thuis tegen Sint Jan en gingen tot eenieders verbazing op Sint Jan winnen.
Woensdag 20/04: Essor Charleroi-Pitz.: 82-76. Vrijdag 22/04: Pitz.-Essor Charleroi: 68-64.
Zondag 24/04 (Pasen en Philippe Gilbert wint L-B-L): Pitz.-Essor Charleroi: 68-84 en Charleroi speelt de finale van de play-offs tegen KaBo. Enig excuus: onze spelers zijn moe want we moeten het doen met zijn achten: sedert maart is Pieter Van Rillaer out met een gebroken hand en enkele jeugdspelers die na vele jaren opleiding klaar waren voor de 1e ploeg besluiten volgend seizoen bij Kabo te spelen. Iemand die het blijkbaar zo nauw niet neemt met beroepsdeontologie heeft dat voor mekaar gekregen. Zij mogen dan ook voor de rest van het seizoen terecht alleen nog jeugdwedstrijden spelen.
Uiteindelijk wint KaBo de play-offs en is algemeen kampioen, Charleroi is tweede en wij eindigen derde.
Ondertussen vernemen we dat ook Mitch Gorremans ons gaat verlaten. Hij gaat naar Fleurus, in de voetsporen van Tom Poppe. Ons bestuur en onze voorzitter kennende zullen we vlug over een
gelijkwaardige vervanger beschikken. Alhoewel, hij wacht er te lang mee om het te melden, want ondertussen liggen de meest interessante en transferabele spelers al vast voor volgend seizoen. Van twee transferts zijn we al zeker: Andreas Rojas Palma (KaBo) en Rory Claes die naar zijn oude club terugkeert om Pitz.B te versterken.
Onze gewaardeerde assistent-coach Raymond bezorgde ons ook de statistieken. Let wel, hier zijn de play-offs inbegrepen, het gaat dus over 32 wedstrijden.
Ploeg:
Driepunters:       190/609=  32%                         Assists:            255 =  8 gemiddeld
Tweepunters:     602/1196=51%                         Steals:            250=   8 gemiddeld
Vrijworpen:       407/648=  63%                          Balverlies:       406=  13 gemiddeld
Def.Rebounds:  730= 22 gemiddeld                    Gescoord:       2265= 71 gemiddeld
Off.Rebounds:   340= 11 gemiddeld                    Tegen:             2167= 67 gemiddeld
Blocks: 74
 
 
Individueel:
Driepunters:       Wouters=     37%                         Offen.Rebounds:  Gorremans: 110
Tweepunters:     Gorremans= 57%                          Blocks:                  Gorremans:  15
Vrijworpen:        Van Schil=  78%                           Assists:                  Dupont:        47
Scorer:             Gorremans= 430 (gem.13)              Steals:                    Wouters:      49
Def.Rebounds:  Dupont=       176                            Balverlies:             Gorremans:  81
Double Double: Gorremans: 6, Dupont: 2, Wouters: 1, Van Gelder: 1.
Rekening houdend met alle parameters is Mitch Gorremans de MVP seizoen 2010-2011.
Enkele van onze allerbeste jeugdspelers volgen de lessen van de sportschool in het Atheneum van Leuven. Zij vragen op het eind van het seizoen hun transfer naar KaBo. Hun basketballeraar is….. Paul Vervaeck, coach van KaBo. Hier moeten we geen tekening bij maken denk ik, en ik niet alleen.
Pitzemburg B:  2e Landelijke B - Coach: Svein Holt – assistent-coach: Peter Jorsen
Spelers: Miguel Gonzalez, Dave Verreth, Iwan Tomlow, Stijn Buelens, Maarten Heremans, Wim Rynders, Jamie Geens, Koen Seberechts, Nils Roggemans, Kevin Holt, Koen Goovaerts, Tom Van Loo.
Iwan Tomlow, Tom van Loo en Wim Rynders zijn na enkele wedstrijden out wegens kwetsuur. Pitz.B wordt versterkt  met kadetten;  (die het overigens niet slecht doen) :Matthias Van Steenwinkel, Greg Hemeleers, Jonathan Balanga en Arno Mollekens.
Goede heenronde: 4e met 28p. 8x gewonnen, 4x verloren en onze kadetten spelen de pannen van het dak.
Eindresultaat: 3e op 14 met 60 punten. 17x gewonnen, 9x verloren. Kampioen: Aarschot met 68 p., laatste is Denderleeuw met 32p.
Stads- en zaalgenoot Berkenhof eindigt 7e met 50 p. Volgend seizoen smelten ze samen met Sint-Katelijne-Waver en gaan daar ook spelen.
Pitzemburg B kan nog als bijkomende stijger naar 1e Landelijke promoveren. Daarvoor moet het een testwedstrijd winnen tegen Rapid Langemark. Deze wedstrijd  werd gespeeld te Assenede op zaterdag 30 april. Na een vlugge 10 punten achterstand kwamen de Pitzkes in de match, kwamen voor en gaven de voorsprong niet meer uit handen. Eindstand: 73-63.
Pitz.B promoveert ook effectief naar 1e Landelijke. Enkele ploegen in hogere reeksen (Zwevezele wordt genoemd) stoppen er mee of fusioneren, daardoor schuift alles op en komen er plaatsen vrij.
Pitzemburg C:  3e Provinciale B – Coach: Serge Vankerckhoven
Spelers: Nicolas Antonio, Elio Vandebroeck, Jellis Leemans, Jonathan Pelgrims, Uwe Hertsen,
Maarten Cottyn, Matthias Van Geesbergen, Greg Hemeleers, Koen Luyten, Jorn Leemans, Karel
Grootjans, Jasper Van Asch.
Volledige kalender gespeeld in de heenronde: 9x gewonnen, 4x verloren. Een zeer verdienstelijke 2e plaats met 30 punten. Aan de leiding Gembo met 31p.
Eindresultaat: 4e met 58 p.: 16x gewonnen, 10x verloren.
Kampioen is Gembo C met 72 p., laatste Oxaco C met 34p.
Dames 1:  2e Landelijke B- Coach: Raf Vervoort
Speelsters: Kim Delbaen, Anneleen Andries, Sara Rottenbourg, Shelby Baetens, Evy Troch,
Tirsa Vleminckx, Katrien Van Leugenhaege, Cindy Couwels, Yentl Dewachter, Kelly Van Meerbeeck, Audrey Goovaert, Julie Gonzalez, Bo Geminazzi.
Heenronde: 5e plaats, 7x gewonnen, 5x verloren= 26 punten.
Eindresultaat: 6e met 52 p., 14x gewonnen en 10x verloren.
Kampioen is Houthalen met 76 p., laatste is Grimbergen met 35 p.
Dames 2:  1e Provinciale A – Coach: Hugo Holemans
Speelsters: Kim Delbaen, Inez Bleyenbergh, Taïs Vleminckx, Nina Van der Auwera, Liesbeth Viaene, Julie Peeters, Ann Maes, Shana Beterams, Ilse Luyten, Hanne Feskens, Caroline Devynck, Jen Van Houplines, Margot Leysen, Julie Gonzalez, Hannelore De Craemer, Joke Van Nuffel, Audry Goovaert.
Heenronde: zeer chaotisch: 10e plaats op 14. Vier wedstrijden gewonnen, vijf verloren.
Maar…… ze hebben slechts 9 matchen gespeeld, terwijl er in die reeks ploegen zijn met
10, 11, 12 en 13 wedstrijden! Onmogelijk daar nu een touw aan vast te knopen.
Eindklassement: 9e met 46 p.. 10x gewonnen, 16x verloren.
Kampioen Kabo B met 74 p., laatste Eligio Deurne met 26 p. (geen enkele overwinning)
Veteranen: Coach: Alain Noëz
Bruno Cobbaut, Stefan den Hartog, Johen D’Helft, Eddy Goovaerts, Karin Holsters, Dominique Kongolo, Kurt Mollekens, Alain Noëz, Dimmy Parms, Filip Peeters, Maarten Seghers, Danny
Spinnael, Karl Van der plankenl, Dirk Van Steenwinkel, GuidoVolkaerts, Eric Wybouw.
Zij zetten de traditie verder: een frisse pint drinken, tussendoor een etentje en soms nog basketten ook. Ambiance verzekerd, en zo hoort het.
Ze sluiten het seizoen af met een tornooi op woensdag 18 en vrijdag 20 mei. Die vrijdag is er ook nog een “Cuban Bar”. Uitleg overbodig.
Op zaterdag 23 april winnen onze Benjamins het Internationaal Jeugdtornooi te Aarhus (Denemarken). Een welgemeend proficiat aan coach Wilfried Van Hooste, spelers en begeleiders!
Zondag 22 mei: jaarlijkse BBQ. Matige opkomst, veel minder dan andere jaren.
Vrijdag 27 mei: jaarlijkse quiz. Organisator en quizmaster: coach Wilfried Van Hooste.
Flinke opkomst: 22 ingeschreven ploegen waarvan er 20 kwamen opdagen. Een vol huis dus. De winnaars waren: “Dan maar gokken”
Het was een koud stortbad om op 19 mei in de pers te lezen: “Pitzemburg basket haakt af in tweede klasse”. Deze beslissing werd genomen op de bestuursvergadering van 17 mei en de KBBB werd zo vlug mogelijk ingelicht. De Bond reageerde eveneens vlug en verwittigde onmiddellijk enkele ploegen dat zij konden stijgen om de vrijgekomen plaatsen in te nemen. Jan Van der Sande legde inmiddels ook zijn functie van secretaris neer.
Voorzitter De Jonghe deed er daarna alles aan om onze ploeg in tweede klasse te behouden, zelfs met de hulp van advocaat en oud-speler Kurt Mollekens die een procedure tegen de Bond had kunnen starten.
Op een nieuwe vergadering op 24 mei wordt er nogmaals gestemd en wordt de vorige bestuursbeslissing bekrachtigd: het bestuur wil geen Pitzemburg in tweede klasse. Pitzemburg B wordt onze eerste ploeg in eerste landelijke en wordt dan Pitzemburg A. (Pitz.C wordt Pitz.B)
Jan Van der Sande neemt zijn functie van secretaris terug op.
Spijtig dat dit allemaal zo laat gebeurt, want zoals voorzitter Willy De Jonghe opmerkt: “Wat moet er met de reeds vastgelegde spelers en coaches (seizoen 2011-2012) gebeuren?”
Het is onbegrijpelijk dat men met deze problemen naar buiten komt na het seizoen.
Hiermee is het seizoen afgesloten, al zijn er nog wel de “euro-vrijdagen” in juni.
Eind augustus, begin september waren er in New York de “World Police ande Fire Games”. Bij de Belgische basketploeg drie ex-Pitzemburgers: Vic De Schrijver, Kevin Roelandts en Sven Pottiez.
De resultaten zijn mij onbekend.
2011-2012:  Pitzemburg A - 1e Landelijke
Trainer-coach: Svein Holt- ass.coach: Peter Jorssen
Kiné: Koen David- manager en voorzitter: Willy De Jonghe.
Gaan andere oorden opzoeken: Iwan Tomlow (Herentals-2e prov.), Stijn Buelens (Putte-2e prov.),
Dave Verreth (Putte-2e prov.), Maarten Heremans (Sint-Katelijne-Waver-2e landel.), Tom Poppe,
Witse Van Schil en Mitch Gorremans, allen Fleurus (2e nat.), Yves Dupont (Schelle-1e land.),
Maarten Van Gelder (Grimbergen), Pieter Van Rillaer (Gembo-2e nat.), Ward Leten (Melsele-2e nat.), Lee Wouters (Oxaco-1e landel.), Sven Pottiez (Willebroek-3e nat.), Sven Veldeman (Oostkamp-3e nat.), Koen Goovaerts (Willebroek-3e nat.).
Onze “nieuwe” coach Kris De Pauw heeft momenteel nog geen ploeg.
Raymond Van Eeckhout wordt trainer-coach van de Provinciale Juniors.
Aanwinsten: Rory Claes (Ekeren-terug van weggeweest), Tim Jeanquart (Leuven-20j.-1m80),
Victor Ambratwumbari (Leuven-20j.-1m92). Deze laatste twee zijn voor een seizoen “geleend” van Leuven.
Kern: Miguel Gonzalez, Koen Seberechts, Kevin Holt, Tom Van Loo, Jamie Geens, Wim Rynders, Rory Claes, Tim Jeanquart, Victor Ambratwumbari.
De eerste ploeg zal zijn thuiswedstrijden  de zaterdagavond spelen om 20u45’.
Een ongetraind Pitzemburg speelt begin augustus tegen een Amerikaanse jeugdploeg: 71-88.
Beker van Vlaanderen: zat.20/08: Pitz.-Lummen (1e prov.+10): 70-58, zond. 21/08: Moorsele
(1e prov.+10)-Pitz.: 71-78; zat. 27/08: Pitz.-Sint-Katelijne-Waver, het vroegere Berkenhof,
2e Landel.+5): 62-76, zat. 3/9: Tienen (+10)-Pitz.: 76-62 en einde bekeravontuur.
Zondag 28/08 oefenwedstrijd Pitz.-Willebroek (3e Nat.) 58-60.
Het is duidelijk dat we het met deze ploeg zeer moeilijk zullen hebben in 1e Landelijke.
Na zes wedstrijden tellen we slechts één overwinning. De wedstrijd op Oxaco (zaterdag 15 oktober)  wordt een vernedering: 44-16 aan de rust! Na het einde van de match (86-61) neemt coach Holt ontslag. Hij wordt vervangen door Ivan Bleyenbergh.
Assistent-coach Peter Jorssen stapt mee op maar blijft nog wel trainer-coach van de nationale juniors.
Deze trainerswissel blijkt eerst een schot in de roos: thuiswinst tegen Landen en Schelle (met Dupont), verlies op Falco Gent na drie verlengingen –en hadden we op het einde van de wedstrijd de vrijworpen beter omgezet waren de drie punten zeker voor ons- en winst op Kangoeroes 2 met 80-90 nadat we op een bepaald moment 26 punten voor staan! De thuiswedstrijd tegen Bornem (met Kitieu en Van den Brande) echter wordt verloren. We staan we regelmatig voor, maar het laatste quarter scoren we slechts 1 punt op vrijworp!
Als we nu nog ergens een center van onder ’t stof kunnen halen zou de toekomst er minder somber uitzien.
Versterking zal broodnodig zijn om niet te degraderen. Na de heenronde: voorlaatste, 13e op 14
Met 21 punten- 4x gewonnen,9x verloren. De laatste thuiswedstrijd van de heenronde (10 december) kwam kandidaat-zakker Langemark in Mechelen winnen en heeft nu eveneens 21 punten.
Aan de leiding Knokke en Brugge met 33 punten, laatste is Landen met 13 punten.
Vrijdag 13 januari: overlijden van Piet Potums, vader van onze vroegere speler en huidig trouw supporter Marc.
Jonge mensen zullen hem niet kennen, zeker nu hij de laatste jaren wegens gezondheidsproblemen geen wedstrijden meer bijwoonde, maar hij was tientallen jaren een hevig supporter.
Tevens was hij medestichter, voorzitter en ere-voorzitter van onze oud-leerlingenbond.
Midden januari hebben we dan toch versterking: Yoni Exoto, forward, een Israëliet die in Antwerpen woont en waarover we zeer weinig te weten komen en Mario Brown, een forward/center van 2m01.
Deze speelde verleden seizoen bij Kopenhagen en laat tijdens zijn eerste wedstrijd (tegen Sijsele op zaterdag 14/01) een zeer goede indruk. Hij bevestigt die goede indruk en verschillende ploegen komen al naar hem kijken. Het zou me niet verwonderen moest hij volgend seizoen in 2e of 3e nationale spelen. En dat is ook zo, seizoen 2013-2013 speelt hij bij Sint Jan (2e Nat.) de pannen van het dak.
Op vrijdag 3 februari: kaas-, wijn-en bieravond ten voordele van de jeugdwerking. Een mooi initiatief en een grote opkomst!
De laatste dagen van februari krijgen we nogmaals versterking: Armand Kabeya, 1,97m, geboren in 1988. Belg met Congolese roots. Speelde voor Belgacom Luik, Lleida (Spanje) en Pepinster.
In 2010 was hij MVP bij de -22 jarigen, een beloftencompetitie van de Belgian Development Leage. Ik zag hem bezig op training en hij overtuigde mij van zijn kunnen. Als hij dat nu ook nog kan waarmaken tijdens de laatste wedstrijden kunnen we misschien de degradatie afwenden.
Tijdens het week-end van 14 en 15 april worden de laatste wedstrijden afgewerkt. Landen degradeert al zeker, het won maar twee keer (waaronder tegen Pitzemburg !). Langemark, Sijsele en Pitzemburg zijn de andere kandidaat dalers naar 2e Landelijke. Onze laatste wedstrijd is op verplaatsing naar Langemark op zaterdag 14/04. We zijn met een kleine maar gemotiveerde supportersgroep. Aan de rust staan we een vijftal punten achter, maar na de rust en zeker in het vierde quarter spelen onze jongens het beste basketbal van het seizoen en winnen we verdiend met 71-79 en zijn we definitief gered.
Langemark is in principe nog niet veroordeeld, maar op zondag gaat Sijsele verrassend winnen bij Falco Gent (de leiders) met 80-81 en Langemark kan het vergeten. Het was een eindeseizoen in Hitckcockstijl. Eén feit is zeker: zonder onze versterkingen hadden we het niet gehaald, waarvoor nogmaals dank aan de voorzitter.
Finaal zijn we dus 11e op 14 met 44 punten. 9 x gewonnen, 17 x verloren. 1e is Falco met 64 punten,  2e is Knokke, eveneens met 64 punten.
En of het spannend was: 11e: Pitzemburg met 44 punten, 12e: Sijsele met 43 punten, 13e: Langemark met 42 punten. 14e en laatste is Landen met 30 punten.
Coach Bleyenbergh laat in “Het Laatste Nieuws” van 17 april noteren: “Nu wordt er al volop gewerkt om aan een ploeg te bouwen die de kop in eerste landelijke kan spelen”.
Zoals elk jaar doen transfergeruchten de ronde, zelfs voor het seizoen gedaan is. Zou ons zeker verlaten: Rory Claes. Zouden ons versterken: Jens Mampaey (Turuka), Yannick De Decker (Ekeren), Jan Proost (Red Vic).
In “Het Laatste Nieuws” van 30/04 lezen we dat we nog versterking hebben: Nicolas Neskens -1m99-28j, speelde bij Carnières, maar het schijnt dat hij nog tegen Pitzemburg gespeeld heeft toen hij lid was van Haneffe (tijdje geleden) en de Pool Radoslaw Ziolkowski-center 2m04-21j., speelde vorig jaar naar het schijnt bij een Poolse eersteklasser. (Ksiezak Lowicz). Hij heeft al enkele malen meegetraind en liet een middelmatige indruk. Middelmatig is het juiste woord, en de 2m04 is serieus overdreven. Het lot van Armand Kabeya is mij onbekend.
Onze redder in nood-Mario Brown- vertrekt naar Sint-Jan. Zeer spijtig.
Pitzemburg B:  2e Provinciale B
Trainer-coach: Serge Vankerckhoven – ass.coach: Piet Vankerckhoven.
De laatste drie wedstrijden nam Raymond Van Eeckhout de coaching waar en werd er 2x gewonnenen 1x verloren na verlenging.
Spelers: Jorn Lemans, Nicolas Antonio, Elio Vande Broeck, Ruben Buls, Jonathan Pelgrims,
Jellis Lemans, Maarten Cottyn, Matthias Van Geesbergen, Bartel Buls, Koen Luyten, Nick Vervliet, Pieter De Pooter, Wouter Huysmans.
Eveneens allesbehalve schitterend: met nog een wedstrijd te spelen:12e op 14 en 20 punten,
4x gewonnen, 8x verloren. 1e is Zuidekempen 35p., laatste Spartacus 15 p.
Finaal: 10e op 14 met 46 punten, 20 x gewonnen, 16 x verloren. 1e is Zuiderkempen met 70 punten, laatste is Spartacus Antwerpen met 34 punten.
Er is (voorlopig) geen Pitzemburg C meer.
Dames 1:   2e Landelijke
Trainer-coach: Raf Vervoort.
Ploeg: Anneleen Andries, Sara Rottenbourg, Shelby Baetens, Tirsa Vleminckx, Katrien Van
Leugenhage, Cindy Couwels, Yent’l De Wachter, Kelly Van Meerbeeck, Audrey Govaert,
Julie Gonzalez-Rodriguez, Lisa Lambrechts.
Uit: Evy Troch (Merchtem). Beker van Vlaanderen: winst tegen Lummen, Stars Gent, Melle en Schelle. Tegen Laarne A wordt echter verloren en zit de Bekercompetitie er op.
De dames spelen de zaterdagavond voor de 1e ploeg om 18u30.
Na de heenronde: middelmatig resultaat: 9e op 13 met 22 punten, 5x gewonnen, 7x verloren.
Eerste is Red Vic met 30 p.,laatste Moorsele 14p.
Uiteindelijk 8e op 13 met 44 punten. 10 x gewonnen, 14 x verloren.
1e is Red Vic met 66 punten, 13e en laatste is Moorsele met 28 punten.
Zoals afgesproken geeft coach Raf Vervoort zijn afscheid, hij wordt volgend seizoen opgevolgd door Raymond Van Eeckhout.
Dames 2:  1e Provinciale
Trainer-coach: In het begin van het seizoen geen coach, na Nieuwjaar: Glenn Rosier.
Ploeg: Nina Van der Auwera, Julie Peeters, Ann Maes, Shana Beterams, Ilse Luyten, Hanne
Feskens, Caroline Devynck, Jen Van Houplines, Taïs Vleminckx.
Na heenronde: 11e op 14 met 23 punten, 5x gewonnen, 8x verloren.
1e is Stabroek met 37p., laatste Groot Willebroek met 14p.
Einde competitie: 13e en voorlaatste met 38 punten, 6 x gewonnen, 20 x verloren.
1e is Stabroek met 69 punten, laatste is Basket Groot Willebroek met 28 punten.
En….degradatie naar 2e provinciale, misschien maar beter zo.
Veteranen: Trainer-speler-coach: Alain Noëz
Ploeg: Bruno Cobbaut, Johan D’helft, Stefan Den Hartog, Eddy Goovaerts, Karin Holsters, Dominique Kolongo Bitau, Freddy Martens, Kurt Mollekens, Alain Noëz, Kevin Omokoko,
Dimitri Parms, Filip Peeters, Maarten Seghers, Karl Van der planken, Dirk Van Steenwinkel,
Guido Volkaerts, Eric Wybouw.
Er is ook nog de G-ploeg, dit seizoen onder de kundige leiding van Cindy Couwels.
Zaterdag 5 en zondag 6 november: jaarlijks mosselfeest. Heel veel deelnemers en superheerlijke mosselen. Bijzondere dank aan alle onbaatzuchtige medewerkers!
Traditiegetrouw zijn er in mei (vanaf 18/5) en juni de “euro-vrijdagen”. Iedereen die dat wil kan een balletje komen gooien tussen 19 en 21u. We onderbreken op 25 mei (gentlemen’s tornooi-zie verder) en 1 juni: jaarlijkse quiz.
Binnenkort wordt ook de nieuwe “belijning” van het speelveld aangebracht, zodat we mee zijn.
Volgend seizoen speelt het fanionteam terug op zondag om 15u. De dames zouden de zaterdagavond blijven spelen, evenals de B-ploeg.
Op de clubsite staat de ploeg voor volgend seizoen al. Men heeft er geen gras laten over groeien.
Bij het begin van volgend seizoen geven we alle details, nu al de namen: Ruben en Bartel Buls,
Tim Jeanquart, Yannick De Decker, Jamie Geens, Jens Mampaey, Jan Proot, Maarten Cottyn,
Victor Ampratwum Barima, Sam Nickmans, Nicolas Neskens, Radec Ziolkowski Radoslaw.
Volgens de clubsite schijnen ook de dames een goede transfer gedaan te hebben: Janina Ireland, een speelster van 1m91! Is een universiteitstudente van 19 jaar, komt van United Woluwe Girls en heeft de Duitse nationaliteit. Als ze nu nog kan basketten doen we een goede zaak. In “Het Laatste Nieuws” van zaterdag 19 mei is ze al 1m93. Blijkbaar groeit ze nog.
Op vrijdag 15/06 doen we nog een vrouwelijke transfer: Sarra Hamsi, 1m83, 21j. Marokkaanse roots, gaat naar de ULB en haar vorige club was Royal IV.
Zondag 20 mei: jaarlijkse BBQ, ingericht voor en door de damesafdeling.  Zoals gewoonlijk heel gemoedelijk en lekker eten. Er trad ook een jeugdband op: “No Age”, alle vier tussen de 12 en 14 jaar. Zij deden dat heel goed. De zanger was Axel Neefs, zoon van Ludwig en dus kleinzoon van Louis Neefs. De drummer was Olivier Lievens (speler bij de pupillen), kleinzoon van Willy De Landtsheer (V), die ons seizoen 71-72 sponserde met zijn firma “Hair Up”.
Voor de Beker van Vlaanderen spelen onze dames een voorronde: zij staan in poule 4 met Blue Cats Ieper (1e landelijke), Basket Brugge (2e landelijke) en Gembo (1e prov.)
Raymond Van Eeckhout richt een gentlemen’s tornooi in met wedstrijden op maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23 en vrijdag 25 mei. Elke dag twee wedstrijden telkens om 18u45 en 20u30.
Op zaterdag 26 mei is de grote finale om 17u45.
Een enige gelegenheid om oude vrienden en spelers terug te zien.
De deelnemende ploegen aan het gentlemen’s tornooi:  The old & the beautiful, De Brusseleirs,
Pitz-80-ers, Pitz 90-ers, Body Health Center Mechelen en De Duveltjes.
Dit wordt natuurlijk niet alleen een sportieve maar ook een ludieke bedoeling.
De finale werd verdiend gewonnen door de Pitz 90-ers. Prachtig initiatief van Raymond, spijtig dat de publieke belangstelling aan de lage kant was.
Vrijdag 1 juni: jaarlijkse quiz, ditmaal onder de kundige leiding van Wim Rynders.
21 Ploegen namen deel, winnaars: “The Lennon”.
Het was een zeer geslaagde avond met veel ambiance.
Dank aan de quizmaster, ook aan de helpers: de verbeteraars en de mensen die de formulieren uitdeelden en ophaalden. Speciale dank aan Hetty en Elly, die enorm werk verrichtten achter “den toog” en dat ook al deden tijdens het gentlemen’s tornooi. Respect.
Op 30 juni geeft Jan Van der Sande officieel zijn ontslag als secretaris, en dit na meer dan een halve eeuw van ups en downs, maar altijd met veel opoffering en inzet. Welbedankt Jan.
Hij blijft nog wel lid van de Raad van Bestuur. Vanaf 1 juli wordt hij opgevolgd door Karine De Roover, die het klappen van de zweep kent als medewerkster van Jan, jeugdsecretaris en kalenderverantwoordelijke. De opvolging is in goede handen.
Midden juli nog een onverwachte transfer: Filip De Wachter. Zie volgend seizoen voor meer info.
Er zal volgend seizoen ook geen veteranenploeg meer zijn onder de naam “Pitzemburg.” Zij heten nu “Mechelse Veteranen Basketclub” maar trainen en spelen nog wel de vrijdagavond in de Sporthal.
En hiermee is het seizoen 2011-2012 officieel afgesloten.
De “euro-vrijdagen” in juni blijven nog wel bestaan.
2012-2013:  Pitzemburg A – 1e Landelijke
Trainer-coach: Ivan Bleyenbergh
Kiné: Koen David – Manager/Voorzitter: Willy De Jonghe
Verlaten de club: Miguel Gonzalez (Kontich), Mario Brown (Sint-Jan), Yoni Exoto (?),
Armand Kabeya (?), Rory Claes en Koen Seberechts naar SKW (vroegere Berkenhof), Thomas Craps (Willebroek).
Tom Van Loo en Wim Rynders spelen op eigen verzoek mee met Pitzemburg B.
Alleen Tim Jeanquart, Victor Ampratwum en Jamie Geens blijven over.
Komen ons vervoegen: Ruben en Bartel Buls (eigen jeugd), Yannick De Decker (Ekeren-
speelde reeds bij Pitzemburg 2007-2008), Jens Mampaey (Turuka-broer van Daan-speler 2007-2008), Jan Proot (Red Vic), Maarten Cottyn (Pitz.B), Sam Nickmans (Betekom), Nicolas Neskens (Carnières) en Radec Ziolkowski Radoslaw (Ksiezak Lowicz-1e Nat.Polen).
Midden juli realiseren we onverwacht nog een vrije speler: Filip De Wachter. Hij speelde bij Kangoeroes,  Zwevezele en laatst bij Sint Jan, waar men echter volop de kaart van de jeugd trekt.
Schijnt volgens kenners een grote meerwaarde voor de ploeg te worden.
Ons fanionteam dus: Ruben Buls (guard-1m84-°1995), Bartel Buls (forward-1m84-°1993),
Tim Jeanquart (forward/guard-1m85-°1991), Yannick De Decker (guard/forward 1m91-°1986), Jamie Geens (forward-1m94-°1992), Jens Mampaey (forward-1m88 °1986), Jan Proot (forward/guard-1m84-°1985), Maarten Cottyn (power forward 1m92-°1992), Ampratwum Barima Victor (shooting forward-1m92-°1991), Sam Nickmans (forward-1m86-°1989), Nicolas Neskens (center/shooting forward-1m99-°1984), Ziolkowski Radoslaw Radec (center-2m04-°1991), Filip De Wachter (shooting forward-1m92-°1982).
Zondag 27 januari sluiten we nog een nieuwe speler aan:
Williams Morakinyo, een Engelse kleurling (zeg maar kolos) van 2m13, 24 jaar, 122kg., woont nu in Brussel. Speelde reeds vier seizoenen in de Verenigde Staten  (NCAA competitie), in Slovakije en tot november 2012 voor de Manchester Giants in zijn geboorteland. Als zijn licentie tijdig in orde komt speelt hij de volgende competitiewedstrijd al mee. Hopelijk is hiermee ons centerprobleem opgelost, want onze Pool heeft tot hiertoe niet gebracht wat er van verwacht werd, en dat is zacht uitgedrukt. Weeral afwachten, we hebben in het verleden al verschillende spelers gehad (ook Belgische) met uitstekende referenties die in competitie echter fel ontgoochelden.
Onze tegenstrevers voor volgend seizoen:  GSG Aarschot – Fera Bornem Basket – BBC Kangoeroes Boom – Panters Baasrode  – Basket Sijsele – BC Machelen Diegem – Blackhawks Gent Laarne - Gembo Borgerhout – BBC Kon. Gistel Oostende – BBC Strombeek – Generali  Okapi Aalstar – Racing Brugge – Red Vic Wilrijk
Het fanionteam is vrijgeloot voor de poules van de beker van Vlaanderen. In deze competitie komen zij eerst in het najaar in actie.
Oefenwedstrijden:  4/8: Turuka-Pitz.: 75-59; 12/8: Pitz.-Oxaco: 73-74; 15/8: Pitz.-Turuka: 71-74;
22/8: Port of Antwerp Giants-Pitz.: 62-54; 2/9: Pitz.-Ekeren: 61-59;  5/9: Oxaco-Pitz.: 73-72.
Al onze oefenwedstrijden zijn tegen ploegen van 3e nationale.
Beker van Vlaanderen: vrijdag 26/10: Gembo-Pitz (+10): 81-77.
De eerste ploeg speelt op zondag om 15u., de overige ploegen de zaterdagavond.
Ik verneem zojuist het overlijden van René Vandenbergh  (78 j.) op zondag 9/12/2012. Samen met Jan Van der Sande, Mille Van derVeken, Paul Goovaerts, Jan Bogaerts en wat later Jan Bourguignon was hij in de jaren ‘50 een basisspeler van het faniomteam. Hij was een zeer aimabel mens, altijd goedgehumeurd, bij hem was een pint altijd halfvol. Hij bleef sportief na zijn basketcarrière, want toen ik nog tenniste hem ik hem gekend als lid van BTK (Bonheidense Tennisclub), en toen heeft hij in zijn leeftijdscategorie nog verschillende tornooien gewonnen in het dubbelspel.
Na het afsluiten van de heenronde kunnen we besluiten dat drie van onze vier faniomteams het zeer goed doen. Pitz.A is herfstkampioen. Zij staan eerst met 35 punten, 11x gewonnen, 2x verloren en zijn het best scorend team: 1043: 13= gem. 80 punten/wedstrijd. Gembo is 2e met 33 punten, Aarschot 3e met 31 punten, Brugge 4e met 29 punten.
Kampioen en promotie naar 3e nationale, zij het in mineur. Enerzijds wel verdiend want we hebben bijna heel de kompetitie terecht op de eerste plaats gestaan. Maar zaterdag 13 april was uitermate spannend:  het ging tussen Aarschot en Pitzemburg: wie won was kampioen. Won Aarschot en verloren wij hadden we evenveel punten maar was Aarschot kampioen daar zij positief stonden tegenover ons (2x gewonnen). We verloren echter allebei: Brugge-Pitzemburg 64-47 (in Aarschot scoorden we ook slechts 49 punten) en Aarschot verloor thuis van Gembo na verlenging!
De opluchting en viering was er niet minder om, ook in de speciaal ingelegde supportersbus en daarna in het chalet van de sporthal. Speciale dank aan Hetty die voor de meegereisde supporters
blauw-witte vlagjes gemaakt had, en na de terugreis in het chalet onmiddellijk meehielp om ons van het nodige vocht te voorzien.
Samengevat: 1e met 20 overwinningen en 6 nederlagen, 66 punten, 2018 punten gescoord, 1741 against goals. 2e is Aarschot met 64 punten, 3e Baasrode met 60 punten. Laatste is Machelen-Diegem met 33 punten.
Ondertussen gonst het natuurlijk van geruchten over wie ons gaat verlaten, wie blijft en wie komt.
We gaan daar nu niet op in, we zien wel in augustus als de trainingen terug beginnen hoe onze nieuwe ploeg er uit ziet. Onze Poolse aanwinst en Williams gaan al zeker weg, Yvan Bleyenbergh blijft trainer-coach.
Alleszins zal er volgend seizoen uit een ander vaatje moeten getapt worden willen we in 3e Nationale een degelijk figuur slaan.
Het bestuur heeft ook beslist dat er volgend seizoen een derde ploeg zal spelen: Pitzemburg C,
in 4e provinciale uiteraard. De bedoeling is dat ze hoofdzakelijk of zelfs helemaal zal bestaan uit jeugdspelers.
Pitzemburg B: - 2e Provinciale A  -  trainer-coach: Peter Jorssen
Spelers: Leemans Jorn, Antonio Nicolas, Vande Broeck Elio, Vervliet Nick, Pelgrims Jonathan,
Leemans Jellis, Cottyn Maarten, Rynders Wim, Versyck Fred, Luyten Koen, De Pooter Pieter, Van Loo Tom.
Oefenwedstrijden: 3/8: Pitz.-Mercurius: 78-70; 4/8: Pitz.-Aarschot B: 63-50; 18/8: Pitz.- Vriendenhof: 61-82; 25/8: Pitz.-Feniks Leuven: 64-75; 30/08: Pitz.-Grimbergen: 74-48;
02/09: Zemst-Pitz.: 75-75; 04/09: Pitz.-Mercurius A: 67-79.
Na de heenronde staat Pitz.B 2e in 2e provinciale met 35 punten, 11x gewonnen, 2x verloren.
Leider is Lyra-Nijlen met 37 punten, Putte 3e met 28 punten.
Pitzemburg B kende een heel goed seizoen. Het kon zijn 2e plaats van de heenronde niet behouden maar eindigde verdiend 4e met 17 overwinningen en 9 nederlagen= 60 punten. Kampioen is
Lyra-Nijlen met 70 punten, 2e is Antwerp Dynamics met 68 punten, 3e is Putte A met 66 punten.
Laatste is Bornem B met 30 punten. Pitz. B moet nog wel presteren in de halve finale van de Beker van Antwerpen,.
Trainer-coach Jorssen verlaat de club, hij wordt ass.-coach van Paul Poppe bij Kabo (1e Nat.)
Dames 1: - 2e Landelijke  -  trainer-coach: Raymond Van Eeckhout
Verlaten ons: Audrey Goovaerts  (Schelle), Julie Gonzalez  (Nila), Kelly Van Meerbeeck stopt met basketten.
Nieuw: Bo Geninazzi  (komt van Grimbergen maar heeft vroeger nog bij Pitzemburg gespeeld), Sarra Hamsie (Royal IV), Janina Ireland (Woluwe)
Ploeg: Joline Van Assche, Bo Geninazzi, Sarra Hamsie, Sara Rottenbourg, Shelby Baetens, Janina Ireland, Tirsa Vleminckx, Lisa Lambrechts, Katrien Vanleugenhage, Cindy Couwels, Yentl Dewachter.
Oefenwedstrijden + Beker van Vlaanderen (BVL):
10/8: Pitz.-USA Global Team: 57-61; 11/8: Pitz.-Aalst: 58-45; 12/8 BVL: Pitz.-Gembo: 20-0;
15/8 BVL Pitz.-Brugge: 58-60; 19/8 BVL Ieper-Pitz.: 63-56; 2/9: Pitz1-Pitz2: 50-40.
Onze dames 1 in 2e Landelijke vergaat het minder goed. Voorlaatste plaats (12e) met 20 punten.
4x gewonnen, 8x verloren. Kortrijk en Waregem hebben eveneens 20 punten. Laatste is Wevelgem met 18 punten.
Raymond beleefde zijn beste seizoen niet. Hij heeft maar een paar keer met een volledige ploeg
kunnen spelen. Er waren altijd wel speelsters afwezig wegens kwetsuren, ziekte of studiereizen.
Desondanks hebben ze zich gered: ze lieten de voorlaatste plaats (van de heenronde) aan Duffel.
Pitzemburg 11e (op 13): 9 x gewonnen, 15 x verloren= 42 punten. 12e is Duffel met 40 punten,
13e en laatste Wevelgem met 36 punten. Kampioen is Okido Arendonk met 62 punten.
Dames 2: - 2e Provinciale A   -  trainer-coach: Rosier Glenn
Zijn gestopt: Liesbeth Viaene, Margot Leysen, Inez Bleyenbergh, Ann Maes, Ilse Luyten,
Taïs Vleminckx, Shana Beterams (out met kwetsuur).
Ploeg: Hannelore Decramer, Sofie Ghys, Nina Vanderauwera, Kathleen De Ruysscher, Julie Peeters, Joke Vannuffel, Hanne Feskens, Cearo Devynck, Jen Vanhouplines.
Deze dames doen het ook goed: na de heenronde een gedeelde 1e plaats met Schoten-Brasschaat.
11x gewonnen, 1x verloren (tegen Schoten-Brasschaat).
Proficiat: 2e plaats (op 13) met evenveel punten als de eerste. 22x gewonnen, slechts 2x verloren=
68 punten. Eerste is Groot Willebroek, dus eveneens met 68 punten, maar positief tegenover  
Pitz. B. Laatste is Wijnegem met 28 punten.
Dan is er ook nog de G-ploeg, dit seizoen onder de leiding van Cindy Couwels, Julie Peeters en Yentl Dewachter. Zij mogen ook wel eens vernoemd worden: (althans volgens de officiële Pitzemburgsite): Stijn Van Roey, Sven Wuyts, Joery Serrien, Kathy Vervoort, Robbe Roekaerts,
Floor Verwatermeulen, Yana Van den Broeck, Bram Hendrickx, Tessa Van Den Broeck, Mathias Bauwens.
Zaterdag 27 en zondag 28 oktober: jaarlijks mosselfeest.
Zondag 27 januari is er een “Pitzemburg-familiedag”. Prachtig initiatief dat al van in de voormiddag veel volk op de been brengt: jeugdwedstrijden, gevarieerde animatie voor klein en groot en om 15u. de (gewonnen) wedstrijd tegen Gembo. Ook nog een optreden van o.a. “No Age”, het groepje dat verleden seizoen op onze jaarlijkse BBQ speelde.
Aan de commentaren te horen ging iedereen tevreden naar huis. Zeker voor herhaling vatbaar.
Zaterdag 6 april: overlijden op 89-jarige leeftijd van Georges Vanhuynegem. De huidige generatie zal hem natuurlijk niet kennen, maar hij was onze gewaardeerde voorzitter van 1963 tot 1988 en heeft al die jaren zijn stempel op de club gedrukt en Pitzemburg Basket mee op de kaart gezet. Nijveraar, zeer aangename levensgenieter en milde weldoener. Hij heeft onze club op allerlei manieren en met overgave gesteund, waarvoor terecht dank.  Zie ook seizoen 1981-1982.
Zijn echtgenote Julia Van Hoof overlijdt op 90-jarige leeftijd op zaterdag 6 september 2014.
Zaterdag 20 en zondag 21 april richt onze club de Jeugdfinales in van de Vlaamse Basket Liga voor het Kampioenschap van Vlaanderen. Zeer geslaagd: veel wedstrijden, veel volk, veel ambiance.
Zaterdag 4 mei verliest Pitzemburg B de halve finale van de Beker van Antwerpen tegen de Antwerp Dynamics.
Zondag 5 mei: paellanamiddag (i.p.v. de klasieke BBQ).
Maandag 27 mei: Clinic aangaande de reglementering en toepassing van de 14/24 secondenregel.
Jeugd: Onze pupillen winnen de Beker van Antwerpen! Een welgemeend proficiat.
Vrijdag 31 mei: jaarlijkse quiz onder leiding van Wim Rynders.  22 ploegen nemen deel en de winnaar is: “Malheur”.
En dit is dan het afsluiten van seizoen 2012-2013. Blijven natuurlijk in juni nog de “euro-vrijdagen”. Laatste vrijdag: 28 juni.
2013-2014:   Pitzemburg A  - 3e Nationale – reeks A
Trainer-coach: Ivan Bleyenbergh  -  ploegverantwoordelijke: Karine De Roover
Kiné: Koen David  -  Manager en Voorzitter: Willy De Jonghe
Verlaten de club: Jan Proot (Red Vic), Nicolas Neskens (Loyers), Mo Williams (China), Radec Ziolkowski Radoslaw (?), Jamie Geens (Beringen) en Jens Mampaey (SKW).
Komen ons vervoegen: Jens De Mulder (Vilvoorde), Sebastiaan Apers (oorspronkelijk van Leuven maar studeerde in de USA in Cassville High School), Misha Dierckx (Ekeren), Jasper Verbeeck (Scherpenheuvel), Leroy Anthonis (Sint Jan) en Clayfell Harris. Er was eerst spraak van een Bulgaar: Pépé Zafirov (center-2m03). Coach Bleyenbergh vloog zelf naar Sofia om zijn aansluiting te regelen, wat ook gebeurde. Kort daarna laat de speler weten dat hij niet komt, dat hij zelfs stopt met basketten (!!??).
Dan werd een andere center aangetrokken: Clayfell Harris, een Engelsman van 2m02 die acht jaar in de USA speelde,  High School en College.
Ons fanionteam dus: Ruben Buls (guard-1m84-°1995), Jens De Mulder (1m83-guard/forward 1m83-°1993), Sebastiaan Apers (shooting forward-1m88-°1994), Yannick De Decker (guard/forward-1m91-°1986), Tim Jeanquart (gard/forward-1m85-°1991), Misha Dierckx (forward-1m91-°1990), Jasper Verbeeck (center-2m00-°1992), Philip De Wachter (forward-1m92-°1982),
Ampratwum Barima Victor (center-1m92-°1991), Sam Nickmans (forward-1m86-°1989),  Clayfell Harris (center-2m02-°1987), Leroy Anthonis (center-2m06-°1990), Bartel Buls (forward-1m84-°1993).
Onze tegenstrevers:  Royal Spa Basket, BBC Loyers, BC Alleur, NBC Alsavin Belgrade,
GSG Aarschot, Ninane Basket Promotio, Oxaco Boechout, BBC Ekeren, BBC Willebroek,
K-Kontrol Lommel, RBC Verviers-Pepinster, Esneux Saint-Michel, Bavi Vilvoorde.
Ons fanionteam spelt op zondag om 15u., de overige ploegen de zaterdagavond.
Zondag 14 juli 2013 overlijdt op 66-jarige leeftijd en na een slepende ziekte Gilbert Nossent. Bestuurslid, Lid van de Beheerraad en oud-(en ere-) voorzitter van de jeugdafdeling.
Donderdag 8 augustus: overlijden op 78-jarige leeftijd van Charles Van Heester. Hij was trainer-coach van Maes Pils, Racing Antwerp en Pitzemburg (81-82). Was in de jaren ’70 toonaangevende coach in het Belgisch basketball en werd 2x coach van het jaar: ’69 en ’72.
Oefen-en Bekerwedstrijden: 07/08: Pitz-Sint-Niklaas:74-82; 11/08 (BvB) Pitz-Athletic Brussels:
76-65: 14/08: BBC Geel-Pitz: 71-67; 17/08 (BvB) Soba-Pitz: 53-69; 18/08: Pitz-Strombeek: 57-54;
23/08 (BvB) Fleurus-Pitz: 79-62; 25/08: Pitz-Turuka: 56-66: 28/08: Red Vic-Pitz: 50-80;
01/09: (BvB) Pitz-Neufchâteau: 71-62; 27/10 (BvVl): Ekeren(B)-Pitz: 77(+10)-55.
Na de thuisnederlaag tegen Spa (22/09) wordt coach Bleyenbergh ontslagen en vervangen door onze vroegere coach Danny Wouters. Nu is dat geen verrassing. Iedereen die begaan is met Pitzemburg wist al geruime tijd dat deze wissel er zat aan te komen. Toen we reeds in augustus Danny Wouters verschillende malen in de Sporthal zagen wisten we dat er zo vlug mogelijk een excuus zou gevonden worden om Bleyenbergh te dumpen, hij wist dat trouwens zelf ook wel.
Na het ontslag van Holt (2 seizoenen geleden)  hield Ivan ons in 1e Landelijke en verleden seizoen werd hij kampioen. Dus Ivan…....bedankt voor het geleverde werk.
Woensdag 25 september: een echt grote verrassing: Willy De Jonghe geeft zijn ontslag, de dag nadat hij de nieuwe coach aan de spelers heeft voorgesteld. Blijkbaar heeft hij nieuwe prioriteiten. Het schijnt dat sommigen leden al een vermoeden hadden (of  doen alsof), of het zelf in de hand gewerkt hebben, maar voor bijna iedereen is dit toch een onvoorzien en ingrijpend gebeuren. Het Bestuur houdt hierover een buitengewone vergadering op zondagvoormiddag 28/09. Er is nog optie op een terugkeer, maar op de Bestuursvergadering van dinsdag 1 oktober besluit men definitief de samenwerking met Willy stop te zetten. (Maar zeg nooit nooit).
In de Gazet van Antwerpen van 2/10/13 laat Danny Wouters schrijven: “Ik kreeg geen kampioenenploeg”. Bleyenbergh dus ook niet blijkbaar.
Dinsdag 12/11/13 wordt Clayfell Harris bedankt voor bewezen diensten: niet rendabel genoeg.
Na de heenronde staan we 8e (op 14 ploegen) met25 punten. 6 wedstrijden gewonnen, 7 verloren.
1e is Ninane met één verloren wedstrijd en dus 37 punten, laatste is Pepinster met geen enkele match gewonnen en dus 13 punten.
Begin januari wordt Danny De Neef, echtgenoot van onze zeer gewaardeerde Hetty, onze nieuwe webmaster. Iemand die alles van zeer nabij volgt en onmiddellijk op de site zet. Geweldige aanwinst.
Op de bestuursvergadering van dindsdag 7 januari valt een belangrijke beslissing: BBC Pitzemburg stopt na dit seizoen in 3e Nationale. De huidige coach en spelers moeten nu beslissen of ze het huidig seizoen al dan niet willen afmaken. Zoniet worden er jeugdspelers ingeschakeld. Indien men degradeert, wordt verder gespeeld in Landelijke, dient men forfait te geven dan wordt het huidige Pitz.B het fanionteam in 2e Provinciale. Dit om het financiele voortbestaan van de club te garanderen. Men wil in de toekomst volledig de kaart van de jeugd trekken Nu begrijpt iedereen het hele opzet : we moeten in elk geval degraderen. 3e Nationale is financieel niet haalbaar en daar hebben we trouwens (voorlopig) nog de spelers niet voor.
Na de wedstrijd tegen Oxaco (12/01) geeft Danny Wouters al onmiddellijk zijn ontslag.
Dinsdag 14/01 verklaart Philippe De Wachter in naam van de spelersgroep aan een journalist van de Gazet van Mechelen: "De volledige groep heeft beslist om met onmiddellijke ingang te stoppen. Het heeft geen zin om verder te doen met drie of vier spelers die het seizoen willen uitdoen. Op die manier wordt je elke week van het terrein geveegd".
Op de website van Pitzemburg staat op donderdag 16/01 volgend bericht: De Raad van Bestuur heeft in vergadering van 14 januari 2014 de 37-jarige Tim Van der Sande aangesteld als nieuwe voorzitter.
Tim Van der Sande is mede-zaakvoerder van de firma BVBA FEAX met poetsbureaus in Mechelen, Aalst en Antwerpen.
De nieuwe voorzitter wil in eerste instantie met een gezond financieel beheer verder het accent leggen op de jeugdwerking met effectieve doorstroming naar de seniorteams (dames en heren).
Zeer lovenswaardig initiatief waar elke Pitzemburger volledig moet achter staan.
De nieuwe jonge ploeg die het seizoen gaat vol maken: Tom Van Loo, Ruben Buls, Bartel Buls, Jens De Mulder, Quinten Lambrechts, Ward Bernaerts, Jeremie Balanga, Mattijs Cools, Tim Stals en Philippe Martens. Dus 1 senior, 4 kadetten en de rest juniors.
De nieuwe coach voor de rest van het seizoen wordt Raymond Van Eeckhout, zijn assistent: Jeff Willems, daar deze laatste de meeste van de spelers onder zich heeft bij de landelijke kadetten.
Begin maart geeft Jeff Willems echter zijn ontslag als sportief manager, ass.coach en jeugdcoördinator. De reden laat ik hier liefst achterwege, maar ik kan hem geen ongelijk geven.
Zaterdag 18/01 de eerste wedstrijd van het nieuwe Pitzemburg bijgewoond: Willebroek-Pitz.: 99-46. Ondanks deze zware nederlaag heeft de nieuwe ploeg dat helemaal niet slecht gedaan en zijn de spelers en coach met opgeheven hoofd van het terrein gestapt.
Woensdag 22 januari overlijdt Achiel Cautaert, weduwenaar van Julia De Pauw (zie blz.61).
Hij was oud-bestuurslid, medestichter van de Nationale Basketjeugddag, oud-voorzitter en sponsor van RMS-ACEM Basket (zie 81-82) en vader van Eddy Cautaert ( fanionspeler van 63-64 tot 73-74-met enkele jaren onderbreking).
Men had het mij al verteld, maar ik wou er om bepaalde reden (nog) geen ruchtbaarheid aan geven. In de Gazet van Antwerpen van 27/01 neemt Ludo Faes, de coach van Aarschot echter geen blad voor de mond: "Ik hoor dat de ex-ploeg van Pitzemburg nog regelmatig samenkomt, traint en zelfs oefenwedstrijden speelt. Schandalig". Ja, dat iedereen het zijne maar denkt over het ethische van deze zaak. Blijkbaar is het Pitzemburggevoel van vroeger ver te zoeken. Bestaat dat eigenlijk nog? Ook bij de jeugd?  Om over na te denken.
Op zijn zachtst uitgedrukt: Pitzemburg Basket heeft geen schitterend seizoen achter de rug.
Van de vijf seniorploegen degraderen er drie! De spelers van het fanionteam hebben meer dan hun best gedaan na het afhaken van de eerste ploeg en de voorzitter. Zij verdienen alle respect en hebben zich volledig gegeven, maar het verschil tussen juniores en kadetten en 3e nationale is te groot, en dan zeker zonder center. Een speciale dank aan Tom Van Loo die dat jonge geweld op sleeptouw nam en in goede banen trachtte te leiden.
Pitzemburg eindigt 13e op 14 met 40 punten, 7x gewonnen, 19x verloren. Laatste is Verviers-Pepinster met 28 p., eerste zijn Oxaco en Ninane met 70 punten.
Er doen nu natuurlijk allerlei verhalen de ronde over de toekomst van onze club. Net een soap met een zeer gevarieerde plot. Er gebeurt wel wat ook: ontslag van de secretaresse en eind april ontslag van onze nieuwe voorzitter!
Finaal is het wel de bedoeling spelers van eigen kweek terug aan te trekken, aan te vullen met beloftevolle jongeren en zo volgend seizoen in 1e Landelijke een min of meer degelijke ploeg te vormen. Enkele spelers zouden al getekend hebben. Maar we wachten begin augustus af. Bij het begin van het nieuwe seizoen zien we wel of Pitzemburg A nog bestaat,  welke bestuursleden hun ontslag al dan niet hebben gegeven, in welke afdeling men speelt en welke de spelers zijn.
Pitzemburg B:   2e  Provinciale A  -  Trainer-coach: Ronny Somers (komt van BBC Ekeren)
Ploegverantwoordelijke: Elly De Ceuster.
Volgens geruchten in de “wandelgangen” zouden Jonathan Pelgrims, Nicolas Antonio
en Wim Rynders stoppen met basketten. Nick Vervliet speelt op eigen verzoek met de nieuwe C-ploeg mee.
Nieuw: Andreas Reichardt (BBC Ekeren).
Ploeg: Jorn Leemans, Ruben Buls, Elio Vandebroeck, Bartel Buls, Jellis Lemans, Maarten Cottyn, Andreas Reichardt, Koen Luyten, Pieter De Pooter, Jasper Verbeeck, Tom Van Loo + eventueel aangevuld met landelijke juniors.
Voor de competitie scheurt Maarten Cottyn zijn kruisbanden en is voor vele maanden, misschien wel een heel seizoen uit. Er wordt wel een vervanger voorzien: Ziolkowski, onze Pool van verleden seizoen! Alleszins een aanwinst voor Pitz.B. Hij traint mee voor het seizoen, wordt echter gekwetst bij een verkeersongeval en zal een hele tijd out zijn. Als de dokter van de verzekeringsmaatschappij groen licht geeft zou hij terug inzetbaar zijn. We hebben hem echter
nooit meer gezien.
Tegenstrevers: BBC Vabco Mol, BBC Herentals, Bot Schilde, Basket Stabroek, Musketiers Vremde, BBC Makeba Mariaburg, Basket Groot-Willebroek, BBC Mercurius Berchem, BBC Okido Arendonk, BBC Geel, BBC Aartselaar, BBC Kontich, BBC 708 Antwerpen.
Oefenwedstrijden: 03/08: Pitz-BBC Keerbergen: 79-62; 17/08: Pitz-BBC Malle: 73-78;
18/08: Basket Groot Zemst-Pitz: 66-58; 24/08: BBC Schelle-Pitz: 71-41; 01/09: BBC Malle-Pitz: 77-59; 21/12: BVA Pitz.-Nieuw Brabo Antwerpen: 94-58.
BVA: zondag 23 februari: Pitz.B - BBC Makeba: 66-72
Eind januari stopt Ronny Somers als coach, tot het einde van het seizoen wil Wilfried Van Hooste deze taak op zich nemen.
Mooi eindresultaat: 6e op 14 met 58p., 16x gewonnen, 10x verloren. Laatste is Vremde met 32p., eerste is Aartselaar met 70p.
Pitzemburg C:       4e  Provinciale B  -  Trainer-coach: Theo Mertens
Ploeg: Daan Stoks, Bram Op de Beeck, Tim Wijckmans, Wouter Huysmans, Branco Geerts,
Thomas Deliens, Max Adriaenssens, Giele Winnepenninckx, Philippe Martens, Nick Vervliet (komt van Pitz.B)
Oefenwedstrijd: 18/08: PitzC - Vriendenhof B: 62-60
Pitz.C deed het finaal heel goed: 3e op 13 met 58p., 17x gewonnen, 7x verloren.
Laatste is Vabco Mol met 24p., eerste BBC Geel met 68p.
Dames 1:  2e Landelijke B  -   Trainer-coach: Raymond Van Eeckhout
Ploegverantwoordelijke: Rik Couwels
Een heel ander verhaal: een ganse basisploeg verlaat ons: Tirsa Vleminckx en Yentl Dewachter naar Grimbergen, Sara Rottenbourg stopt met basketten, Hamsi naar Woluwe, Ireland naar Schaarbeek, Shelby Baetens naar Duffel en Van Leugenhage naar Brasschaat.
Ploeg: Cindy Couwels, Bo Geninazzi, Lisa Lambrechts, Hannelore Decraemer,
Charlotte Van der planken, Emma Claessens, Mariana Van Den Bergh, Mirilinda Jakupaj, Jirka Bal (van Nila), van Red Vic komen Lisa Van der Jonkheyd, Anouk Hellin en Tessa Perdaen, dit alles aangevuld met landelijke cadetten.
Oefen- en Bekerwedstrijden: 17/08 (BVL): Pitz-Zuiderkempen: 48-65; 18/08 (BVL) BBC Zolder-Pitz: 77-45; 24/08 (BVL) :Lommel-Pitz: 71-40; 25/08: Pitz-Kontich: 56-47; 31/08: (BVL) Pitz-Lubbeek: 41-59.
Grote tegenslag: tijdens onze tweede wedstrijd, thuis tegen Grimbergen, loopt onze basisspeelster Lisa Lambrechts een zware kniekwetsuur op. Kruisbanden gescheurd, operatie, en waarschijnlijk het ganse seizoen out.
Woensdag 23 oktober: Raymond Van Eeckhout is niet langer trainer-coach van de dames 1.
Hij wordt vervangen door Dirk Cools, die bij het begin van het seizoen nog coach was van de herenploeg van Nila (1e prov.)
Iedereen wist dat het na het afhaken van verschillende vaste waarden het zeer moeilijk zou worden.
De jeugd deed meer dan haar best maar de laatste plaats was onafwendbaar. Een speciale dank aan Cindy Couwels die altijd paraat was, maar het alleen ook niet kon natuurlijk.
Pitzemburg is 14e en laatste met 30 punten, 2x gewonnen en 24x verloren. Kampioen is Sparta Laarne met 74 punten. Volgend jaar dus terug in provinciale.
Er is een grote leegloop bij beide damesploegen en meer dan waarschijnlijk wordt er volgend seizoen gestart met één ploeg in 1e provinciale.
Dames 2:  1e Provinciale  -  Trainer-coach: Jasper Heinsbroek
Sofie Ghys en Joke Vannuffel zouden stoppen.
Ploeg: Hannelore Decraemer, Julie Peeters, Nina Van der Auwera, Caroline Devynck, Jen Van Houplines, eveneens indien nodig aangevuld met landelijke cadetten.
Oefenwedstrijden: 03/08: Pitz-Leuven:35-70; 10/08: AalstB-Pitz: 68-28; 17/08: Basket Groot Willebroek-Pitz: 47-42; 24/08: BBC Zemst-Pitz: 29-40; 25/08: Canter A-Pitz: 75-53; 31/08: Pitz-BBC Zemst A: niet gekend.
Midden november geeft ook de coach, Jasper Heinsbroek, er de brui aan. Hannelore Decramer,
speelster en ploegkapitein neemt zijn taak de rest van het seizoen over.
14e op 14 met 28 punten, 1x gewonnen, 25x verloren. Kampioen: Mercurius Berchem met 68 punten.
Er is dit seizoen ook weer de G-ploeg, zoals steeds onder de kundige leiding van Cindy Couwels:
Bram Hendrickx, Bjorn Peters, Robbe Roekaerts, Joery Serrien, Tessa en Yana
Van den Broeck, Stijn Van Roey, Kathy Vervoort en Floor Verwaetermeulen. Zij trainen op zaterdag en nemen geregeld deel aan tornooien.
Vrijdag 8 november: scampi-avond, lekker klaargemaakt, veel volk, goede ambiance.
Vrijdag 31 januari: zeer geslaagde en druk bijgewoonde kaas-en wijnavond.
Vrijdag 28 februari: jaarlijkse fuif van de dames.
Zondag 16 maart: Kippenslag ten voordele van de jeugd. Degelijke opkomst (kon beter geweest zijn), maar heel lekker eten! Echter weinig jeugd (en ouders) gezien.
Zaterdag 22 maart: onverwacht overlijden op 60-jarige leeftijd van Luc Andries, in de jaren '90 PR-man van onze club.
Zaterdag 10 mei: jaarlijkse BBQ. Ditmaal binnen wegens de slechte weersomstandigheden.
Allerlei nevenactiviteiten: Olympische spelen voor de allerkleinsten, een springkasteel, basketwedstrijd jeugd-ouders en optreden van de Pekechill-Band.
Het eten was zeer lekker en overvloedig, goede ambiance, kortom een geslaagd evenement.
Dan, om het seizoen helemaal af te sluiten, op vrijdag 30 juni de jaarlijkse quiz.
Inrichters:  Wifried Van Hooste (tevens quizmaster) en Jos Nys.
Er waren 18 deelnemende ploegen en na een spannende strijd won de  ploeg "Dan maar gokken"
met slechts één punt meer dan de tweede.
Hiermee zijn alle activiteiten afgelopen en wordt het tumultueuze seizoen 2013-2014 helemaal afgesloten.
Een seizoen dat we niet vlug zullen vergeten. 2014-2015 kan (hopelijk) alleen maar beter zijn!!
Volgens de laatste berichten zijn de wedstrijden van onze Rode Duivels zijn nog wel te volgen in het cafetaria op het groot scherm. Cafetaria open 1 uur voor het begin van de wedstrijden.
Op de Bestuursvergadering van 3 juni wordt Tom Van Loo aangesteld als Sportief Manager.
Op de vergadering van 19 juni beslist de Raad van Bestuur een nieuwe voorzitter aan te
stellen: dhr. Jan De Mulder. De vorige voorzitter: Tim Van der Sande gaf er al na enkele weken de brui aan. Met de nieuwe voorzitter blijven de doelstellingen dezelfde: een gezond financieel beheer en veel aandacht aan de jeugd met doorstroming naar de eerste ploeg. Zoals reeds eerder geschreven: een gezond principe waar elke Pitzemburger moet achter staan.
Het gaat slecht met Pitzemburg. We maken een crisis door. Hopelijk is het maar tijdelijk.  Wordt volgend seizoen de revival ingezet? Als men ziet welke ploegen er volgend seizoen in 1e Landelijke spelen wordt het er niet eenvoudiger op. Het zal niet simpel zijn om zich te handhaven in de nieuwe reeks met zo'n jonge en gedeeltelijk onervaren ploeg.
2014-2015:  Pitzemburg A   -   1e Landelijke A
Trainer-coach:  Geert  Verspecht   -   ploegverantwoordelijke:  Elly De Ceuster
Voorzitter : Jan De Mulder  -  Kiné: Koen David
Gaan andere oorden opzoeken:  Victor (Leuven Bears), Tim Jeanquart (Basics Melsele), Leroy Anthonis (Port of Antwerp Giants), Misha Dierckx (BBC Geel), Sebastian Apers (BBC Tienen), Sam Nickmans ( BBC Tienen), Philip De Wachter (Basket Groot Willebroek), Yannick De Decker (Panters Baasrode), Jasper Verbeeck (GSG Aarschot).
Keren terug naar hun oude club: Maarten Heremans, Rory Claes, Jens Vinck, Koen Seberechts,
Reinaert Van den Broeck (allen SKW) en Koen Goovaerts (Willebroek).
Kern: Maarten Heremans (guard), Jens De Mulder (guard/forward), Ruben Buls (guard), Bartel Buls (forward), Jeremie Balanga (power forward), Rory Claes (guard/forward), Jens Vinck (forward), Koen Seberechts (center), Philippe Martens (forward/center), Koen Goovaerts (forward/center), Reinaert Van den Broeck (center), Ward Bernaerts (forward), Quinten Lambrechts (forward).
Onze tegenstrevers: Gembo B, Guco Lier, Erpe-Mere, GistelB, Houthalen B, Sijsele, Red Vic, Zuiderkempen, Strombeek, Bornem, Brugge, Aalter, Zottegem.
Oefenwedstrijden en Beker van Vlaanderen (BVL):  vrijdag 8/8 (BVL): Pitz.A-Opwijk 66-48(+10), donderdag 14/8: Pitz.A-NCAA USA: 70-98, zaterdag 16/8 (BVL): Blankenberge-Pitz.A: 66(+10)-74, zondag 17/8: Pitz.A-Sint-Niklaas B: 62-42, zondag 24/8 (BVL): Pitz.A-Bavi Gent: 77-52(+10), zondag 31/8 (BVL): Nieuw Brabo (+5)-Pitz.A: 62-51. Meteen het einde van het Bekeravontuur want Nieuw Brabo won al zijn wedstrijden en gaat door.
Mijn 63e seizoen als supporter (en ex-bestuurslid) begint niet al te best, om niet te zeggen slecht. In augustus kan Koen Seberechts een paar wedstrijden niet meespelen wegen een kwetsuur aan de linkerschouder,  tijdens de eerste competitiewedstrijd thuis tegen Brugge op 7/9 scheurt de Achillespees van zijn rechtervoet af. De maandag gaat hij al onder het mes, maar er wacht hem nog een zeer lange revalidatie, misschien is hij wel uit voor het ganse seizoen.
Tijdens diezelfde wedstrijd breekt Rory Claes zijn pink.
En Philippe Martens, onze tweede grootste speler, verstuikt zijn voet tijdens een wedstrijd met de Landelijke Juniors. Geen gewone verstuiking: twee ligamenten gescheurd en waarschijnlijk maanden out.
Hoeveel tegenslag kan je hebben.
Toch heeft onze Sportief Manager nog een vrije speler kunnen vastleggen: Jasper Pauwels (23j.-1m98-ex-Bornem). Een 4/5 speler die donderdag 18/9 voor het eerst meetraint. Misschien niet echt de speler die we zoeken (is trouwens onvindbaar denk ik), maar in deze tijden van tegenslag is elke centimeter meer dan welkom. Ik vrees dat we gestalte (en shot) gaan te kort komen.
Op zondag 24 augustus overlijdt op 75-jarige leeftijd en na een slepende ziekte Wim Cluytens. Speler, trainer-coach in diverse reeksen, organisator van clinics enz. Voor een uitgebreide basket-CV: zie seizoen 1962-63.
Op dinsdag 23 september overlijdt op 74-jarige leeftijd en eveneens na de ziekte met de grote K Marc Vanhoey. Speelde bij de jeugd, later bij de reserven en werd soms al eens sporadisch opgesteld in de eerste ploeg. Zie 61/62.
Goede vriend, speelgenoot als kind, en vele jaren klasgenoot in RMS en Atheneum. We zijn toevallig op dezelfde datum geboren, dit terzijde. Zijn oudere zus Diane (V 14/11/1988) was indertijd een van de betere speelsters van het damesteam, zie 57/58.
Tijdens de heenronde hebben onze jongens het nog zo slecht niet gedaan: 10e plaats op 14 met 21 punten; 9x verloren en 4x gewonnen. Aan de leiding staan met 37 punten Sijsele en Bornem, laatste is Zuiderkempen met 13 punten.
Allemaal Pitzemburgers (behalve Pauwels die een degelijke aanwinst is), enkele "anciens", aangevuld met juniors en zonder center. Ons shotpercentage is ondermaats en onze langste speler meet 1m98!  Daar moet geen tekening bij gemaakt worden. Maar je moet het toch maar doen. Proficiat.
Einde seizoen: het verdict is gevallen:  13e en voorlaatste met 36 punten, 5x gewonnen en 21x verloren en degradatie naar 2e Landelijke.
Kampioen is Sijsele met 72 punten, 14e en laatste is is Zuiderkempen met 32 punten.
We kwamen zoals verwacht tekort aan shot en vooral gestalte.
Pitzemburg B:        2e Provinciale A     Trainer-coach: Wilfried Van Hooste
Ploegverantwoordelijke: Danny De Neef
Verlaten ons: Andreas Reichardt (Antwerp Dynamics), Pieter Depooter, Jellis Leemans, Jorn Leemans en Koen Luyten (alle vier naar Hojé Hombeek).
Komen terug hun oude club vervoegen: Greg Hemeleers (Turuka), Jamie Geens (Beringen),
Yannick Daelemans (Bonheiden), Fred Versyck (SKW) en Uwe Hertsen (Putte).
Ploeg: Greg Hemeleers (guard/forward), Matthias Van Geesbergen (forward), Elio Vandebroeck (guard/forward), Remco Vanroosenbroeck (guard), Jamie Geens (forward), Yannick Daelemans (forward), Quinten Lambrechts (forward), Fred Versyck (center),
Tomas Schallenbergh (forward), Tristan Parms (forward), Uwe Hertsen (center), Maarten Cottyn (center), Jonathan Waegemans (forward).
Ook tegenslag: in het begin van het seizoen heeft Maarten Cottyn een zware kniekwetsuur en er staat hem een lange revalidatie te wachten.
Tegenstrevers: Mol, Okido B, Putte, 708 Antwerpen, Willebroek C, Mercurius, Brabo B, Gembo D, Brasschaat, Schilde, Zuiderkempen B, Kontich C, Schelle.
Oefenwedstrijden: zaterdag 9/8: Zemst-Pitz.B: 63-49, woensdag 13/8: Duffel B-Pitz.B: 48-63, zaterdag 16/8: Pitz.B-Vriendenhof C: 69-64, dinsdag 26/8: Coveco Niel-Pitz.B: 71-60, zondag 31/8: Opwijk-Pitz.B: 72-32.
Op zondag 5 oktober geeft de coach, Wilfried Van Hooste, zijn ontslag om persoonlijke redenen.
Dinsdag, voor de training, wordt er al een nieuwe voorgesteld aan de spelers: Bruno Bosmans.
Reeds trainer van de U12 Benjamins meisjes en eerder enige ondervinding als coach bij provinciale ploegen.
Heenronde: na een dip in november eindigt Pitz.B toch nog 8e op 14 met 25 punten. 6x winst en 7x verlies. De leider is Schelle, laatste Willebroek C.
Eindresultaat: we blijven 8e op 14 met 50 punten. 12x gewonnen,14x verloren. Kampioen is Schelle met 70 punten, 14e en laatste Willebroek C met 28 punten.
Pitzemburg C:         4e Provinciale C     -       Trainer-coach: Theo Mertens
Ploegverantwoordelijke:  Hendrik Op de Beeck/Ludo Wijckmans
Ploeg: Giele Winnepenninckx (guard), Bram Op de Beeck (forward), Yannick Meirvenne (?),
Thomas Deliens (center), Daan Stoks (forward), Tim Wijckmans (guard), Nick Vervliet (forward),
Branco Geerts (center), Max Adriaenssens (forward/center), Wouter Huysmans (center).
Tegenstrevers: Berlaar, Vabco Mol C, Turnhout C, Willebroek F, Klein-Brabant, Mariaburg C,
Dertig Plus Lier B, Bornem B, Laakdal, Niel B, Sint-Amandse B, Vriendenhof C.
Ik noteer slechts één oefenwedstrijd: zaterdag 9/8: Zemst-Pitz.C: 54-67.
Zaterdag 4 oktober geeft coach Mertens zijn ontslag.
Ondanks een oproep zijn er geen kandidaten om hem op te volgen. Voorlopig neemt (de gekwetste) Branco Geerts zijn taak over. Uiteindelijk (begin november) neemt Wim Rynders, de jeugdvoorzitter, de taak dan maar op zich voor de rest van het seizoen.
Zeer goed parcours tijdens de heenronde; gedeelde 3e plaats op 13 met 28 punten: 8x winst en slechts 4x verlies. Aan de leiding: Vriendenhof C met 36 p., laatste Laakdal met 14punten.
Eindresultaat: onze jongens hebbe het zeer goed gedaan: 4e op 23 met 56 punten, 16x gewonnen, 8x verloren. Kampioen is Vriendenhof C met 70 punten, laatste St.Amandse B met 26 punten.
Dames:   Niet actief
Tijdens de Bestuursvergadering van dinsdag 5 augustus werd beslist om dit seizoen niet te starten met een damesploeg wegens een gebrek aan speelsters. Dit had niet gemoeten, maar door enkele, we zullen het maar noemen "vermijdbare gebeurtenissen" vond er, voor het tweede opeenvolgende jaar, een grote leegloop plaats: Lisa Vanderjonckheyd (Mercurius), Emma Claessens (Red Vic),  Anouk Hellin (Red Vic), Bo Geninazzi (Brasschaat), Noe Geninazzi (Brasschaat), Mariana Van den Bergh (Brasschaat), Julie Peeters (Bonheiden), Jen Vanhouplines (Bonheiden), Lisa Lambrechts (Boom), Charlotte Van der planken (Boom), Tessa Perdaen (Bazel) en Caroline Devynck (Telstar).
Dit seizoen ook weer een G-ploeg, zoals steeds onder de kundige leiding van Cindy Couwels.
- Vrijdag 7 november: Spaghetti-avond. Heel lekker en veel volk. Groot succes.
- Woensdagnamiddag 3 december: bezoek van de Sint aan de allerjongsten (met randanimatie). Zeer geslaagd.
- Zaterdag 20 december richt Pitzemburg een G-Basket tornooi in. Andere deelnemende ploegen: Cobras Schoten, Gembo Stars, Zolder, Nila en Lommel. Er is geen rangschikkig, spelbeleving staat voorop en elke deelnemer krijgt een medaille. Knap initiatief.
- vrijdag 27 februari, net zoals vorig seizoen zeer geslaagde scampi-avond! Aan alle medewerkers (sters), bedankt voor uw onbaatzuchtige inzet.
- zondag 29 maart: Pitzemburger Sunday: Hamburgerdag in zaal "De Krekel" (Bonheiden) ten  voordele van de jeugd.
- Wegens persoonlijke redenen (interne strubbelingen) haakt Danny de Neef af als webmaster, het trio Wim Rynders, Dirk Van de Put en Ivan Verdoodt nemen zijn taak over.
- zondag 31 mei: jaarlijkse BBQ. Slecht weer, dus binnen eten, veel volk, lekker eten en veel animatie.
- vrijdag 5 juni: jaarlijkse Pitzemburg Quiz. Quizmaster: Wilfried Van Hooste, Coördinatie: Jos Nys. Winnaars: Quizomodo met 146 punten.
In juni zijn er dan ook nog de "euro-vrijdagen" en ... einde seizoen.
Ik verneem zopas het overlijden van onze ex-coach Fons Renders. Hij overleed na een slepende ziekte op 27 juni op 81-jarige leeftijd. Hij was onze coach gedurende drie seizoenen vanaf seizoen 73-74. Buitengewoon mens en persoonlijke vriend die ok nog elk jaar zag in Wenduine waar hij woonde. (zie 73/74 en 07/08).
2015-2016:        Pitzemburg A   -   2e Landelijke B
Trainer-coach:  Geert Verspecht      -          ploegverantwoordelijke:  Elly De Ceuster
Voorzitter: Jan De Mulder   -   Kiné: Koen David  - Sportief manager: Tom Van Loo
Verlaten ons: Koen Seberechts (Vriendenhof), Philippe Martens (Zemst), Jasper Pauwels (Willebroek), Bartel en Ruben Buls (Vriendenhof).
Komen ons vervoegen: Tom Verheyen (Strombeek), Jason Geens (Bavi), Jamie Geens (Pitz.B), Sherwin Demei (kennen we nog van seizoen 2009-2010).
Kern: Maarten Heremans (guard), Jens De Mulder (guard), Jeremie Balanga (forward), Jaimie Geens (forward), Reinaert Van den Broeck (center), Rory Claes (guard/forward),
Jens Vinck (forward), Tom Verheyen (forward), Quinten Lambrechts (forward), Koen Goovaerts (forward), Jason Geens (forward), Sherwin Demei (center). Indien nodig zal deze ploeg aangevuld worden met jeugdspelers, dit geldt ook voor de B-en C ploeg.
Tegenstrevers: Okido Arendonk, Duffel, Soba B, Vriendenhof A, Zuiderkempen, Tessenderloo, Bilzen, Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Stevoort, Vatana Beringen, Aarschot, Leuven Bears B.
Oefenwedstrijden en BVL: zondag 9/8: BVL Pitz.-Melle (1e prov.):54-58(+5); zaterdag 15/8: BVL Middelkerke-Pitz.: 73 (+5)-62; zondag 16/8: BVL Pitz.-Sint-Niklaas: 83-56 (+5);
zondag 23/8: Pitz.-Turnhout: 61-78; zaterdag 29/8: BVL Geeraardsbergen-Pitz. 73-56.
- zondag 8 oktober: Mosselfeest in de Sporthal, een succes : heel lekker en grote opkomst.
- in "Het Laatste Nieuws" van vrijdag 9 oktober lezen we: "coach Verspecht de laan uitgestuurd na mindere resultaten in de competitie". Luc Voet, coach van de landelijke juniors en dames
Lubbeek (2e Land.) vervangt hem.
- vrijdag 20 november: zeer geslaagde scampi-avond ten voordele van de jeugdwerking.
Zaterdag 12 december worden de laatste wedstrijden van de heenronde gespeeld. Onze A-ploeg wordt 7e op 14 met 25 punten; 6x gewonnen, 7x verloren. Thuis verliezen we slechts 1 wedstrijd, onze eerste match tegen Aarschot. Op verplaatsing winnen we slechts 1x, tegen Vriendenhof. Eerste is Sint-Truiden (31 p.), laatste Tessenderlo.
Alleszins een verdienstelijke seizoenshelft van onze jonge garde.
Pitzemburg B:     2e Provinciale B                   Trainer-coach:  Raymond Van Eeeckhout                            
Ploegverantwoordelijke:  Mireille Van Leemput    - Sportief Manager:  Tom Van Loo
Verlaat ons: Tristan Parms (Willebroek), staan niet meer op de spelerslijst: Matthias Van Geesbergen, Remco Vanroosenbroeck, Quinten Lambrechts, Fred Versyck, Tomas
Schallenbergh, Uwe Hertsen, Jonathan Wagemans.
Nieuw: Jonathan Pelgrims, Wannes Van Esbroeck (Red Vic), Jasper Daans (Gembo), Dino Dituavava, Jason Geens (Bavi), Serge Van der Auwera (Putte), Thomas Verhaege,
Jeroen Steurs (Betekom).
Kern: Maarten Cottyn (center), Yannick Daelemans (forward), Greg Hemeleers (forward), Jonathan Pelgrims (guard), Elio Vandebroeck (guard/forward), Wannes Van Esbroeck (guard), Jasper Daans (forward), Dino Dituavava (center), Jason Geens (forward), Sergeï Van der Auwera (center), Thomas Verhaege (forward), Jeroen Steurs (center). Twee juniors sluiten daarbij aan :  David Aerts (forward/center) en Seppe Bosmans (forward).
Tegenstrevers: Aartselaar B, Ekeren C, Zuiderkempen B, Gembo C, Mol B, Dertig Plus Lier,
Lyra Nila Nijlen B, Spartacus Antwerpen, Putte, Herentals, Brasschaat, Kontich C, Antwerp Dynamics.
Oefenwedstrijden, BVA en BVL: Pitz.B.-Kontich (1e prov.): 60-69; zondag 16/8: Zuiderkempen-Pitz.B: 88-79; zaterdag 22/8: Betekom-Pitz.B: 68-66; zondag 23/8: Eternit-PitzB: 57-66; zaterdag 29/8: Pitz.B-Boortmeerbeek: 70-47; zondag 30/8: BVA: PitzB-WillebroekB: uitgesteld: geen refs!
Heenronde: zeer verdienstelijke 6e plaats op 14 met 27 punten, 7x winst, 6x verlies.
Eerste is Herentals (37p.), laatste is Aartselaar.
Pitzemburg C:      4e Provinciale C                                     Trainer-coach: Wim Rynders
Ploegverantwoordelijke: Rik Op de Beeck                    Sportief manager: Tom Van Loo
Nieuw:  Kelvin Obinyan, Hannes Spanhove (Leuven Bears)
Kern: Max Adriaenssens (forward/center), Branco Geerts (center), Wouter Huysmans (center), Kelvin Obinyan, Hannes Spanhove (center/forward), Daan Stoks (forward), Nick Vervliet (forward), Tim Wijckmans (guard), Giele Winnepenninckx (guard). Aangevuld met jeugdspelers zoals eerder vermeld.
Tegenstrevers: Oxaco C, Makeba D, Aartselaar D, Wijnegem B, Rumst, Schoten/Brasschaat C,
Halle-Zoersel B, Putte C, Bornem B, Brasschaat B, Turnhout D.
Oefenwedstrijden: zaterdag 8/8: PitzC-Bonheiden: 54-88; zondag 16/8: PitzC-VriendenhofB: 53-50; woensdag 19/8: Pitz.C-AartselaarC: 70-73; zaterdag 22/8: Klein Brabant-Pitz.C:51-64; zaterdag 29/8: PitzC-ZuiderkempenC: 74-53: zondag 30/8: OxacoC-PitzC: forfait van Pitz. wegens te weinig spelers.
De C-ploeg doet het bijzonder goed! Na de heenronde staan ze op de eerste plaats (12 ploegen), met 31 punten, 10x gewonnen, 1x (nipt) verloren. Proficiat.
Zoals vorige seizoenen is er ook een G-ploeg, nu onder de kundige leiding van Julie Peeters en Cindy Couwels.
Op 24 januari 2016 overlijdt Patrick Vuegen op 50-jarige leeftijd in Teulada
(Spanje) als gevolg van een voedselvergiftiging. Hij was korte tijd jeugdspeler en zoon van onze ex-voorzitter Jean Vuegen.
 
- vrijdag 4 maart: Spaghetti-avond.
- zondag 10/04: groot tornooi ingericht door het G-team.
- zaterdag 28 mei: jaarlijkse BBQ.
- vrijdag 3 juni:  Pitzemburgquiz, gewonnen door Quizimodo.
- Ondertussen staat het vast: vanaf volgend seizoen terug een damesploeg!
  Projectleider Dan Hartshorne. Later meer hierover.
- Aangezien de eurovrijdagen afgeschaft worden is dus het einde van seizoen 2015-2016.
 

2016-2017:        Pitzemburg  A    -    1e Provinciale

 

Trainer-coach: Jeff  Willems           -                Ploegverantwoordelijke: Elly De Ceuster

Voorzitter:  Jan De Mulder    -    kiné: Koen David    - Sportief Manager: Tom Van Loo

 

Verlaten ons: Jaimie geens (Pitz.B), Rory Claes en Reinaert Van den Broeck (Herentals),

Koen Goovaerts (Baasrode), Sherwin Demei terug naar Nederland, coach Luc Voet

coacht en traint nog de Landelijke Juniors U-21.

 

Vervoegen ons: Jason Geens (eigen jeugd-1,91m.), Dries Van Hee (1,81m.), Adriaan Van

Wunsel (1,80m.), Bart Meeuwes (1,96m.) en Pieter De Wachter (2,02m.), allen van

Vriendenhof.

 

Kern voor seizoen 2016-2017 dus: Maarten Heremans (guard), Jens De Mulder (guard),

Jeremie Balanga (forward), Jens Vinck (forward), Tom Verheyen (forward), Quinten

Lambrechts (forward), Jason Geens (guard/forward), Dries Van Hee (forward), Adriaan

Van Wunsel (guard/forward), Bart Meeuwes (power forward), Pieter De Wachter (center),

+ 1 jeugdspeler.

 

Tegenstrevers:  Lyra Nila Nijlen A, Guco Lier B, Herentals A, Malle,A Coveco Niel A, Wuustwezel A, Cobras Schoten-Brasschaat A, Nieuw Brabo A, Kontich Wolves B, Schelle A,Vabco Mol A, Stabroek A, Finas Geel B.

 

Oefenwedstrijden:  zondag 7/8: Pitz A-Bertem (2e Landel.): 67-75; donderdag 11/8:

Pitz A-Boechout (2e Prov.): 83-59; donderdag 18/8: Pitz A-Bazel (2e Prov.): 80-78:

donderdag 25/8: Pitz A-Duffel (2e Landel.):78-67 zondag 28/8: Pitz A-

Denderleeuw A (1e Prov.OVla.): 90-77.

 

De competitie van het A-team start op zondag 4/9 te 15u : Pitzemburg-Niel

 

- vrijdag 4/11:  BVA: Gembo Borgerhout (2e prov.) - Pitzemburg 75-91

 

- zondag 27/11: BVA: Pitzemburg - Wuustwezel : 72-57 (1/16 finale)

 

Na de heenronde staan we 2e met 35 punten, 11x gewonnen en 2x verloren, o.a. tegen Vabco Mol

die eerst staan met het maximum der punten.

Onze jongens hebben het uitstekend gedaan en verdienen alle lof. 

Ook een dikke proficiat voor onze nieuwe coach Jeff Willems. Hij heeft van deze jonge garde

een coherente groep gemaakt waar iedereen voor mekaar in de bres springt en iedereen scoort.

 

Wat gekwetsten betreft krijgen we ook ons deel:  Tom Verheyen kwetst zich op zijn werk zwaar aan de linkerduim en is waarschijnlijk out voor het hele seizoen, idem voor Quinten Lambrechts

die geneest van gescheurde kruisbanden aan de knie en tijdens de wedstrijd op Schelle breekt

Jens Vinck zijn rechterpink, hij is minstens out voor 6 à 8 weken, misschien langer.

 

Pitzemburg B:   2e Provinciale  B                              Trainer-coach: Raymond Van Eeckhout

Ploegverantwoordelijke:   Mireille Van Leemput                 Sportief Manager: Tom Van Loo

 

Spelen voorlopig niet meer : Greg Hemeleers en Jonathan Pelgrims

 

Nieuw: Ruben Buls (terug van Vriendenhof), Bert Nys (Putte), Kevin De Weerdt (Putte).

 

Kern: Maarten Cottyn (center), Yannick Daelemans (center), Elio Van de Broeck (guard/forward),

Kevin De Weerdt (guard), Ruben Buls (guard), Bert Nys (forward), Jaimie Geens (forward),

Jonathan Waegemans (forward), Jeroen Lambert (center), Jeroen Steurs (center), Seppe

Bosmans (forward), David Aerts (forward/center).

 

Tegenstrevers: Oxaco Boechout B, Lyra Nila Nijlen B, Herentals B, Putte A, Zuiderkempen B

Jong Edegem A, Okido Arendonk B, Spartacus A, Kontich Wolves C, Dertig Plus Lier A,

Vabco Mol B, T&T D'Vine Turnhout B, Willebroek C.

 

Oefenwedstrijden: zaterdag  20/8: Pitz B-Guco Lier: 64-70; zondag 21/8: Betekom (3e Prov.)-

Pitz B: 55-75; zaterdag 27/8: Pitz B-Eternit (2e Prov.Br.):70-64.; zondag 28/8: Pitz.B-Denderleeuw(3e Prov.OVl): 63-54.

 

De competitie van de B-ploeg start op zaterdag 03/09: Pitz B-Zuiderkempen Diamonds (20u45).

 

Onze B-ploeg verdient ook alle lof. Ondanks enkele kwetsuren van basisspelers toch nog 6e

met 27 punten: 7x gewonnen, 6x verloren.

 

Pitzemburg C:      3eProvinciale B          Trainer-coach: Wim Rynders; assistent: Branco Geerts                 

Ploegverantwoordelijke : Ludo Wijckmans                               Sportief Manager: Tom Van Loo

 

Niemand verlaat de ploeg; vervoegen ons: Mats Winnepenninckx (Bonheiden-guard) en drie

spelers uit de juniorsploeg: Robin Faes (forward), Dien Nackaerts (powerforward) en

Bernd Baets (forward).

 

Kern: Max Adriaenssens (forward/center), Wouter Huysmans (center), Kelvin Obinyan,

Hannes Spanhove (center/forward), Daan Stoks (forward), Nick Vervliet (forward),

Tim Wijckmans (guard), Giele Winnepenninckx (guard), Mats Winnepenninckx (forward),

Robin Faes (forward), Bernd Baets (forward), Dien Nackaerts (powerforward).

 

Tegenstrevers: Sobabee Zwijndrecht B, Bonheiden A, Finas Geel D, Duffel B, Phantoms

Basket Boom A, Cobras Schoten-Brasschaat C, Okido Arendonk C, Vriendenhof B,

Fellows Ekeren D, Wuustwezel B, Kontich Wolves D, Makeba Mariaburg Brasschaat B,

Willebroek D. 

 

Oefenwedstrijden: woensdag 10/8: Pitz.-Spartacus, zaterdag 27/8: BVA: Nieuw Brabo-Pitz,

zondag28/8: Pitz.-Denderleeuw (4e Prov.OVl.): 74-51.

 

De competitie van de C-ploeg start op zaterdag 3/9: Pitz.-Phantoms Boom  te 18u45.

 

Onze C-ploeg heeft al 14 wedstrijden gespeeld (problemen met de zaal van een tegenstrever om

het kort te maken). Ze staan nu aan de leiding met 38 punten: 12x gewonnen en 2x verloren!

Tweede in de stand is Vriendenhof met 37 punten, maar met 1 wedstrijd minder! Het belooft nog spannend te worden.

 

Dames:   2e Provinciale B                                        Trainer-coach: Dan Hartshorne

Ploegverantwoordelijke: Margot Mentens             Sportief Manager: Tom Van Loo  

 

Er werd een ploeg samengesteld om opnieuw te beginnen in de laagste reeks.

Speelden vroeger voor Pitzemburg of komen uit eigen jeugd: Ilse Luyten, Kirsten Verrijt,

Sara Rottenbourg, Manal El Harini en Alexia Wagemans. Kathleen Christiaens, Kim

Commine en Evelyn Somerkomen van Zemst, Xiene Jacobs en Farah Meysmans van Grimbergen, Marleen Verschueren en Brit Wilmet van Telstar. 

Verschueren en Verrijt zijn moeder en dochter, ook een unicom in de rijke Pitz-geschiedenis

vermoed ik.

 

Tegenstreefsters:  Gembo Borgerhout A, Zuiderkempen Diamonds, Berlaar A, Schelle D, 

Kangoeroes Willebroek C, Sint-Katelijne-Waver, Phantoms Boom C, Campina-Dessel-Retie C,

Fellows Ekeren B, Herentals B, Lyra Nila Nijlen C, Spartacus Antwerpen A

 

De competitie begint zaterdag 3/9 met een uitwedstrijd tegen Zuiderkempen.

 

Onze dames doen het bijzonder goed: 2e plaats met 28 punten na 10 wedstrijden.

Zij lieten zelfs al enkele century-scores optekenen! Aan de leiding staat Sint-KatelijneWaver

met 36 punten na 12 wedstrijden. Deze competitie in onoverzichtelijk want er zijn ploegen die al

12, 11, 10 en 9 wedstrijden gespeeld hebben! We zullen het einde van de competitie moeten afwachten om een exact beeld te hebben. Al is SKW duidelijk de sterkste van de reeks, er zijn daar enkele anciens bij die vroeger met SKW in1e Nationale speelden.

 

Ook dit seizoen is er een G-afdeling o.l.v. Cindy Cauwels, Wilfried Van Hooste ,Cis De Keyser,

Jana De Keyser en headcoach Julie Peeters.

 

- Op 23 augustus overlijdt Emiel "Mille" Robbens op 81-jarige leeftijd. Oud-leraar wiskunde aanhet Pitzemburg Atheneum, maar ook basketfanaat. Zie jaren 60-70: trainer-coach van de damesploeg, jeugdtrainer, coach van de schoolploeg en speler van Excelsior Pitzemburg. Zijn echtgenote was Lea "Gilberte" Kerremans, al van einde  de jaren '50 ! gedurende vele seizoenen vaste waarde bij het damesteam.

 

-  23 oktober: jaarlijks mosselfeest in de Sporthal. Lekker eten en grote opkomst.

 

- 28 oktober: na een zeer lange en slepende ziekte overlijdt Jean Masui. Ooit een meer dan

degelijk jeugdspeler en invaller bij de eerste ploeg. In 1959 werd hij te Mannheim met de

Belgische Nationale Jongerenploeg Europees kampioen.

 

- vrijdag 25/11 jaarlijkse succesvolle scampi-avond. 

 

- Verrassing van formaat: Arno Mollekens krijgt terug zin om te basketten en tekent op dinsdag

3 januari een aansluitingskaart bij Pitzemburg. In principe om de terugronde mee te spelen met

de B-ploeg.

 

- Op vrijdag 27 januari houden alle seniorsploegen een gezellig samenzijn in het cafetaria.,

 

- vrijdag 10 maart: spaghettifestijn.

 
wordt vervolgd…
 
Wat hierboven te lezen staat is geen fantasie. Alles werd door mij persoonlijk meegemaakt als bestuurslid en/of supporter, werd opgezocht in jaarboeken, oude clubbladen, krantenartikels, artikels allerlei, en voor echt verklaarde tips en informatie (dit alles met toestemming tot publicatie) van: Wim Cluytens (+), Carl De Meyer, Jan en Martha De Smet, Bob Geuens (+), Sonia Janssens, John Knops, Kurt Mollekens, Rudi Moortgat, Jos Nys, Dimmy Parms, Mark Potums, Fons Renders (+), Miel Robbens, Raymond Rombout, André Rottenbourg, Paul Swinnen, Freddy Van Boxem (+), Paul Van Boxem,  Raymond Van Eeckhout, Frank Van Herteryck, Jan Van der Sande, Piet Vankerckhoven, Tom Van Loo, Ludo Verdeyen, Ivan Verdoodt, Jean Vuegen, Jean “Jolle” Willems, Jeff Willems en last but not least: Studieprefect Guillaume Crols (+).
 
Uiteraard sta ik altijd open voor terechte en gefundeerde opmerkingen, verbeteringen, vervolledigingen
 
Niets van dit artikel mag door middel van elektronische, mechanische of andere middelen, met inbegrip van automatische informatiesystemen worden gewijzigd, vereenvoudigd, gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt zonder mijn  voorafgaande schriftelijke toestemming.
 
eddy casseur (01-01-2017)
 
25 januari 1946
25 januari 1946
Aansluitingsformulier 1949